Comité Alhambra 

Nieuws

 
 
 
         

 

FR

 

> Start

 

> Het Comité Alhambra

   

> De Alhambrawijk

   

> Activiteiten

 

> Media en pers

 

> Prostitutie

 

> Werken

 

> Buurtkrant 'Alhambra'

 

> Meewerken?

 

> Links

 

 

 
 

Mobiliteitsplan voor de Alhambra-wijk

overzicht: 1/06/06 -> 27/03/12

 


Tellingen van het aantal auto's dat door de wijk rijdt

Meer >>>29 maart 2012

 

Regelmatig - minstens een keer per maand - worden de betonblokken door het prostitutiemilieu aan de kant geschoven. Buurtbewoners nemen dan contact op met de stad, die aan de technische dienst vraagt om de blokken terug te zetten.

 

Een half jaar na het laatste gesprek met de burgemeester zijn de dor hem beloofde bijkomende maatregelen (zie verder) nog niet gerealiseerd.

 

27 oktober 2011

 

Tijdens ons gesprek op het stadhuis heeft burgemeester Thielemans (PS) bijkomende maatregelen beloofd:

 • Verhinderen van de carrousel in de Pelikaanstraat door het afsluiten van het kruispunt Pelikaanstraat / Koopliedenstraat.

 • Kijken of elders nog verkeerskundige ingrepen kunnen gebeuren zodat de hoerenlopers grote afstanden moeten rijden waardoor ze ontmoedigd worden om nog met de auto eindeloos door de wijk rondjes te rijden.

 • De straatprostitutie verplaatsen naar de Albert II laan waar de prostituees voorheen stonden. Daar zorgen de autocarrousels voor minder overlast.

 • Plaatsen van grote borden die de hoerenlopers duidelijk moet maken dat de wijk onder politiebewaking staat via camera's. Dat kan een afschrikkend effect hebben. Bovendien moeten die borden er volgens de wet komen. Er zou geopteerd worden voor een groter formaat dan wat de wet minimaal vraagt.

31 mei 2010

 

Wijkcontract 'De Kaaien':

heraanleg van Koopliedenstraat en Van Gaverstraat

 

Begin mei zijn de werken met enkele maanden vertraging van start gegaan. Ze schieten goed op.

 

Op vraag van een groot aantal buurtbewoners blijft het kruispunt Van Gaver- en Koopliedenstraat gesloten. Inplaats van de betonblokken komen er intrekbare paaltjes zodat in geval van nood politie en brandweer doorgang hebben.

 

 

24 september 2010

 

De grote werken aan het OCMW-gebouw in de Lakensestraat zijn achter de rug. De aanpalende Sint-Jan Nepomucenusstraat - waarvan een deel als werf werd gebruikt - is sinds gisteren terug toegankelijk voor het verkeer.

 

Om te vermijden dat er een autocarrousel ontstaat zou de stad vandaag een betonblok komen zetten om de straat opnieuw af te sluiten. Zo was het ook voorzien in het mobiliteitsplan.

 

26 juni 2010

 

'In de nacht van 26 op 27 juni stelden een tiental agenten van de Brusselse politie al 192 processen-verbaal op. Vier daarvan waren gericht tegen mannen die op straat plasten, twee voor geluidsoverlast in bars, 84 voor verschillende verkeersinbreuken en 104 voor geluidsoverlast op straat en prostituees die de ingang van gebouwen versperden. Opmerkelijk is daarbij volgens de Brusselse politie dat een heel aantal mannen die bij de prostituees op bezoek kwamen, dat deden met de wagen van hun echtgenote. Zij riskeren dus niet enkel een boete maar ook een fikse echtelijke ruzie, aldus de politie.
 
Daarnaast stelde de Brusselse politie de voorbije dagen ook 17 processen-verbaal op tegen zogenaamde 'juke-box'-wagens, dat zijn wagens die met open ramen en de geluidsinstallatie op het maximumniveau op straat rondrijden.'

 

© De Morgen - www.demorgen.be  

 

19 maart 2010

 

Het Comité Alhambra en enkele handelaars werden door het kabinet El Ktibi op het stadhuis uitgenodigd voor een evaluatie van het mobiliteitsplan.

 

Daar hebben we Willem Stevens - de kabinetschef van El Ktibi - en aan enkele verantwoordelijken voor het wijkcontract 'De Kaaien' het volgende gezegd:

 • Het mobiliteitsplan - het afsluiten van de straten - heeft voor vele bewoners in de Alhambrawijk een positief effect gehad. De overlast is duidelijk verminderd.

 • De autocarrousels zijn algemeen genomen sterk afgenomen.

 • Sluipverkeer wordt ontmoedigd.

We kunnen dus van een flinke stap in de goeie richting spreken.

 

We hebben wel volgende suggesties gemaakt:

 • Afsluiten van de Hooikaai 's nachts want daar is de overlast toegenomen (naast de KVS)

 • Afsluiten van de bypass achter de KVS

 • Afsluiten van de Pelikaanstraat om de autocarrousel daar te breken.

 • Verbeteren van de verkeerssignalisatie: sommige borden vallen niet genoeg op in het het straatbeeld, of ontbreken.

Afsluiten KVS/Hooikaai?

 

Dit is een doodlopende straat maar de verkeersborden geven dat onvoldoende duidelijk aan

 

De volgende stappen zijn:

 • De betonblokken vervangen door intrekbare paaltjes, maar wel van het nieuwste type dat bestand is tegen zwaar vandalisme (een auto kan er tegen rijden zonder dat de paaltjes schade zullen ondervinden). Dat wordt dan de definitieve oplossing.

 • Van zodra de paaltjes geïnstalleerd zijn kan er weer geparkeerd worden in de Van Gaverstraat en de Koopliedenstraat. Zolang de betonblokken er staan kan dat niet omwille van veiligheidseisen van de brandweer en de politie.

 • Het verbeteren van de signalisatie.

De ondertussen vertrouwde betonblokken verdwijnen voor 'terrorisme bestendige' intrekpaaltjes

 

Ook werd het idee gelanceerd om van de driehoek Koopliedenstraat/Sint Jan Nepomucenusstraat een echt plein te maken. Dankzij de subsidie die verkregen werd na aanvraag door een aantal buurtwoners in het kader van de Groene Wijken zou het plein van extra groen (bomen, ...) voorzien kunnen worden. Willem Stevens zou met de betroken diensten ter plaatse komen kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Vanaf 2011 zouden die plannen eventueel uitgevoerd kunnen worden.

 

Herwerkt mobiliteitsplan zoals voorgesteld door het Comité Alhambra >>>

 

Het kabinet El Ktibi en de bevoegde diensten zouden ons van zodra ze wat meer onderzoek gedaan hebben laten weten of het afsluiten van de Hooikaai mogelijk is.

 

Om af te ronden: de samenwerking met het kabinet El Ktibi via Willem Stevens verloopt vlot en hartelijk. Wij hopen dat dit zich steeds duidelijker mag afstralen op onze wijk.

 

17 maart 2010

 

' ... Op de openbare vergadering in de Markten van maandag 15 maart werden de plannen voor het wijkcontract ‘De Kaaien’ voorgesteld. Daaruit blijkt dat het huidige mobiliteitsplan - op een aantal kleine aanpassingen na - definitief wordt. Daar zijn we heel tevreden mee ...'

 

> brief aan burgemeester Thielemans: maart 2010

 

15 maart 2010

  

Op maandag 15 maart heeft Stad Brussel een informatievergadering georganiseerd omtrent het wijkcontract 'De Kaaien'.

 

Daar werden de plannen voorgesteld voor de heraanleg van de Koopliedenstraat, de Van Gaverstraat, de Werfstraat, ...

 

In grote lijnen werd het volgende voorgesteld:

 • Het kruispunt Van Gaver- en Koopliedenstraat blijft gesloten. Inplaats van de betonblokken komen er intrekbare paaltjes zodat in geval van nood politie en brandweer doorgang hebben.

 • In alle straten worden parkeerplaatsen voorzien. Parkeren zal opnieuw mogelijk zijn in de Van Gaverstraat.

 • Er worden in elke straat bomen aangeplant.

 • De voetpaden en straten worden van gevel tot gevel heraangelegd in 'afgezaagd' kasseien (dus het platte type).

 • De verkeersborden die moeten aangegeven dat de straten doodlopend zijn zouden beter zichtbaar in het straatbeeld worden ingepast.

 • Voor 17 december zouden de werken beginnen. Die zouden ongeveer 6 maanden duren ...

Een aantal bewoners suggereerden om van de Van Gaverstraat een voetgangerszone te maken, dus die straat af te sluiten voor alle verkeer. De parking van een hotel zou nog bereikbaar zijn via de de werfstraat (nu de uitgang van die parking).

 

Ook werd voorgesteld om de hooikaai en de bypass achter de KVS 's nachts af te sluiten.

 

De heraanleg van de Lakensestraat en de Antwerpse poort - oorspronkelijk opgenomen in het wijkcontract - zijn uitgesteld. De timing daarvan hangt af van de heraanleg van de centrale lanen (voorzien na 2012 ...).

 

27 oktober 2009

 

De betonblokken werden teruggeplaatst. De Spaarstraat en de Koopliedenstraat richting Emile Jacqmainlaan zijn terug doodlopende straten.

 

23 oktober 2009

 

Volgens Willem Stevens (Kabinet El Ktibi) werden de wegblokkeringen in de Spaarstraat en de Koopliedenstraat kant E. Jacqmainlaan vandaag voorlopig weggenomen in het kader van het herasfalteren van de Lakensestraat dit weekend. Vanaf volgende week zouden de blokken terug geplaatst worden op hun oorspronkelijke plaats.

 

Om de verkeerscarrousels ondertussen te beperken heeft de heer Stevens de aannemer gevraagd om de Koopliedenstraat ’s avonds af te sluiten zodat er geen verkeer meer de straat in kan.

 

23 oktober 2009

 

De betonblokken in de Spaarstraat en de Koopliedenstraat richting E. Jacqmainlaan werden vandaag weggehaald. Aan de overkant, in de Van Gaverstraat staan ze er nog. De reden is wellicht de werken in de Lakensestraat die volgende week aanvangen: de Spaar- en Koopliedenstraat werden vrijgemaakt om als wegomleiding te kunnen dienen. We proberen de stad te bereiken om meer informatie te verkrijgen.

 

juli 2009

 

brief aan de heer Elio Di Rupo - mei 2009 >>>

antwoord van burgemeester Thielemans >>>

 

mei 2009

 

brief aan de heer Elio Di Rupo >>>

antwoord van de heer Elio Di Rupo >>>

 

antwoord van schepen Ceux >>>

 

april 2009

 

Nadat de luciferpaaltjes en de metalen paaltjes niet opgewassen bleken tegen het voortdurende vandalisme werden ze vervangen door betonblokken.

 

21 maart 2009

 

Vorige week vrijdag werden de groene paaltjes in de Koopliedenstraat ter hoogte van de Pelikaanstraat opnieuw geplaatst nadat ze door de transseksuele prostituees uit de grond werden getrokken (zie verder). Enkele uren later lagen de paaltjes alweer op het voetpad zodat de auto's opnieuw vrij spel kregen. Sinds een week draait de 'vleesmarkt' dus als tevoren in dat deel van de Koopliedenstraat, met alle overlast vandien.

 

De stad is nog steeds op zoek naar oplossingen. Ook zou de Technische Dienst willen dat de politie wat vaker patrouilleert want nu valt ze op door haar afwezigheid. Nochtans had burgemeester Thielemans (PS) op 18 november 2008 aangekondigd dat er een mobiel politiecommissariaat zou komen in onze wijk.

 

17 maart 2009

 

De 'luciferpaaltjes' die een aantal straten in de buurt doodlopend maakte werden tijdens de eerste weken op verschillende plaatsen afgebroken. Daarom heeft de stad beslist om die te vervangen door metalen paaltjes. Ook die waren een aantal uren na hun plaatsing reeds het doelwit van vandalisme: de prostituees trokken die gewoon uit de grond. De cement waarin ze geplaatst werden kreeg niet de tijd om uit te harden. Vandaag werden die metalen paaltjes opnieuw geplaatst. We hopen dat ze deze keer wel de tijd krijgen om in de cement uit te harden zodat ze goed verankerd in de grond blijven zitten.

 

Door het vandalisme waren er vorige week bijna constant bressen in het geheel van de doodlopende straten zodat de autocarrousels weer draaiden zoals voorheen. Het gaf de hoerenlopers ongetwijfeld het gevoel dat er altijd wel ergens een doorgang te vinden zal zijn en blijven ze dus meer dan een maand na de installatie van het 'mobiliteitsplan' nog steeds de doodlopende straten inrijden.

 

Verder zijn de problemen zoals beschreven onder '25 februari 2009' onveranderd gebleven.

 

Wij hopen dat de Task Force Prostitutie van de Stad Brussel oplossingen blijft zoeken om de overlast gelieerd met de straatprostitutie aan te pakken.

 

25 februari 2009

 

De grootste verrassing van de nieuwe verkeersituatie is zonder twijfel het aantal auto's dat de doodlopende straten blijft inrijden. Blijkbaar vallen de nieuwe verkeersborden onvoldoende op, of negeren de automobilisten die. Zo ontstaan er soms opstoppingen en proberen chauffeurs elkaar dan maar van de straat weg te toeteren ...

 

De  nieuwe verkeersituatie is dus voor verbetering vatbaar.

 

We hebben de stad gevraagd of ze geen betere signalisatie kunnen voorzien.

 

Voorts zou er ook veel meer politiecontrole moeten zijn. Waarom nu niet het mobiel politiecommissariaat installeren aan de Antwerpse Poort zoals de burgemeester een paar maand geleden had aangekondigd?

 

Verder blijven wij ijveren dat de straten aan het begin worden afgesloten met een intelligent paaltjessysteem zodat wijkbewoners de straten kunnen inrijden, maar niet langer wagens vreemd aan de buurt.

 

Ook de straat naast de KVS moet dicht, toch tenminste 's nachts.

 

Wanneer moet het prostitutiecafé Tropicana nu haar deuren voor een maand sluiten, nog een maatregel die de burgemeester een paar maand geleden in persoon had aangekondigd. Dat café blijft hopen prostituees aantrekken.

 

Er moet dus een globaal plan komen die veel verder gaat dan het huidige, met een veel intensere opvolging. Zolang er niet drastisch, en kort op de bal gespeeld wordt blijft het dweilen met de kraan open.

 

De stad heeft ons gezegd dat maandag de Task Force Prostitutie opnieuw samenkomt om bijkomende maatregelen te bespreken.

 

Deze week worden de 'luciferpaaltjes' vervangen door metalen exemplaren, het type dat we overal in de stad zien. De huidige paaltjes blijken niet bestand te zijn tegen vandalisme.

 

13 februari 2009

 

Het is zover. Twee kruispunten werden afgesloten (Van Gaverstraat/Koopliedenstraat en Koopliedenstraat/Spaarstraat) in de buurt rond de KVS, zodat er 6 doodlopende straten zijn ontstaan: Van Gaverstraat, Koopliedenstraat aan beide kanten van de Lakensestraat, Spaarstraat, Jan Nepomucenusstraat.

 

Het gaat om een test van 6 maanden.

 

Doel van de test is om te zien wat er nodig is om de verkeersleefbaarheid in de wijk te verbeteren.

 

Afsluiten van de Koopliedenstraat

 

Auto's kunnen de straten inrijden, maar moeten die langs dezelfde weg uitrijden. Doorgaand verkeer is zo onmogelijk geworden.

 

Op termijn zouden de straten eventueel voorzien kunnen worden van intrekbare paaltjes met nummerplaatherkenning zodat enkel de buurtbewoners en lokale handelaars in de wijk kunnen. De straten zouden dan vanaf een bepaald uur 's avonds helemaal afgesloten kunnen worden.

 

Tijdens de test werden een aantal parkeerplaatsen gesupprimeerd. Dit is maar tijdelijk. Voor het definitieve plan, wanneer de intrekbare paaltjes er zouden komen, zullen de parkeerplaatsen weer opengesteld worden, en misschien voorbehouden worden aan de wijkbewoners.

 

We zijn er ons van bewust dat deze test geen ideale situatie is. Maar tussen dat ongemak en de continue overlast is de keuze voor vele buurtbewoners snel gemaakt.

 

Het voorlopig mobiliteitsplan wordt regelmatig geëvalueerd met de Stad Brussel.

 

De chaos die het invoeren van een nieuw mobiliteitsplan met zich kan meebrengen is volgens de Technische Dienst van de stad volledig normaal en zou zich in de loop van de komende weken moeten oplossen.

 

Brief aan burgemeester Thielemans >>>

 

4 februari 2009

 

 

'Verkeerswijziging vanaf 12/02/2009'

 

22 december 2008

 

Vanaf eind januari 2009 (dus volgende maand ...) zouden een aantal straten in de Alhambrabuurt afgesloten worden. Het gaat om een mobiliteitstest om de autocarrousels in de wijk te breken.

 

De laatste beslissingen werden vandaag genomen tijdens een rondtocht in de wijk met de heer Willem Stevens (Kabinet El Ktibi), mevrouw Maud Verkindere (Kabinet Ceux), een afvaarding van politie en brandweer.

 

De bedoeling is om gedurende een aantal maand het mobiliteitsplan uit te testen, eventueel aan te passen, vooraleer over te gaan tot de definitieve installatie van bijvoorbeeld intrekbare paaltjes, enz.

 

Binnenkort verdeelt de Stad Brussel een flyer in de wijk met meer uitleg over het plan.

 

18 november 2008

 

Tijdens de publieke vergadering 'Forum' in de stadsfeestzaal op het Sint Katelijneplein, in aanwezigheid van schepenen El Ktibi, Ceux en Close, heeft burgemeester Thielemans de aanwezige buurtbewoners uitgebreid aangekondigd dat de Taks Force Prostitutie rond de prostitutieproblematiek een aantal beslissingen heeft genomen. Die zouden binnenkort uitgevoerd worden:

 • Een mobiliteitsplan zal uitgetest worden, en dat begin januari 2009 voor een periode van minimum 3 maanden. De bedoeling is om een aantal straten af te sluiten met speciaal ontworpen betonblokken. Die fysieke hindernissen bestaan uit een blok beton met daarin verticaal geplaatst een aantal rubberen buizen. Auto's kunnen niet over die blokken rijden, brandweerwagens wel. Op die manier zou het bezwaar van de brandweer wegvallen om een aantal straten af te sluiten. Na een evaluatieperiode zouden de betonblokken vervangen worden door het systeem van de intrekbare paaltjes met nummerplaatherkenning.

 • Er komt opnieuw een mobiel politiecommissariaat aan het frietkot aan de Antwerpse poort. De aanwezigheid van politie en doorgedreven politiecontroles zouden de autocarrousels sterk moeten afzwakken.

 • Het stadsbestuur probeert het parket te overhalen om systematisch gevolg te geven aan PV's opgesteld door de politiediensten ivm inbreuken op de openbare orde in de Alhambrawijk (zoals het negeren van de borden 'plaatselijk verkeer', prostituees die klanten ronselen, pooierschap, geluidsoverlast, enz). De politie blijft intens controles uitvoeren in de wijk, zoals ze dat ook in het verleden gedaan hebben.

 • Het prostitutiecafé Tropicana zou een maand haar deuren moeten sluiten.

Die maatregelen zijn het gevolg van de overlast die de afgelopen maanden opnieuw is toegenomen. Nogal wat buurtbewoners - vooral jongen gezinnen met kinderen - hebben brieven geschreven om de burgemeester om hulp te vragen. Hij lijkt daar nu gehoor aan te willen geven.

 

15 oktober 2008

 

Uit een mail van kabinet Smet citeren we het volgende:

 

‘ …wij gaan samen met mobiliteit en de politie een aantal blokkeringen van straten met traffic blocks testen op basis van een mobiliteitsstudie die in het verleden is gemaakt. Traffic blocks maken een flexiebel optreden en testen mogelijk. Het enige knelpunt hierbij is de toelating van de brandweer. Als die akkoord is, kunnen we eindelijk fysiske en zichtbare maatregelen uitproberen. Eens de automatische paaltjes erzijn kunnen desgevallend straten voor niet-bewoners afgezet worden …’

 

13 oktober 2008

 

De heer Stevens - kabinetschef van de schepen van Openbare Werken Ahmed El Ktibi – heeft ons verteld dat de Task Force Prostitutie deze maand voor de eerste keer is samengekomen. De stad, politie, brandweer en parket hebben er de prostitutieproblematiek in de Alhambrawijk besproken. Voor het eerst wordt er nagedacht over een globale aanpak.

 

Het paaltjesplan (zie verder) komt er, maar men zou al vroeger tot zichtbare oplossingen willen komen en dan toch straten voorlopig afsluiten met betonblokken en andere fysieke hindernissen. Zo kan men een aantal mobiliteitsplannen uittesten en flexibel bijsturen vooraleer te beslissen over een definitief plan.

 

De stad is er zich van bewust dat de overlast de laatste maanden is toegenomen (zie brief Thielemans van mei 2008). Zij hebben ons verteld dat ze via de Task Force snel concrete maatregelen willen bewerkstelligen.

 

12 juni 2008

 

Tijdens een vergadering op initiatief van het Comité Alhambra hebben een afvaardiging van een tiental buurtbewoners, het Comité Alhambra en handelaars gepraat met de schepenen Fassi-Fihri en Ceux over de straatprostitutieproblematiek in de Alhambrawijk.

 

De schepenen hebben toegegeven dat ook zij op de hoogte waren van de toegenomen overlast tijdens de afgelopen maanden en dat bijkomende maatregelen zich opdrongen.

 

Het mobiel paaltjesplan blijft een optie en is opgenomen in de begroting van de comfortzone Grote Markt. De realisatie daarvan zou nog wel een tijd op zich laten wachten omwille van de administratieve en technische beslommeringen.

 

Ook werd er gesproken over een mobiel politiecommissariaat.

 

Het Comité Alhambra heeft een kopie afgegeven van de petitie om haar eisen kracht bij te zetten: een mobiliteitsplan met intrekbare paaltjes zou voor de wijk al een hele verbetering kunnen zijn.

 

Er werd afgesproken om over zes maanden opnieuw een vergadering te beleggen om de vooruitgang te kunnen evalueren in dit dossier.

 

20 februari 2008

 

De heer Stevens - kabinetschef van de schepen van Openbare Werken Ahmed El Ktibi - heeft ons gezegd dat de plaatsing van geautomatiseerde paaltjes in de Alhambrawijk volop onderzocht wordt - een budget werd reeds opgenomen in de begroting van de comfortzone rond de Grote Markt en de politie zou haar fiat gegeven hebben. Omdat men verkiest geen manuele paaltjes te plaatsen - die zijn onbetrouwbaar en omslachtig in gebruik voor zowel politie, brandweer als voor de buurtbewoners - blijven er enkele technische problemen die opgelost moeten worden vooraleer er kan overgegaan worden tot de uitvoering van het installeren van de geautomatiseerde paaltjes. Die procedure zou nog minstens zes maanden in beslag nemen. De heer Stevens vraagt ons om nog even geduld te hebben tot die laatste obstakels van de baan zijn.

 

23 november 2007

 

Minister Pascal Smet heeft ons per mail laten weten dat er in 2008 een budget voorzien is voor de plaatsing van geautomatiseerde mobiele paaltjes. In afwachting van de installatie van dit systeem zou hij al aan schepen Ceux en burgemeester Thielemans kunnen voorstellen om manueel bedienbare paaltjesdie bedienbaar zijn met een sleutel, in de wijk te installeren. Dit kan in het voorjaar van 2008 gebeuren. Hij zou ons nog precies laten weten wanneer. Nadien zal er dan een geautomatiseerd systeem van paaltjes geïnstalleerd worden. Dit duurt iets langer omdat de bestelling verloopt via een openbare aanbesteding die naast de Alhambrawijk ook bedoeld is voor de uitbreiding van de comfortzone rond de Grote Markt.

 


12 oktober 2007

 

Brief aan burgemeester Thielemans

Meer >>>

 


23 september 2007

 

Lancering petitie om de eis voor een mobiliteitsplan kracht bij te zetten

Meer >>>

 


20 september 2007

 

Volgens minister Pascal Smet zijn intrekbare paaltjes besteld om een aantal straten in de Alhambrawijk 's nachts af te sluiten, in het kader van een mobiliteitsplan. De plaatsing van de paaltjes zou voor februari 2008 voorzien zijn.

 


2 augustus 2007

 

Rondleiding op een donderdag om 1 uur 's nachts met Pascal Smet, Willem Stevens (kabinetschef van de schepen van Openbare Werken Ahmed El Ktibi) en een afvaardiging van het Kabinet Ceux, om de verkeersproblematiek in de wijk te bekijken. Ondanks dat de zomermaanden traditioneel de rustigste maanden zijn in Brussel waren er toch heelwat auto's die de borden plaatselijk verkeer negeerden en onder het cameratoezicht een autocarrousel vormden die langs de vele prostituees schoof.

 

Pascal Smet stelde nogmaals de intrekbare paaltjes voor als de meest logische oplossing voor de verkeersoverlast.

 

In september zou de problematiek besproken worden tijdens de vergadering Werkgroep Mobiliteit.

 


31 juli 2007

 

Antwoord van de heer Ceux op het antwoord van het Comité Alhambra.

 

Het plaatsen van intrekbare paaltjes lijkt mij a priori een positief, te overwegen voorstel. Het is een soepelder systeem dan het instellen van éénrichtingsverkeer of doodlopende straten.

 

Er blijven nochtans belangrijke vragen bestaan wat het beheer en de haalbaarheid van zo’n systeem betreft. Wat met de praktische problemen zoals bv de toegang ‘s avonds  voor de bezoekers van de bewoners ?

 

Ik zet dit punt, gezien de belangrijkheid van het probleem, op de dagorde van de eerstvolgende vergadering van de Werkgroep Mobiliteit (half september) waarop ik eveneens mijn kollega schepen El Ktibi en de diensten van Politie zal uitnodigen.

 

Wij zullen niet nalaten U van de evolutie van dit dossier op de hoogte te houden.

 

Met hoogachting.

 

Christian Ceux

Schepen van Stedenbouw en Mobiliteit

  


18 juli 2007:

 

Antwoord van het Comité Alhambra op de mail van de heer Ceux:

 

Geachte heer Ceux,

 

Hartelijk dank voor uw antwoord.

 

In andere steden, zoals Antwerpen, Gent, Oostende, Charleroi en Bergen werd de prostitutieproblematiek wel aangepakt door het afsluiten van straten. Het is de enige manier om de autocarrousels te breken. De samenhang vvan een wijk hangt in grote mate af van de leefbaarheid ervan. Autocarrousels vormen een zware hypotheek op onze wijk.

 

De camera's hebben enkel effect overdag. 's Nachts tijdens het weekend is het er - zoals reeds gezegd - bumperrijden. U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Wij nodigen u uit om het zelf eens te komen zien, bijvoorbeeld op een vrijdagnacht na middernacht. U zal onder de indruk zijn.

 

 

Wij hebben onlangs een gesprek gehad met de heer Smet en de heer Willem Stevens van het kabinet Amhed El ktibi naar aanleiding van een incident met de politie. Zij stelden voor om automatische paaltjes te plaatsen, eerst de klassieke en in een latere fase de automatische die ook in Bergen gebruikt worden. Zo kunnen 's nachts een aantal straten afgesloten worden. Overdag blijft alles bij het oude en kunnen bijvoorbeeld brandweer en politie toch door mits gebruik van een code of een magnetische kaart. Dit zou een goed compromis kunnen zijn tot u een Gemeentelijk mobiliteitsplan heeft uitgewerkt.

 

Indien u echt gevoelig bent aan de problematiek in onze wijk - waar we niet aan twijfelen - zouden wij het bijzonder apprecieren indien u die optie in overweging nam.

 


18 juli 2007:

 

Antwoord per mail van de heer Ceux:

 

De studie van het mobiliteitsplan van de wijk die onder de vorige legislatuur werd voorgesteld lijkt ons voornamelijk gericht op maatregelen die hinderlijk zijn voor een samenhang in de mobiliteit in de wijk, daar waar het de bedoeling is om het verkeer van de clienten van prostitués tegen te gaan.  Mobiliteit wordt gebruikt als werkinstrument om een antwoord te bieden aan een ander soort probleem. 

 

Wij kunnen de problemen rond de straatprostitutie niet oplossen, evenmin als de problemen ivm veiligheid, burgerzin, enz... door simpelweg de straten af te sluiten voor het verkeer. Specifieke maatregelen zijn nodig om deze moeilijke prostitutieproblematiek aan te pakken. Camera’s bijvoorbeeld hebben een positieve impact. Wij moeten dus ijveren om de specifieke aanpak te verbeteren.

 

Het probleem in verband met het transitverkeer (buiten de prostitutie) moet in de hele Vijfhoek aangepakt worden. Mijn prioriteit is dan ook om een Gemeentelijk Mobiliteitsplan uit te werken voor het hele grondgebied van de Stad. Dit werkinstrument zal op grote schaal een coherentere mobiliteitspolitiek toelaten, ook op lokaal vlak.

 

Wat betreft de installatie van café-terrassen, heb ik aan mijn collega Schepen van de Handel, die bevoegd is voor de toelatingen van terrassen op de openbare weg, gevraagd de situatie te onderzoeken en bijzondere aandacht te besteden aan overtredingen.

 

Zelfs indien ik moet vaststellen dat de antwoorden die kunnen gegeven worden aan het grootste deel van de problemen van de wijk Alhambra, niet rechtstreeks tot mijn bevoegdheid inzake mobiliteit behoren, kan ik U nochtans verzekeren dat ik gevoelig ben voor de problemen waarmee U te maken hebt en ik zeer aandachtig zal zijn voor het gevolg dat gegeven wordt aan bovengenoemde maatregelen.

 

Met vriendelijke groeten.

 

Christian Ceux

Schepen van Stedenbouw en Mobiliteit.

 


4 juli 2007

 

Onderhoud met minister Pascal Smet en Willem Stevens, kabinetschef van de schepen van Openbare Werken Ahmed El Ktibi.

 

Zij stelden voor om bepaalde straten 's nachts af te sluiten. Dat kan met geautomatiseerde paaltjes, in een eerste fase de klassieke groene die met een sleutel geopend kunnen worden. Later elektronische, die in werking gesteld kunnen worden met een kaart of een code.

 

Binnenkort zou er met de heer Stevens door de wijk gewandeld worden om de knelpunten en oplossingen verder te bespreken.

 

Verslag >>>

 


21 juni 2007

 

Brief aan schepen van mobiliteit Christian Ceux:

 

Beste heer Ceux,

 

Een maand geleden - toevallig op de dag van de plaatsing van de camera’s, heeft u met enkele buurtbewoners een verkennende ronde gemaakt in de Alhambrawijk, met het oog op het uitwerken van een mobiliteitsplan.

 

Sinds de komst van de camera’s is de verkeersleefbaarheid van de wijk overdag verbeterd. ’s Nachts echter, vooral tijdens het weekend, blijft het bumperrijden, en zorgen de autocarrousels – vele honderen auto’s per uur, voor overlast die we nu al sinds jaar en dag aanklagen.

 

Wij hadden u daarom willen vragen of u de beelden van de camera’s zou willen bekijken, vooral die gefilmd ’s nachts tijdens het weekend.

 

Indien we u daar nog van moeten overtuigen, zult u zien dat we geen beroepsklagers zijn, maar dat we met een echt probleem zitten waarvoor we uw hulp nodig hebben.

 

Een doordacht mobiliteitsplan kan paal en perk stellen aan een aantal invloeden die de verkeersleefbaarheid - en de leefbaarheid tout court, in onze wijk sterk aantasten.

 

Wij hopen dat de aanzet die u gegeven heeft zowel voor als na de gemeenteraadsverkiezingen om tot oplossingen te komen tot resultaten mogen leiden, en dat in een nabije toekomst.

 

De buurtbewoners zouden u daar enorm dankbaar voor zijn.

 

Pdf >>>

 


1 juni 2007

 

Brief aan schepen van mobiliteit Christian Ceux

Meer >>>

 


4 april 2007

 

Antwoord per mail van de heer Ceux op onze brief:

 

Madame, Monsieur, 
 
Je vous remercie pour votre courriel de ce 3 avril 2007 par lequel vous me faites part de vos souhaits concernant l’exécution d’un plan de mobilité déjà envisagé dans le passé.
 
Sensibilisé à votre problématique, j’aimerai davantage me pencher sur la question afin de prendre connaissance de l’entièreté du dossier ainsi que des différentes décisions prises dans le passé.
 
Je ne manquerai pas de prendre contact avec vous le plus rapidement possible afin d’entendre votre point de vue à ce sujet.
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 
Christian Ceux
  
Echevin de l’Urbanisme et de la Mobilité'

 


28 maart 2007

 

Brief aan schepen van mobiliteit Christian Ceux

Meer >>>

 


December 2006

 

Brief aan burgemeester Thielemans

Meer >>>

 


Oktober 2006

 

Burgemeester Thielemans heeft beslist - op vraag van de brandweer - om het mobiliteitsplan voor 'onbepaalde tijd' uit te stellen. Tom Sanders, van het Kabinet Thielemans, heeft ons verzekerd dat het plan niet definitief is opgeborgen, maar dat er eerst nog een aantal zaken uitgeklaard moeten worden. Uitvoeringstermijnen kon hij niet geven. Een ding is zeker: voor 1 december - dag van de aanstelling van het nieuwe schepencollege - zou er niets meer gebeuren. Het Comité Alhambra zou begin december opnieuw contact opnemen met de heer Sanders van het Kabinet Thielemans. Waarschijnlijk zal de hele procedure - openbaar onderzoek, test, enz - opnieuw worden uitgevoerd ...

 

Wij hopen dat het nieuwe stadsbestuur niet langer het hoofd in het zand steekt en werk maakt van een globaal plan dat de overlast veroorzaakt door straatprostitutie aanpakt. De straatprostitieproblematiek is een reëel probleem dat elke maand erger wordt. Met het wijkcontract 'De Kaaien' dat de woonfunctie wil promoten en de in aanbouw zijnde nieuwe appartementsblokken in de Koopliedenstraat zullen de spanningen tussen bewoners en de straatprostitutie enkel maar toenemen. Bovendien hebben alle politieke partijen in onze enquête die we gehouden hebben vlak voor de verkiezingen het engagement aangegaan om de prostitutie op korte termijn uit de wijk te bannen. Zij waren het volmondig met de buurtbewoners eens dat straatprostitutie in een woonwijk niet op zijn plaats is. Wij hopen dat ze hun woord nakomen.

 


Oktober 2006

 

Op maandag 2 oktober werd in de wijk een 'vrachtwagentest' gehouden, samen met de brandweer, de politie, enkele handelaars en schepen Bruno De Lille. De bedoeling was om te zien of grote voertuigen binnen het nieuwe mobiliteitsplan nog voldoende konden manoeuvreren.

 

De brandweer was er met hun ladderwagen. Zij hebben nog een aantal opmerkingen gemaakt over het plan, vooral betreffende de koopliedenstraat kant Emile Jacqmainlaan. Globaal gezien kon het mobiliteitsplan uitgevoerd worden zoals die nu op papier staat. Ook de politie was overwegend positief.

 

In de eerste helft van oktober zou nog een vergadering belegd worden door schepen Bruno De Lille met politie en brandweer om de laatste onduidelijkheden uit te klaren.

 

Foto's >>

 


September 2006

 

De stad, onder leiding van schepenen De Lille en Decloux, hebben overleg gepleegd met een aantal handelaars in de wijk. Tijdens de eerste helft van september zouden tests uitgevoerd worden om te controleren of die handelaars nog te bereiken zijn per vrachtwagen. Na een evaluatie zou het mobiliteitsplan echt uit de startblokken schieten, en dat voor het einde van de maand.


Augustus 2006

 

Het openbaar onderzoek betreffende het mobiliteitsplan voor de Alhambra-wijk werd op 15 augustus afgerond. Dat is acht dagen later dan voorzien zodat zoveel mogelijk mensen de kans zouden krijgen om te reageren.

 

Momenteel worden de reacties onderzocht.

 

Veelgestelde vragen waren:

 

-          Wanneer zouden de straten afgesloten worden? Kon dat later dan 17u?

-          Hoe zouden de straten afgesloten worden?

-          Een aantal bewoners had schrik dat de prostitutie zich zou verplaatsen naar hun straat.

 

Algemeen genomen waren de reacties positief.

 

De bevoegde instanties onderzoeken momenteel waar het plan nog dient aangepast te worden. Ook willen ze met een aantal handelaars gaan praten. Een nieuw voorstel zou eind deze maand klaar moeten zijn zodat begin september het mobiliteitsplan uitgetest kan worden.

 

Document opgesteld door Stad Brussel: 'Synthese van de opmerkingen van bewoners en bedrijven' >>

 


Juli 2006

 

Om de verkeersleefbaarheid in onze wijk te verbeteren heeft het stadsbestuur een mobiliteitsplan uitgewerkt.

Dat plan is grotendeels gebaseerd op het voorstel dat het Comité Alhambra een tijd geleden had uitgedacht.

Schepen Bruno De Lille heeft de voorbije maand overleg gepleegd met de verschillende instanties (stadsbestuur, politie, Bravvo, ...) om na te gaan in hoeverre zo'n mobiliteitsplan realiseerbaar is.

Zij hebben samen een voorstel uitgewerkt dat reeds snel uitgetest kan worden.

Maar eerst wil het stadsbestuur de inwoners raadplegen.

Tijdens de maand juli zullen de bewoners van de Alhambra-wijk een voorstel van het mobiliteitsplan met een begeleidende brief in hun bus krijgen.

Zo weet iedereen wat het plan precies inhoudt en kunnen er per brief of per mail eventueel opmerkingen gesuggereerd worden (tot en met 7 augustus).

Bedoeling is dat het plan in fases uitgetest wordt. Niets is definitief. Er zal, indien nodig, snel bijgestuurd kunnen worden.

Het Comité Alhambra heeft reeds de kans gekregen om suggesties te maken. Wij vinden dat het plan een kans moet krijgen. Iedereen is het er over eens: de verkeersleefbaarheid in onze wijk moet verbeteren, een globale aanpak van de verkeerssituatie, die verder gaat dan het plaatsen van 'plaatselijk verkeer' borden en zone 30, is daarom een noodzaak.

Voorstel plan >>

brief van de stad Brussel: 'Alhambra-wijk, onderzoek' >>