Vue sur le quartier
© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

Dossiers

Dossiers in uitvoering.
Comité Alhambra
Meer Meer

1. Prostitutie & Drugs

2. Wijkleven

Meer Meer

3. Politici en het Comité

Meer Meer

Straatprostitutie:

Strijd tegen de prostitutieoverlast - Overzicht 2012 - 2024

Al sinds de oprichting in 1999 ijveren we voor een progressief beleid in Brussel dat de woonwijken verlost van de drugs- en prostitutieoverlast maar dat ook betere werk- en leefomstandigheden moet voorzien voor de sekswerkers.

Drugs

Sinds 2017 worden we ook geconfronteerd met drugsoverlast in de wijk. Wij steunen het idee van de gebruikersruimtes die ook een antwoord kunnen bieden op de vele klachten van buurtbewoners die geconfronteerd worden met gebruik op straat en soms in hun woning.

Onze projecten om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren:

Meerderheid en oppositie:

Een samenvatting van de acties van de meederheid en de oppositie aan de hand van emails en onze berichtjes op onze Facebookpagina van de afgelopen jaren.

4. Ons prioriteitenlijstje voor de wijk

2018 - 2024:

Als wijkcomité hebben we een lijstje opgesteld van wat wij prioritair vinden voor de wijk. Het vijf pagina’s tellende document beslaat alle thema’s die de sfeer in onze straten bepaalt: prostitutie, drugs, veiligheid, urbanisme, groene ruimtes, handel, burgerinitiatieven, … We hebben ze gerangschikt in volgorde van belangrijkheid.
Meer Meer

5. Het Comité Alhambra in 14 antwoorden

Q&A: Is het Comité Alhambra tegen prostitutie ? Waarom zijn er wrijvingen tussen het Comité Alhambra en UTSOPI / Espace P ? Zijn de bewoners van de Alhambrawijk onverdraagzamen ? « Het zijn niet de prostituees die voor overlast zorgen, noch hun klanten trouwens … » Is de Alhambrawijk altijd al een prostitutiewijk geweest ? Is een compromis mogelijk ? « De sekswerkers verjagen is geen oplossing voor het probleem” Enz.
Meer Meer