Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
Vue sur le quartier
© Comité Alhambra 2018 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

Strijd tegen de prostitutie-

overlast - Overzicht 2012 -

2018

Het reglement dat de prostitutieoverlast moet aanpakken is door de meerderheid goedgekeurd. Zij heeft als doel de straatprostitutie - meerbepaald het tippelen - in de Alhambrawijk te verbieden. Zowel de prostituees als hun klanten kunnen door het nieuwe reglement bestraft worden met een boete die kan oplopen tot 350 euro. In een aantal straten is tippelen niet meer toegelaten. Er werd wel een gedoogzone voorzien.

Straatprostitutie

De Alhambrawijk lijdt al vele jaren onder de overlast veroorzaakt door ongecontroleerde straatprostitutie. Al sinds de oprichting van het Comité Alhambra in 1999 probeert de bewonersorganisatie via dialoog met alle bevoegde instanties tot een globale aanpak van het prostitutieprobleem te komen.

Ex café ‘Tropicana’ +

‘Taverne 54’ + ‘City 54’ =

zelfde uitbater

Café ‘Tropicana’ of hoe een gewoon café uitgroeide tot het epicentrum - en een beetje een symbool - van de straatprostitutie in de wijk

Dossiers

Dossiers in uitvoering.
Comité Alhambra

De Alhambra moestuin

‘Leefstraat’ in de wijk

Het wijkcomité heeft schepenen Ans Persoons gevraagd of zij het organiseren van een leefstraat in de Alhambrawijk naar Gents voorbeeld zou willen steunen. Die leefstraat zou eventueel opgezet worden in de Sint Jan Nepomucenusstraat. Liefst tegen volgende zomer …

Onze ‘11 voorstellen’ voor een

betere wijk

... om de levenskwaliteit op korte termijn te verbeteren maar ze vormen geen oplossing voor de problemen in de wijk ...

Stripmuur in de Sint Jan

Nepomucenusstraat

Muurschildering: ‘De wolf die het schaap draagt’ van Dominique Goblet.

Herinrichting van de Antwerpse

Poort (Lakensestraat) +

wekelijkse markt

Mobiliteitsplan voor de wijk

Vastgoedprojecten

Ovezicht van de vastgoedprojecten in uitvoering in de wijk.

KVS en het Comité Alhambra

.

Druggebruik in metro IJzer    

en omgeving

Meer

1. Prostitutie & Drugs

2. Wijkleven

Meer

2. Politici en het Comité

Meer Dossiers