Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
Comité Alhambra
© Comité Alhambra 2021 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

Meewerken?

Het Comité Alhambra draait volledig op vrijwilligers. Wij

krijgen geen werkingsmiddelen. Zonder de dynamiek vn de

buurtbewoners en handelaars valt alles dus stil.

Als Comité willen we nog een aantal projecten verwezenlijken en moeten we voortdurend waakzaam zijn op wat er rondom ons gebeurt en tijdig ingrijpen. Wij willen geen overlast meer door straatprostitutie, wij willen dat de pleinen en straten op een doordachte manier worden heraangelegd, wij ijveren ook voor een degelijk mobiliteitsplan, een wijkfeest, ... U ziet, nog veel werk aan de winkel. Daarom is uw hulp meer dan welkom! Binnen het Comité zijn er vele taken. Ongetwijfeld is er eentje bij die aanleunt bij uw interesses, temperament en beschikbaarheid van vrije tijd. Website 'Alhambra' - Verder uitbouwen van de website Bouwprojecten - Opvolgen van de openbare onderzoeken - Opstellen van brieven, ... Mobiliteitsplan - Lobbyen bij de verschillende overheden en instanties die zich met het mobiliteitsplan bezighouden Administratie - Bijhouden van de administratie Vertalingen - Vertalingen van het Frans naar het Nederlands en het Nederlands naar het Frans Meer informatie: comitealhambra@gmail.com
Meewerken