Vue sur le quartier
© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

Strijd tegen de prostitutie-

overlast - Overzicht 2012 -

2024

Het wijkcomité is niet tegen structurele oplossingen een Villa Tinto, integendeel. We steunen dit soort ideeën al van het begin. We stellen gewoon vast, na meer dan twintig jaar ervaring, dat cohabitatie tussen straatprostitutie in een woonwijk simpelweg niet mogelijk is.

Depenaliseren van

straatprostitutie

Wij vragen om straatprostitutie te behandelen als een speficieke problematiek die losstaat van het beroep sekswerker.

Ex café ‘Tropicana’ +

‘Taverne 54’ + ‘City 54’ =

zelfde uitbater

Historiek van Café ‘Tropicana’ of hoe een gewoon café uitgroeide tot het epicentrum - en een beetje een symbool - van de straatprostitutie in de wijk. Ondertussen een sociale kruidenier geworden.

Drugs, Straatprostitutie & Overlast

DeAlhambrawijk wordt al vele jaren gegijzeld door de ongecontroleerde straatprostitutie en drugs. Al sinds de oprichting van het Comité Alhambra in 1999 probeert de bewonersorganisatie via dialoog met alle bevoegde instanties tot een globale aanpak van het prostitutieprobleem te komen, en sinds 2017 ook voor de drugproblematiek
Comité Alhambra

Druggebruik in metro IJzer

en omgeving

Wij steunen het idee van de gebruikersruimtes dat ook een antwoord kunnen bieden op de vele klachten van buurtbewoners die geconfronteerd worden met gebruik op straat en soms in hun woning.

Overzicht van de overlast

gelieerd aan de

ongecontroleerde

straatprostitutie

En dat aan de hand van krantenartikels verschenen sinds 2003.
Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer Meer

Jimmy Bar

De ‘Jimmy Bar’ was een gewone Turkse snack waar men terecht kon voor pita en pizza’s. Het etablissement werd overgenomen door enkele Bulgaren die het tot een prostitutiecafé omvormden. Ondertussen - na een jarenlange strijd - is de ‘Jimmy Bar 1’ gesloten maar is er een ‘Jimmy Bar 2’ opengegaan op de Antwerpselaan.
Meer Meer

‘Café Terminus’ - ‘Illusion

Bar’ - ‘Diamont Bar’ - ‘Café ‘t

Genot’ - Stanley Bar

Heelwat prostitutiecafé’s hebben zich in de wijk kunnen vestigen. De overlast die ze veroorzaken - tot drie moorden toe - zijn ondertussen alom gekend.
Meer Meer Meer Meer

Voor & Tegen

Het Comité vraagt een pragmatische aanpak van de prostitutieproblematiek en dat botst met de zeer ideologische benadering van Espace P en UTSOPI waar weinig plaats is voor compromis.

Het Comité Alhambra

in 14 antwoorden

‘Is het Comité Alhambra tegen prostitutie ?’ en 13 andere antwoorden.
Meer Meer Meer Meer

De afwerkhotels

‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ & ‘5th Avenue’
Meer Meer

De lokale politie

en het Comité Alhambra

Het Comité Alhambra heeft de afgelopen jaren altijd goede contacten proberen te onderhouden met de lokale politie.
Meer Meer

Afsluiten van straten in de

wijk: historiek.

Om de autocarrousels gelieerd met de straatprostitutie te breken werden twee kruispunten afgesloten.
Meer Meer

Chinese straatprostitutie

De Aziatische sekswerkers zijn doorgaans discreet en zoeken hun klanten vooral online. Sinds eind 2020 echter merken we dat ze meer en meer ronselen op straat en dat hun aantal toeneemt.
Meer Meer

Kraakpanden in de wijk

Vijf keer brand op evenveel jaar tijd in drugskraakpanden in de wijk.
Meer

Video’s

Een video zegt soms meer dan duizend woorden!
Meer Meer

LK Market

Sympthieke kruidenier of ordinaire nightshop?
Meer Meer

De Hooi- en Arduinkaai

We krijgen steeds meer meldingen van overlast op de Hooi- en de Arduinkaai.
Meer

De ‘40 Comités’

Meer dan veertig buurtcomités en organisaties uiten hun ongenoegen over de huidige onveiligheidssituatie in verschilende Brusselse wijken.
Meer