Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
Vue sur le quartier
© Comité Alhambra 2019 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

Strijd tegen de prostitutie-

overlast - Overzicht 2012 -

2019

Het reglement dat de prostitutieoverlast moet aanpakken is door de meerderheid goedgekeurd. Zij heeft als doel de straatprostitutie - meerbepaald het tippelen - in de Alhambrawijk te verbieden. Zowel de prostituees als hun klanten kunnen door het nieuwe reglement bestraft worden met een boete die kan oplopen tot 350 euro. In een aantal straten is tippelen niet meer toegelaten. Er werd wel een gedoogzone voorzien.

Straatprostitutie

De Alhambrawijk lijdt al vele jaren onder de overlast veroorzaakt door ongecontroleerde straatprostitutie. Al sinds de oprichting van het Comité Alhambra in 1999 probeert de bewonersorganisatie via dialoog met alle bevoegde instanties tot een globale aanpak van het prostitutieprobleem te komen.

Ex café ‘Tropicana’ +

‘Taverne 54’ + ‘City 54’ =

zelfde uitbater

Café ‘Tropicana’ of hoe een gewoon café uitgroeide tot het epicentrum - en een beetje een symbool - van de straatprostitutie in de wijk

Drugs & Prostitutie

DeAlhambrawijk lijdt al vele jaren onder de overlast veroorzaakt door ongecontroleerde straatprostitutie en drugs. Al sinds de oprichting van het Comité Alhambra in 1999 probeert de bewonersorganisatie via dialoog met alle bevoegde instanties tot een globale aanpak van het prostitutieprobleem te komen, nu sinds 2017 ook voor de drugproblematiek
Comité Alhambra

Druggebruik in metro IJzer    

en omgeving

Overzicht van de overlast

gelieerd aan de

ongecontroleerde

straatprostitutie

En dat aan de hand van krantenartikels verschenen sinds 2003.
Meer Meer Meer Meer

Jimmy Bar

Café Jimmy was tot enkele jaren geleden een gewone Turkse snack waar men terecht kon voor pita en pizza’s. Het etablissement werd overgenomen door enkele Bulgaren en sindsdien is het de plek geworden waar straatprostituees hun klanten ronselen, zich opwarmen tijdens de wintermaanden, schuilen voor de regen of wegvluchten als de politie eraan komt
Meer

‘Café Terminus’ - ‘Café

Déja vu’ - ‘Café Végas’ -

‘Café Blue Diamond’ - ‘Café

Loch Ness’ - ‘Café ‘t Genot’

Heelwat dubieuze bars hebben zich in de wijk kunnen ontwikkelen. De overlast die ze veroorzaken - tot drie moorden toe - zijn ondertussen alom gekend.
Meer Meer

Voor & Tegen

De prostitutieverenigingen en het Comité Alhambra zitten grotendeels op dezelfde golflengte op één grote uitzondering na : het Comité vraagt een pragmatische aanpak van de prostitutieproblematiek, als compromis op het pure ideologische van die van Espace P en UTSOPI.

Het Comité Alhambra        

in 12 antwoorden

‘Is het Comité Alhambra tegen prostitutie ?’ en 11 andere antwoorden.
Meer Meer Drugs en prostitutie