Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
Vue sur le quartier
© Comité Alhambra 2021 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

Strijd tegen de prostitutie-

overlast - Overzicht 2012 -

2021

Het wijkcomité is niet tegen structurele oplossingen zoals P-zones of een Villa Tinto, integendeel. We steunen dit soort ideeën al van sinds onze opstart. We stellen gewoon vast, na meer dan twintig jaar ervaring, dat cohabitatie tussen straatprostitutie in een woonwijk simpelweg niet mogelijk is.

Straatprostitutie

Ronselen is bij wet niet toegelaten over het hele Belgische grondgebied. Straatprostitutie is dus de facto verboden ook in onze wijk.  

Ex café ‘Tropicana’ +

‘Taverne 54’ + ‘City 54’ =

zelfde uitbater

Historiek van Café ‘Tropicana’ of hoe een gewoon café uitgroeide tot het epicentrum - en een beetje een symbool - van de straatprostitutie in de wijk. Ondertussen buurthuis ‘Tropicana BXL’ geworden.

Drugs & Prostitutie

DeAlhambrawijk lijdt al vele jaren onder de overlast veroorzaakt door ongecontroleerde straatprostitutie en drugs. Al sinds de oprichting van het Comité Alhambra in 1999 probeert de bewonersorganisatie via dialoog met alle bevoegde instanties tot een globale aanpak van het prostitutieprobleem te komen, en sinds 2017 ook voor de drugproblematiek
Comité Alhambra

Druggebruik in metro IJzer    

en omgeving

Wij steunen het idee van de gebruikersruimtes dat ook een antwoord kunnen bieden op de vele klachten van buurtbewoners die geconfronteerd worden met gebruik op straat en soms in hun woning.

Overzicht van de overlast

gelieerd aan de

ongecontroleerde

straatprostitutie

En dat aan de hand van krantenartikels verschenen sinds 2003.
Meer Meer Meer Meer

Jimmy Bar

De ‘Jimmy Bar’ was een gewone Turkse snack waar men terecht kon voor pita en pizza’s. Het etablissement werd overgenomen door enkele Bulgaren die het tot een prostitutiecafé omvormden. Ondertussen - na een jarenlange strijd - is de ‘Jimmy Bar 1’ gesloten maar is er een ‘Jimmy Bar 2’ opengegaan op de Antwerpselaan.
Meer

‘Café Terminus’ - ‘Café

Déja vu’ - ‘Café Végas’ -

‘Café Blue Diamond’ - ‘Café

Loch Ness’ - ‘Café ‘t Genot’

Heelwat prostitutiecafé’s hebben zich in de wijk kunnen vestigen. De overlast die ze veroorzaken - tot drie moorden toe - zijn ondertussen alom gekend.
Meer Meer

Voor & Tegen

De prostitutieverenigingen en het Comité Alhambra zitten grotendeels op dezelfde golflengte op één grote uitzondering na : het Comité vraagt een pragmatische aanpak van de prostitutieproblematiek en dat botst met de zeer ideologische benadering van Espace P en UTSOPI waar weinig plaats is voor compromis.

Het Comité Alhambra        

in 14 antwoorden

‘Is het Comité Alhambra tegen prostitutie ?’ en 13 andere antwoorden. 
Meer Meer

De afwerkhotels

‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ & ‘5th Avenue’
Meer

De lokale politie              

en het Comité Alhambra

Het Comité Alhambra heeft de afgelopen jaren altijd goede contacten proberen te onderhouden met de lokale politie.
Meer

Afsluiten van straten in de

wijk: historiek.

Om de autocarrousels gelieerd met de straatprostitutie te breken werden twee kruispunten afgesloten. 
Meer Drugs en prostitutie