© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Bar Jimmy Café Jimmy was een gewone Turkse snack waar men terecht kon voor pita en pizza’s. Het etablissement werd in 2014 overgenomen door enkele Bulgaren die het tot een prostitutiecafé omvormden. Ondertussen - na een jarenlange strijd - is de ‘Jimmy Bar 1’ gesloten (2019), alsook de ‘Jimmy Bar 2’ op de Antwerpselaan (2023). Overzicht 2014 - 2024 2023 Het voormalige prostitutiecafé Jimmy Bar / Terminus is voorgoed gesloten. Het gebouw staat momenteel te koop: 26/10 Het ziet ernaar uit dat nu ook de prostitutiecafé's 'Diamant Bar' en 'Jimmy Bar 2' op de Antwerpselaan definitief de deuren gesloten hebben: 14/03 2021 Ondanks dat in 2018 hun vergunning definitief werd ingetrokken, hebben de prostitutiecafé’s ’t Genot en de Jimmy Bar toch een terras gezet: 11/05 De lokale politie heeft onmiddellijk ingegrepen en de cafés in kwestie hebben hun terrassen moeten verwijderen. 2020 Afgelopen vrijdag heeft de lokale politie de grote middelen ingezet om de terrasvergunningen in te trekken van de prostitutiecafés op de Antwerpselaan: 24/06 2019 Tijdelijke sluiting per politiebevel van prostitutie- en drugscafé 'JImmy Bar 2': 28/11 Het prostitutiecafé 'Jimmy Bar' in de Koopliedenstraat lijkt definitief gesloten te zijn: 09/05 Waarom blijven er sekswerkers uit voornamelijk Bulgarije en Roemenië naar de Alhambrawijk komen en dat ondanks het politiereglement en de versterkte controles van de lokale politie en de zedenbrigade ?: 26/02 ... ‘Ter illustratie hebben we Marco (fictieve naam) kunnen volgen vanuit zijn Facebookprofiel dat publiek toegankelijk is. Hij is afkomstig uit Bulgarije. Samen met zijn echtgenote heeft hij een prostitutienetwerk opgezet met als uitvalsbasis een café in de Alhambrawijk. Ze posten foto’s van hun leefstijl op Facebook (sportwagens, luxeboetieks, huizen in hun thuisland waarvan het interieur soms doet denken aan een bordeel, veel bling bling, enz). Die foto’s zijn voor iedereen toegankelijk.’ ... 2018 Intrekken van de terrasvergunningen van de prostitutiecafés: het verbod wordt goed nageleefd. Het effect is duidelijk merkbaar: 18/07 ‘Gemeenten kunnen malafide handelszaken makkelijker bestrijden’ - Bruzz - 25/06 L’état fédéral met la dernière main à un accord qui doit aider les communes dans leur lutte contre les cafés, hôtels et night shops liées à des réseaux maffieux, comme par exemple le 'Taverne 54', 'Jimmy Bar', 'City 54', 'Alina', etc: 13/05 Gemeenten krijgen meer slagkracht tegen ‘louche’ cafés en winkels - Bruzz - 13/05 Antwoord van burgemeester Philippe Close op onze 5 vragen: 16/03: Werd de nieuwe wetgeving rond terrasvergunningen goedgekeurd? Wanneer kunnen de vergunningen worden ingetrokken? Philippe Close: 'Concernant les terrasses des cafés, le nouveau règlement pris en la matière a effectivement été approuvé par la tutelle. Il est donc d’application et consultable sur le site web de la Ville. Les demandes de terrasse du quartier Alhambra ont été refusées en 2017, ce refus sera maintenu pour 2018. A l’issu de la procédure liée au traitement des demandes 2018, les exploitants recevront dans les prochaines semaines une notification en ce sens, des contrôles effectués par le service horeca de la Ville et la police pourront ainsi être programmés. Plaatsen van een politiecamera in de Sint Jan Nepomucenusstraat. Wanneer wordt die geplaatst? Philippe Close: 'L’ajout de caméra de surveillance ne se fera pas avant la fin de l’année 2018, début 2019. Le Collège de police a décidé, dans le cadre du budget 2018 de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles de dégager un budget de 5.000.000€ pour l’extension de son réseau de caméras sur la voie publique. Ce budget a été approuvé par le conseil de police le 6 mars dernier. Une fois celui-ci validé par la tutelle, la procédure pour ce nouveau marché pourra être lancée. Le chef de corps ne manquera évidemment pas de prendre en considération l’urgence de la situation de votre quartier dans le cadre dela planification de l’installation de ces caméras. Mail aan Mevrouw Marion Lemesre betreffende terrassen van cafés van waar prostituees klanten ronselen + haar antwoord. Zoals eerder reeds aangekondigd zal de stad de terrasvergunningen niet meer hernieuwen: 12/02 2017 Mail aan mevrouw Marion Lemesre over de cafés en hotels gelieerd aan de straatprostitutie in onze wijk: 24/04 Café ‘Terminus’: ‘Alhambrawijk: prostitutieterras verdwijnt definitief’- Bruzz - 31/01 2016 Mail aan burgemeester Yvan Mayeur: bedankt voor het intrekken van de terrasvergunning van de Jimmy Bar:13/01 Burgemeester Yvan Mayeur heeft de terrasvergunning van Jimmy's Bar ingetrokken tot 31 mei: 07/01 2015 Brief aan de heer Courtois en mevrouw Lemesre mbt de terrasvergunningen voor cafés die gelinkt zijn met het prostitutiemilieu: 26/10 M. Courtois (MR) zal volgende elementen aan de gemeenteraad voorstellen: 18/05 In de Alhambrawijk: prostituees, mafiosi én bewoners - Brusselnieuws.be - 21/03 Prostitution dans le quartier Alhambra à Bruxelles: les pratiques mafieuses inquiètent - LaLibre.be - 13/03 Ongerustheid in Alhambrawijk: ‘Ik vraag me af of ik hier wil blijven wonen’ - Brusselnieuws.be - 11/03 Brief aan burgemeester Yvan Mayeur mbt enkele cafés in de wijk: 10/03 Un maffieux albanais soupçonné de plusieurs meurtres détenu à Bruxelles - L’Avenir Mobile - 28/02 Gezien: reling tegen straatprostituees - Brusselnieuws.be - 15/02 Pour empêcher les prostituées de se reposer sur les appuis de fenêtres, les propriétaires du batiment, sis rue des Pélicans, ont opté pour un système dissuasif: 15/02 Trop de cafés et de snacks, Bruxelles met le frein - 7sur7.be - 05/01 2014 Antwoord aan mevrouw Marion Lemesre mbt Jimmy Café: 29/12 ‘Beste mevrouw Lemesre, Hartelijk dank voor uw antwoord. Eerst en vooral, wij stellen uw aandacht voor onze wijk op prijs. Anderzijds, we kunnen niet anders dan teleurgesteld zijn met uw antwoord, en wel om deze redenen: 1. Telkens wij een brief sturen duurt het minstens een maand – en enkel nadat we een rappel gestuurd hebben – eer we antwoord krijgen. Ook brieven van buren – dus niet via het wijkcomité – moeten lang wachten op een antwoord van uw kabinet. Toen u in de oppositie zat belde u ons zelf op, zonder dat wij u een brief gestuurd hadden. Mevrouw Lemesre, als u als schepen al niet meer op vragen van een wijkcomité wil antwoorden binnen een aanvaardbare termijn, wat mogen wij dan wel nog van u verwachten? 2. Als we dan een antwoord krijgen, dan is het krek hetzelfde als het antwoord op een brief met dezelfde vraag van 6 maanden eerder. U belooft wel het dossier op te volgen maar ondertussen gebeurt er niets en gaan de jaren voorbij terwijl cafés zoals de Jimmy Bar, de Diamond Club en andere ongestoord hun activiteiten verder zetten of zelfs uitbreiden. 3. Wij hebben twee weken geleden een onderhoud gehad met de politie van het eerste District, meer bepaald met de commissarissen De Hertog, Raes en Smolderen. Zij hebben ons verteld dat er een dossier bestaat tegen 6 prostitutiecafés in de Alhambrawijk. Ook tegen het Café Jimmy. Misschien moet u maar eens contact opnemen met commissaris Raes want blijkbaar is dat nog niet gebeurd. Zij zullen u inlichten zodat u alle argumenten hebt om die terrasvergunning in te trekken. Mevrouw Lemesre, misschien vindt u het lastig dat wij u vragen stellen maar dat is onze rol en wij trachten dat te doen op een open, eerlijke en constructieve manier. Indien het u niet interesseert om u met de terrasvergunningen van de Alhambrawijk bezig te houden – alhoewel iedereen weet dat er in onze wijk nogal wat prostitutiecafés zijn die zowat alle regels overtreden – dan mag u dat ons gewoon zeggen, zonder u gepikeerd te voelen. Dus nogmaals, wij kennen inderdaad heel goed de prostitutieproblematiek in de Alhambrawijk. Wij weten dat u de terrasvergunning kan intrekken omdat er een dossier klaarligt bij de lokale politie tegen Café Jimmy en vijf andere cafés. Het is aan u om u te informeren zoals wij dat ook doen, en het is aan u om in de hoedanigheid van schepen de nodige conclusies te trekken. En om even op de volgende zin uit uw email terug te komen: ‘Il n'était donc pas très honnête de votre part de m'en attribuer la responsabilité via un courrier envoyé à la presse; ceci explique peut-être mon manque d'empressement à vous répondre ...’, zo’n uitspraak in een email van een schepen vinden wij eigenlijk bijzonder jammer. Wij hebben in het verleden, toen u in de oppositie zat, ook altijd open gecommuniceerd via het internet, nieuwsbrieven en de pers maar blijkbaar vond u dat toen minder erg. U hebt er toen zelfs volop gebruik van gemaakt. Moete wij nu een uitzondering voor u maken? Dus mevrouw Lemesre, als u zich echt wil inzetten voor de Alhambrawijk, dan ligt alles binnen uw bevoegdheid om die terrasvergunning in te trekken. Verder krijgen wij veel steun van de burgemeester, wat – zoals u heel goed weet – met de vorige burgemeester veel minder het geval was. Misschien moet u ook maar es contact opnemen met de heer Mayeur want hij steunt ons heel erg. Ook andere kabinetten zetten zich actief in voor onze wijk, met concrete resultaten. Wij proberen constructief met u samen te werken zoals we dat in het verleden ook altijd hebben gedaan. Wij hopen dat u onze helpende hand aanneemt en concreet, binnen een aanvaardbare termijn, zonder dat wij u telkens één keer om de zes maanden moeten lastig vallen met een brief, om tot zichtbare acties te komen in onze wijk. Dus, er ligt bij de lokale politie een dik dossier klaar tegen café Jimmy, en u hebt de steun van een gemotiveerde burgemeester en een gedreven wijkcomité en haar bewoners. Wat wil u eigenlijk nog meer om eindelijk die terrasvergunning in te trekken … ? Het Comité Alhambra' Antwoord van mevrouw Marion Lemesre mbt Jimmy Café: 23/12 ‘Veuillez excuser l'absence d'accusé réception mais sachez que votre courrier a retenu ma meilleure attention dès sa réception et a déjà fait l'objet d'une réunion avec la Police et le fonctionnaire 'Tranquillité'. Par ailleurs, j'ai demandé à mes services de vérifier l'autorisation de terrasse du Café Jimmy et ceux-ci m’ont certifié sa conformité. En tant qu'Echevin du Commerce, je ne peux pas d'autorité retirer un 'permis terrasse' si celui-ci est conforme au 'Règlement terrasse du commerce'. Ce que vous me demander ne peut se faire que sur PV de Police constatant les troubles à l'ordre public donnant lieu à sanctions administratives établies de façon progressives ou par arrêté du Bourgmestre. Dans le cas du Tropicana, il s'agissait bien de décisions du Bourgmestre faisant suite à des interventions de la Police à l'occasion de rixes et trafics de drogue Toutefois, je reste en contact avec mes services et ceux de la Police afin de continuer à surveiller l'endroit. Je pense, que vous connaissez suffisamment la problématique de la prostitution à Bruxelles, et plus particulièrement dans votre quartier, que pour oser l'imputer, comme vous l'avez fait dans votre courrier, à la présence des terrasses. Il n'était donc pas très honnête de votre part de m'en attribuer la responsabilité via un courrier envoyé à la presse; ceci explique peut- être mon manque d'empressement à vous répondre ... Mais, quoiqu'il en soit, je peux vous garantir que, au sein du Collège, je continue à proposer la prise d'un règlement visant à l'interdiction totale de la prostitution de rue sur tout le territoire communal ainsi que l'organisation au niveau régional d'un périmètre défini de prostitution en 'carrés' ou de type Villa Tinto. Je continue donc à défendre le modèle adopté par la Ville d'Anvers qui a permis de circonscrire la prostitution dans un quartier déterminé afin de protéger les quartiers résidentiels comme le vôtre. Je suis plus optimiste de pouvoir aboutir à cette solution avec le nouveau Bourgmestre que par le passé, mais il faudra encore un peu de temps pour trouver et organiser le lieu qui devra accueillir cette activité. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de ce dossier et, dans cette attente, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués, Marion LEMESRE’ Brief aan mevrouw Marion Lemesre mbt Jimmy Café: 14/11 ‘Beste mevrouw Lemesre, Zes maanden geleden hebben wij u een brief geschreven in verband met Café Jimmy, en de overlast die dat prostitutiecafé veroorzaakt in de Koopliedenstraat. Café Jimmy heeft niet alleen het beruchte café Tropicana vervangen, maar opende ondertussen een tweede adres – Jimmy 2 – op de Antwerpselaan … Zes maanden geleden hebben wij u gevraagd of u de terrasvergunning kon intrekken van het café. Zes maanden later heeft Café Jimmy nog altijd zijn terras, en die wordt 24 uren per dag en 7 dagen per week gebruikt, ook tijdens de wintermaanden want Café Jimmy sluit nooit de deuren. Een aantal maanden geleden werden de straatbanken weggenomen in de Koopliedenstraat. Maar wat heeft het voor zin als tien meter verder de prostituees gewoon dag en nacht op het terras van café Jimmy kunnen zitten, ook als ze niets consumeren? Bovendien kan de politie niet ingrijpen indien de prostituees in de verboden zone – want dat is de Koopliedenstraat - klanten ronselen vanop het terras. Mevrouw Lemesre, toen u in de oppositie zat hebt u zich altijd heel erg ingezet voor de Alhambrawijk. Dat zijn vele buurtbewoners niet vergeten. Nu u in de meerderheid zetelt, zou u ons kunnen helpen door de terrasvergunning van Café Jimmy in te trekken, zoals dat vroeger ook gebeurd is voor café Tropicana. Wij hebben deze brief op onze Facebookpagina gezet. Wij zijn benieuwd naar uw antwoord.’ Brief aan mevrouw Marion Lemesre mbt Jimmy Café + antwoord: 13/06 ‘Chère Madame Lemesre, Nous vous avons écrit il y a quatre semaines avec une requête très spécifique : serait-il possible de retirer le permis de terrasse accordé au Café Jimmy (cf. mail)? Nous n'avons à ce jour reçu aucune réponse, ni même un accusé de réception. Peut-être le mail s'est-il égaré, c'est pourquoi, nous nous permettons de vous l'envoyer à nouveau. Le contenu du mail a été affiché sur la page officielle du comité de quartier (Facebook). Nous espérons une réponse rapide de votre part car nous l'attendons depuis un mois à présent. En vous remerciant pour votre collaboration, nous vous souhaitons une excellente journée, Le Comité Alhambra’ Brief aan mevrouw Marion Lemesre mbt Jimmy Café: 13/05 'Café Jimmy is de nieuwe Tropicana' - Brusselnieuws.be - 13/05/14 'Beste mevrouw Lemesre, U kent de geschiedenis van ‘Café Tropicana’, hoe een gewoon café uitgroeit tot het epicentrum van de straatprostitutie. Om paal en perk te stellen aan de overlast die de Tropicana in de Alhambrawijk veroorzaakte heeft de stad eerst de terrasvergunning ingetrokken, dan heeft men het café jarenlang telkens voor een aantal maanden gesloten. En toen ook dat niet werkte heeft het OCMW het gebouw voor veel geld moeten opkopen want anders dreigde de situatie helemaal uit de hand te lopen. Momenteel herhaalt dat scenario zich in de Koopliedenstraat. Café Jimmy was tot enkele jaren geleden een gewone Turkse snack waar men terecht kon voor pita en pizza’s. Het etablissement werd overgenomen door enkele Bulgaren en sindsdien is het de plek geworden waar straatprostituees hun klanten ronselen, zich opwarmen tijdens de wintermaanden, schuilen voor de regen of wegvluchten als de politie eraan komt. Geen enkele normale mens zet daar nog een voet binnen. Wij vragen u daarom of u kan ingrijpen door de terrasvergunning van Jimmy Café in te trekken. Zoals u weet is de Koopliedenstraat sinds de invoering van het nieuwe politiereglement verboden zone geworden voor de straatprostitutie. Maar momenteel staan daar nog veel meisjes, en één van de oorzaken is Café Jimmy. Van zodra de politie eraan komt vluchten de prostituees het café binnen om dan tien minuten later hun werk verder te zetten. Soms ronselen ze klanten terwijl ze koffie op het terras drinken. De politie staat dan machteloos … Bovendien is Café Jimmy nu 24 uren per dag open, inclusief het terras. Dus ook zonder straatprostitutie zorgt het café voor overlast, en niet alleen tijdens het weekend. We zouden het daarom appreciëren indien u de terrasvergunning van het café zou willen intrekken zodat de nieuwe uitbaters een duidelijke signaal krijgen dat de stad niet langer activiteiten tolereert die banden heeft met het prostitutiemilieu. Wij hopen alvast op een positief gevolg. Vriendelijke groeten, Comité Alhambra'