© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Onze 11 voorstellen voor een betere wijk (2015 -> 2019) + onze 8 voorstellen voor een betere wijk (2019 -> 2024) Om de leefbaarheid in de wijk op korte termijn te verbeteren maar ze vormen geen defintieve oplossing voor de problemen in de wijk ... De 11 voorstellen in beeld >>> De 8 voorstellen in beeld >>> Contrôle de police pendant une durée de 6 mois ___________________________ Politiecontroles gedurende 6 maanden Overzicht 2015 - 2022 2023 Als onderdeel van een haalbaarheidsstudie voor de lancering van een wekelijkse markt op de Antwerpse Poort, vraagt het kabinet Fabian Maingain de bewoners om een vragenlijst in te vullen: 21/12 Eind december 2021 had het kabinet Fabian Maingain al eens een enquête gelanceerd waarop de omwonenden hun voorkeur konden geven over wat voor type markt ze zouden willen. De voorkeur ging uit naar een ‘apéro/gourmet markt’ op donderdag van 16u tot 21u, dat complementair zou moeten zijn met de lokale horeca. Die optie is echter niet meer beschikbaar in de nieuwe vragenlijst. Heruitzending van de Gemeenteraad van maandag 4 december 2023. Agendapunt 140: Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Fabian Maingain betreffende de oprichting van een wekelijkse markt op de Antwerpse Poort: 06/12 Op 25 april hadden we schepenen Fabian Maingain een email gestuurd met nog een reminder op 16 september, maar we kregen geen antwoord op onze vraag of de markt er al dan niet komt. Op de interpellatie van de heer Mathias Vanden Borre tijdens de gemeenteraad van 4 december - waarvoor dank - zei de bevoegde schepenen dat er begin 2024 een open oproep komt om te zien of er interesse is om zo'n markt op te starten. Is dit weer getalm of een concrete stap naar de verwezenlijking van die wekelijkse markt waarover we nu al sinds 2015 spreken? Het antwoord blijft onduidelijk. Een aantal maanden geleden stuurden we nogmaals een mail naar het kabinet van Fabian Maingain (Défi) over de opstart van een wekelijkse markt op de Antwerpse Poort. We hebben echter geen antwoord gekregen: 21/11 Om sluipverkeer tegen te gaan werd de Pelikaanstraat afgesloten voor inkomend verkeer vanaf de kleine ring dat een hoek wil afsteken naar de Emile Jacqmainlaan: 28/07 Gisteren waren er twee interpellaties tijdens de gemeenteraad die onze wijk aanbelangen: 30/01 De vraag van Mathias Van den Borre aan Fabian Maingain over de opstart van de wekelijkse markt aan de Antwerpse Poort. Komt die wekelijkse markt er nu? Zo ja, wanneer kan die markt van start gaan en blijft men bij het concept van apéro- en gourmetmarkt? Indien neen, waarom komt de markt er uiteindelijk niet? Het antwoord van Fabian Maingain is niet helemaal duidelijk. Enerzijds zou volgens een onderzoek zo'n markt niet rendabel zijn voor de deelnemende actoren. Anderzijds zegt hij om toch 'in overleg met de wijk' en 'zo snel mogelijk' - hij liet zelfs even de maand maart vallen - een markt op te starten. Het is jammer dat er een interpellatie van de oppositie aan te pas moet komen om meer informatie te krijgen over de wekelijkse markt, een dossier waar we al sinds 2021 in contact mee staan met het kabinet, en al veel langer tijdens de vorige legislatuur met mevrouw Marion Lemesre. Wat wij als wijkcomité willen is gewoon een duidelijke 'ja' of 'nee' en niet nog jaren van overleg. Onze mails van een aantal maanden geleden blijven ondertussen nog altijd onbeantwoord. Openbaar Onderzoek (S3209/2022): Zaterdagplein: 20/01/2023 Herinrichten van gevel tot gevel van het zaterdagplein (langs de kant van het plein). Aanleggen van een doorlaatbare zone in dolomiet. M. Fabian Maingain: wanneer onze wekelijkse markt?: 19/01 In 2015 lanceerde het wijkcomité het voorstel om op donderdag een wekelijkse markt te organiseren op de Antwerpse Poort. Dat is uiteindelijk – niet zonder slag of stoot - uitgemond in een volledige heraanleg van het plein om zo’n markt beter te kunnen ontvangen. Acht jaar later is het plein (bijna) afgewerkt, maar van de wekelijkse markt horen we niets meer! Eind december 2021 had het kabinet nochtans een enquête gelanceerd waarop de bewoners hun voorkeur konden geven over wat voor markt ze zouden willen. Eind maart 2022 liet de schepenen ons weten dat er ongeveer 200 mensen hadden gereageerd, wat blijkbaar vrij veel is en dus ook wel het enthousiasme toont voor dit initiatief. De voorkeur ging uit naar een ‘apéro/gourmet markt’ op donderdag van 16u tot 21u, dat complementair zou moeten zijn met de lokale horeca. Fabian Maingain ging toen een oproep lanceren naar geïnteresseerde marktkramers maar sindsdien blijft het stil, ondanks onze mails van 21 november en 20 december 2022 die we het kabinet hebben gestuurd om een stand van zaken te krijgen. Dus via deze weg nogmaals onze vraag aan de heer Fabian Maingain: het plein werd heraanlegd, de bewoners werden bevraagd, wanneer komt nu die wekelijkse markt? 2021 ‘Un nouveau marché en 2022 à la Porte d’Anvers, dans le quartier Alhambra’ - Rtbf.be - 28/12 Het spiegelfrietkot is nu te bezichtigen in al haar glorie, na de officiële opening van deze middag: 29/11 En de opstart van de wekelijkse markt op de Antwerpse Poort: 15/09 Zonder dat we er om hebben moeten vragen, heeft het kabinet Zoubida Jellab gisteren opdracht gegeven om een insectenhotel en nestkastjes te plaatsen op de Emile Jacqmainlaan: 21/05 Bomen, struiken en planten om de Emile Jacqmainlaan te vergroenen: Part 2: 05/02 Planten van 3 vijgenbomen op de Emile Jacqmainlaan: 27/01 Antwerpse Poort: na vijf jaar geduld, gaan de werken eindelijk van start!: 05/01 2020 Het ziet ernaar uit dat we binnenkort bomen krijgen op de Emile Jacqmainlaan!: 21/05 Naar aanleiding van onze post van 7 mei over de herinrichting van de Emile Jacqmainlaan naar één rijvak, heeft het kabinet Zoubida Jellab ons per mail laten weten dat ze de mogelijkheid bestuderen om bomen en struiken te planten in de bakken die zich op de laan bevinden. Het is zover, de Emile Jacqmainlaan heeft een rijvak minder. Zo ontstaat er een betere verbinding met de voetgangerszone aan het De Brouckèreplein en is er meer plaats voor fietsers: 07/05 Momenteel zijn er voorbereidende werken bezig om de Emile Jacmainlaan terug te brengen van twee rijbanen tot één rijvak, zoals dat onlangs is gebeurd met de Adolphe Maxlaan: 04/05 2019 Onze '8 voorstellen' voor een betere wijk: 18/06 2018 Heraanleg van de Antwerpse Poort: de werken werden aangekondigd: 16/10 2017 Het Comité Alhambra heeft onlangs een onderhoud gehad met schepen Els Ampe over de heraanleg van de Antwerpse Poort en het mobiliteitsplan voor de Pelikaanstraat: 07/11 Het hele plein wordt heraangelegd in blauwe hardsteen, in een motief gelijkaardig aan dat van de voetpaden in de Dansaerstraat. Er komt een fontein. De frituur wordt verplaatst en vervangen. Op vraag van de bewoners hebben we mevrouw Ampe gevraagd om de Pelikaanstraat af te sluiten, alsook de Sint Jan Nepomucensstraat en Sint Rochusstraat (= zijstraten Emile Jacqmainlaan). Men kan de wijk inrijden via de zijstraten van de Nieuwbrugstraat. Mevrouw Els Ampe ging akkoord met de plannen. De bevoegde diensten zijn nu aan het uitzoeken hoe het plan kan worden uitgevoerd. De borden die het prostitutiereglement in de wijk kenbaar moeten maken werden vandaag geïnstalleerd. De borden moeten klant en sekswerker duidelijk maken dat actief ronselen in een aantal straten in de wijk niet langer getolereerd wordt. De boetes bij het niet naleven van dit reglement kan oplopen tot 200 euro: 31/10 'Toepassingsgebied van het politiereglement betreffende de strijd tegen overlast ten gevolge van straatprostitutie (Reglement van 8/05/2017) – de strafmaat kan oplopen tot een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 uur tot 45 uur of een boete tot 200 euro.’ Gisteren werden de betonblokken in de wijk vervangen door stevige bloembakken. Het gaat om alles samen 6 bakken in de Van Gaverstraat, Koopliedenstraat, Spaarstraat en Sint Jan Népomucenusstraat: 10/06 Six months of Tropicana! Whether it will be the first or the last six months of our Experimental Neighbourhood Center in the Alhambra Neighbourhood, this calls for a celebration:07/06 Borden straatprostitutie veboden: het wijkcomité heeft gevraagd om de 4 borden die aangeven dat ronselen verboden is in de wijk terug te zetten: 08/05 Bloembakken: wij stellen u de vintage bloembakken voor die de stad binnenkort zal plaatsen om de betonblokken te vervangen: 13/03 De wekelijkse markt, komt die er eigenlijk? Jazeker, er wordt volop aan gewerkt! Het project is alleen veel groter geworden dan aanvankelijk voorzien: 06/12 2016 Wekelijkse Markt: mail aan mevrouw Ampe en Mevrouw Lemesre ivm de wekelijkse markt: 28/06 Wekelijkse Markt: het is nu officieel: de Lakensestraat/Antwerpse Poort blijft definitief dicht. Het getennis van de afgelopen maanden, met soms stevige slagen, is dan uiteindelijk in ons voordeel uitgedraaid: 18/06 Wekelijkse Markt: het artikel heeft het over de wekelijkse markt Alhambra en de vertraging die het project wellicht zal oplopen wegens het heropenen van de Lakensestraat. We wachten nog op een antwoord van schepen Marion Lemesre: 28/04 Wekelijkse Markt: het Comité heeft dinsdag 8 maart een afspraak gehad met minister Pascal Smet. (Mobiliteitsplan, wekelijkse markt): 11/03 Antwoord van mevrouw Lemesre op onze mail van 13/01: 14/01 Mail aan mevrouw Lemesre ivm de wekelijkse markt: 13/01 2015 Wekelijkse markt: antwoord van mevrouw Lemesre op onze mail + respons van het Comité: 23/11 Wekelijkse markt: mail aan mevrouw Lemesre ivm het heropenen van de Lakensestraat: 21/11 Wekelijkse markt: brief aan mevrouw Ampe ivm de heraanleg van de Antwerpse Poort: 11/11 Wekelijkse markt: brief aan mevrouw Lemesre voor het opstarten van een wekelijkse markt: 10/11 Intrekbare paaltjes: installeren van verdwijnpaaltjes in de wijk: te ingewikkeld ... : 9/11 Het Comité heeft nieuws ontvangen van de stad ivm met onze voorstellen. Globaal genomen steunt de burgemeester ons, uitgezonderd voor de politieantenne en de intrekbare paaltjes: 9/11 Lanceren van de 11 voorstellen voor de korte termijn: 12/10