© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Pagina voor journalisten Het Comité Alhambra ontstond in april 1999, door een groeiend ongenoegen tegenover de overlast veroorzaakt door ongecontroleerde straatprostitutie, tijdens een publieke vergadering georganiseerd door een aantal bewoners. Het Comité Alhambra stelt zich tot doel om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren die zwaar gebukt gaat onder de ongecontroleerde straatprostititutie en drugsoverlast. We onderhouden regelmatige contacten met de politiek en de lokale politie en proberen ook de bewoners via allerlei initiatieven met elkaar in contact te brengen zoals met de Alhambra stadsmoestuin, de leefstraat, enz Wij willen multicultureel zijn, zonder specifieke geloofsovertuiging of politieke kleur. 1. Het Comité Alhambra in 14 antwoorden: Is het Comité Alhambra tegen prostitutie ? Waarom zijn er wrijvingen tussen het Comité Alhambra en UTSOPI / Espace P ? Zijn de bewoners van de Alhambrawijk onverdraagzamen ? « Het zijn niet de prostituees die voor overlast zorgen, noch hun klanten trouwens … » Is de Alhambrawijk altijd al een prostitutiewijk geweest ? Is een compromis mogelijk ? « De sekswerkers verjagen is geen oplossing voor het probleem” Is een Villa Tinto een oplossing voor de straatprostitutie ? Is een statuut voor de sekswerkers een oplossing voor de straatprostitutie ? De acties van de stad duwen de sekswerkers in een nog kwetsbaardere positie. « De acties van de stad zijn illegaal. De Raad van State heeft dat onlangs nog bewezen met de annulatie van het politiereglement » De actoren in het veld betreuren het gebrek aan overleg. Hoeveel brengen de afwerkhotels op in onze wijk en hebben ze nog een toekomst? Meer >>> 2. Voor en tegen De prostitutieverenigingen en het Comité Alhambra zitten grotendeels op dezelfde golflengte, op één belangrijk punt na : het Comité vraagt een pragmatische aanpak van de prostitutieproblematiek en dat botst met het pure ideologische discours van Espace P en UTSOPI die willen behouden wat eenzijdig werd opgedrongen aan de bewoners van de Alhambrawijk. Meer >>> 3. Strijd tegen de prostitutieoverlast - Overzicht 2012 - 2020 Het wijkcomité is niet tegen structurele oplossingen zoals P-zones of een Villa Tinto, integendeel. We steunen dit soort ideeën al van sinds onze opstart. We stellen gewoon vast, na meer dan twintig jaar ervaring, dat cohabitatie tussen straatprostitutie in een woonwijk simpelweg niet mogelijk is. Wat ons echter wel blijft verwonderen, is het gebrek aan constructieve voorstellen van de prostitutieverenigingen. Meer >>> 4. De video’s van het Comité Alhambra Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Meer >>> 5. De burgemeester en het Comité Alhambra Philippe Close: ‘ ... Que ce soit par les plans de circulation, par la taxation des Hotels de passe, par l'amélioration des espaces publics, par la verbalisation des clients via l'installation de zones de circulation réservées aux riverains mais aussi comme vous le soulignez par le rachat avec le cpas d'immeubles "nuisibles " au quartier, ma détermination et mon soutien à la politique du collège est totale. Plus fondamentalement, et je me suis déjà exprimé sur le sujet en tant que parlementaire, je ne suis pas de ceux qui essaye de trouver dans la prostitution une quelconque valeur sociétale du style " c'est le plus vieux métier du monde on y peut rien ... ‘ Meer >>> 6. Het schepencollege en het Comité Alhambra Wie doet wat voor de wijk? Een overzicht per schepen. Meer >>> 7. De lokale politie en het Comité Alhambra Het Comité Alhambra heeft de afgelopen jaren altijd goede contacten proberen te onderhouden met de lokale politie. Meer >>> 8. De drie afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ en ‘5th Avenue’. Als wijkcomité hebben we ons altijd verzet tegen de cohabitatie met straatprostitutie, die ons eenzijdig werd opgedrongen door de 3 afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ en ‘5th Avenue’. Die drie hotels zijn de oorzaak van alle overlast die we vandaaag kennen in onze wijk. Wij vinden dat ze op korte termijn een andere bestemming moeten krijgen. Meer >>> 9. De prostitutiecafés in de Alhambrawijk Deze etablissementen zijn open dag en nacht. De pooiers gebruiken deze cafés als uitvalsbasis voor allerlei illegale praktijken. Ex café ‘Tropicana’ + ‘Taverne 54’ + ‘City 54’ >>> Jimmy Bar >>> ’Café Terminus’ - ‘Café Déja vu’ - ‘Café Végas’ - ‘Café Blue Diamond’ - ‘Café Loch Ness’ - ‘Café ‘t Genot’ >>> 10. Onze ‘19 voorstellen’ voor een betere wijk Om de leefbaarheid in de wijk op korte termijn te verbeteren maar ze vormen geen defintieve oplossing voor de problemen in de wijk. Heraanleg van de Antwerspe Poort, opstart van een wekelijkse markt, mobiliteitsplan, borden die het politiereglement in het straatbeeld duidelijk moeten maken, ... Meer >>> 11. Druggebruik in metro IJzer en omgeving Sinds 2017 worden we ook geconfronteerd met drugsoverlast in de wijk. Wij steunen het idee van de gebruikersruimtes die ook een antwoord kunnen bieden op de vele klachten van buurtbewoners die geconfronteerd worden met gebruik op straat en soms in hun woning. Meer >>> 12. Overlastplan van de wijk In formaat Pdf >>