Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
© Comité Alhambra 2019 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Pagina voor journalisten Het Comité Alhambra ontstond in april 1999, door een groeiend ongenoegen tegenover de overlast veroorzaakt door ongecontroleerde straatprostitutie, tijdens een publieke vergadering georganiseerd door een aantal bewoners. Het Comité Alhambra stelt zich tot doel om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en de belangen van de bewoners en handelaars te verdedigen. We onderhouden regelmatige contacten met de politiek en de lokale politie, en proberen ook de bewoners via allerlei projecten dichter bij elkaar te brengen. Wij willen multicultureel zijn, zonder specifieke geloofsovertuiging of politieke kleur. Dialoog is ons voornaamste werkmiddel. 1. Het Comité Alhambra in 12 antwoorden: Is het Comité Alhambra tegen prostitutie ? Waarom zijn er wrijvingen tussen het Comité Alhambra en UTSOPI / Espace P ? Zijn de bewoners van de Alhambrawijk onverdraagzamen ? « Het zijn niet de prostituees die voor overlast zorgen, noch hun klanten trouwens … » Is de Alhambrawijk altijd al een prostitutiewijk geweest ? Is een compromis mogelijk ? « De sekswerkers verjagen is geen oplossing voor het probleem” Is een Villa Tinto een oplossing voor de straatprostitutie ? Is een statuut voor de sekswerkers een oplossing voor de straatprostitutie ? De acties van de stad duwen de sekswerkers in een nog kwetsbaardere positie. « De acties van de stad zijn illegaal. De Raad van State heeft dat onlangs nog bewezen met de annulatie van het politiereglement » De actoren in het veld betreuren het gebrek aan overleg. Meer >>> 2. Voor en tegen Misschien moeilijk te geloven, maar de prostitutieverenigingen en het Comité Alhambra zitten grotendeels op dezelfde golflengte, op één belangrijk punt na : het Comité vraagt een pragmatische aanpak van de prostitutieproblematiek, als compromis op het pure ideologische van die van Espace P en UTSOPI : Meer >>> 3. Straatprostitutie: de gemeentewet en de Belgische wet Alles wat u wou weten over de prostitutie in het Brussels Gewest en de Alhambra wijk! Taks op lokalen in rendez-vous huizen of in gebouwen waar gelijkaardige activiteiten plaatsvinden. Reglement betreffende de strijd tegen de straatprostitutie in de Alhambrawijk. Belgische strafwet rond prostitutie en goede zeden. Meer >>> 4. Strijd tegen de prostitutieoverlast - Overzicht 2012 - 2018 Het reglement dat de prostitutieoverlast moet aanpakken is unaniem door de meerderheid goedgekeurd. Zij heeft als doel de straatprostitutie - meerbepaald het tippelen - in de Alhambrawijk te verbieden. Zowel de prostituees als hun klanten kunnen door het nieuwe reglement bestraft worden met een boete die kan oplopen tot 350 euro. In een aantal straten - zoals de Lakensestraat, Koopliedenstraat, de Van Gaverstraat, de Hooikaai, de Sint Jan Nepomucenusstraat, de Pelikaanstraat, ... - is tippelen niet meer toegelaten. Er werd wel een gedoogzone voorzien op de kleine ring en het eerste deel van de  Albert II-laan (zone 1000 Brussel). Meer >>> 5. De video’s van het Comité Alhambra Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Meer >>> 6. De burgemeester en het Comité Alhambra Philippe Close: ‘ ... Que ce soit par les plans de circulation, par la taxation des Hotels de passe, par l'amélioration des espaces publics, par la verbalisation des clients via l'installation de zones de circulation réservées aux riverains mais aussi comme vous le soulignez par le rachat avec le cpas d'immeubles "nuisibles " au quartier, ma détermination et mon soutien à la politique du collège est totale. Plus fondamentalement, et je me suis déjà exprimé sur le sujet en tant que parlementaire, je ne suis pas de ceux qui essaye de trouver dans la prostitution une quelconque valeur sociétale du style " c'est le plus vieux métier du monde on y peut rien ... ‘ Meer >>> 7. Overzicht van de beloftes gemaakt door politici sinds 1999 om de overlast gelieerd met de straatprostitutie aan te pakken Sinds tientallen jaren ondertussen gaat de Alhambra wijk gebukt onder de overlast gelinkt met de ongecontroleerde straatprostitutie. Sinds de oprichting van het Comité Alhambra in 1999 proberen we via dialoog alle bevoegde instanties op één lijn te krijgen om het probleem van het ronselen en de prostitutienetwerken op een globale manier aan te pakken. Meer >>> 8. Overzicht van de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie via persartikels verschenen sinds 2003 Vele prostitutiebars hebben zich de afgelopen jaren kunnen nestelen in de wijk, dag en nacht draaien de afwerkhotels op volle toeren en de aanvoer van nieuwe meisjes in onze straten houdt nooit op. Dat de overlast gelinkt aan deze commerciële activiteit vele vormen heeft (van asociaal gedrag op straat tot moord in de cafés) hoeft niet meer herhaald te worden, maar sterkt ons wel in de overtuiging dat ongecontroleerde straatprostitutie niet thuishoort in een historische woonwijk.  Meer >>> 9. De prostitutiecafés in de Alhambrawijk Het zijn plaatsen waar straatprostituees hun klanten ronselen, zich opwarmen tijdens de wintermaanden, schuilen voor de regen of wegvluchten als de politie eraan komt. Sinds de sluiting van Café Tropicana zijn er 9 nieuwe cafés opengegaan die banden hebben met het prostitutiemilieu. Ex café ‘Tropicana’ + ‘Taverne 54’ + ‘City 54’ >>> Jimmy Bar >>> ’Café Terminus’ - ‘Café Déja vu’ - ‘Café Végas’ - ‘Café Blue Diamond’ - ‘Café Loch Ness’ - ‘Café ‘t Genot’ >>> 10. Onze ‘11 voorstellen’ voor een betere wijk Om de leefbaarheid in de wijk op korte termijn te verbeteren maar ze vormen geen defintieve oplossing voor de problemen in de wijk. Heraanleg van de Antwerspe Poort, opstart van een wekelijkse markt, mobiliteitsplan, borden die het politiereglement in het straatbeeld duidelijk moeten maken, ... Meer >>> 11. Druggebruik in metro IJzer en omgeving Metro IJzer is een gebruikersruimte geworden voor heroïneverslaafden. Vooral aan de lift, beneden aan de roltrap aan de Antwerpse Poort zitten heelwat gebruikers. Meer >>> 12. Overlastplan van de wijk In formaat Pdf >>
Journalist?