© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Philippe Close (PS) en het Comité Alhambra Overzicht 2005 - 2024 Burgemeester van de Stad Brussel: 2018 -> Burgemeester van de Stad Brussel: 2017 -> 2018 Schepenen van Toerisme, Personeel en Stadsfinanciën: 2012 -> 2017 Schepenen van Toerisme en Personeel: 2006 -> 2012 Directeur van het kabinet Freddy Thielemans: 2001 -> 2006 2024 Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, est notre invité de ce dimanche: «La drogue est partout dans notre société et on fait comme si elle n’existait pas» - SudInfo - 03/03/2024 … ‘Dans ce dossier, il faut deux axes : lutter contre le trafic et intervenir en termes de santé publique : on a lancé un programme avec le ministre Vandenbroucke et l’hôpital Brugmann, avec des équipes mobiles auprès des policiers qui étaient demandeurs et qui rappelaient qu’ils n’étaient pas des psys. On doit travailler sur la réduction de risque.’ … … ‘Il faut être très dur pour lutter contre le trafic dans les rues. Nous avons eu de bonnes réunions avec les bourgmestres et le ministre- président. Nous allons créer une unité de commandement comme on le fait sur les matchs de foot ou les manifestations, pour retirer le « pus » qui existe dans certains quartiers et cautériser les plaies.’ … … ‘On a fait beaucoup de procès à ce plan de mobilité. Aujourd’hui, le mot Good Move, c’est comme Voldemort dans Harry Potter, ou comme le piétonnier à une certaine époque. C’est vrai que nous avons dû aller sur le terrain pour mieux l’expliquer. Je l’ai fait avec des groupes de quartier pour bien affiner le plan et apaiser la circulation. La ville est plus calme et plus sûre aujourd’hui. On a aussi parfois des situations particulières : par exemple, quand les gens du Sablon se plaignent du plan Good Move, je rappelle que l’on n’a rien changé là-bas. Maintenant, dans l’ensemble du plan, on doit enlever les blocs de béton et créer de vrais espaces verts. Un bel exemple, c’est la porte de Ninove. J’y crois d’autant plus que je ne vois pas des faillites partout. Ce que l’on fait à Bruxelles se réalise partout en Europe.’ Philippe Close: "La meilleure réponse de Bruxelles à ses critiques, c'est: plus d'habitants, plus d'entreprises!" - l’Echo - 01/03/2024 … ‘J'ai beaucoup de contacts avec le gouvernement De Croo. J'ai proposé qu’on mette en place le même système que celui qui fonctionne pour le Nouvel An et les matchs de foot: une seule unité de commandement pour les problèmes de trafic de drogue. Les pics de violence nécessitent des réactions fortes.’ … … ‘Y a-t-il un problème d'effectifs policiers? On pourrait toujours faire plus. Mais il ne faut pas que de la police, il faut aussi des moyens sanitaires. Si on ne s'attaque pas à la prévention, on ne va jamais gagner. Il faut offrir des trajets de soins aux personnes dépendantes. Et se demander pourquoi les gens se droguent. Je dois reconnaître à Bart De Wever le courage d'avoir dit: la drogue est partout, dans mon administration, mon parti, ma police… Il a raison. Il y a un gros tabou là-dessus. La drogue ne touche pas que les plus précaires. J'ajoute qu'il faut donner aux bourgmestres plus de pouvoirs administratifs pour fermer les lieux de blanchiment. Et il faut dépénaliser le cannabis. L'Allemagne et le Luxembourg légifèrent. J’espère que le prochain gouvernement va enfin se mettre d'accord.’ … ‘Burgemeester Close: 'Besloten dat politie overal aanwezig zal zijn'’ - Bruzz - 20/02/2024 Daarnaast zegt Close dat er sinds de start van de huidige legislatuur honderd inspecteurs werden toegevoegd aan het politiekorps. "Er moeten er nog meer bijkomen, maar het is al een start", gelooft Close. Sinds 2020 werkt de stad Brussel ook samen met de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van het pilootproject "High Trouble". 67 drugsdealers die niet in het bezit waren van een geldige verblijfsvergunning werden via het project van het grondgebied verwijderd, aldus Close. "Samen met de collega-burgemeesters hebben we besloten dat de politie overal aanwezig zal zijn om het probleem te overwinnen." Het lokale rechercheteam werd daarbovenop ook nog eens versterkt met vijf agenten. "We mogen heel fier zijn op de politie van de stad Brussel en het werk dat ze leveren. Ze zijn heel erg gemotiveerd en zoeken steeds naar oplossingen", aldus Close. Beste Brusselse wijken om te wonen in 2023: het centrum op nummer één!: 19/01 Het centrum van Brussel zou de ideale wijk zijn om te wonen in de hoofdstad, met een eindscore van 7/10. Rentola wijst erop dat het centrum vooral uitblinkt in de categorieën Gezin & Leven, Gezondheid, Onderwijs en Ecologie (elk met een 10/10). Het biedt een opmerkelijke levenskwaliteit, eersteklas gezondheidsdiensten, kwaliteitsonderwijs en zet zich sterk in voor een duurzaam milieu". Daarentegen kreeg de categorie Veiligheid een 1/10. 2023 Hebt u ook een jaarlijkse taks ontvangen van 30 000 euro van de Stad Brussel wegens ‘verwaarlozing van uw gebouw, leegstand en verkrotting’ terwijl uw woonst in goede staat is?: 25/10 Het gaat om gebouwen die in goede of zelfs zeer goede staat zijn – met een pas herschilderde gevel bijvoorbeeld – maar die door een ambtenaar ter plekke ‘vastgesteld’ werden als ‘verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen’. Van de buren in de Sint Jan Nepomucenusstraat – onze leefstraat - werd zelfs gevraagd om alle gevelplanten te verwijderen omdat ze de doorgang van het voetpad belemmeren. Nochtans is die straat een doodlopende woonerf waar je dus gewoon op straat kan lopen en groeien die planten deels boven private tuintjes. Twee herenhuizen in de Koopliedenstraat moeten hun bakstenen gevel schoonmaken omdat er een laagje ‘zwart stof’ op ligt. Als ze dat niet binnen de zes maanden in orde brengen dan krijgen ze een jaarlijkse taks opgelegd van rond de 30 000 euro. Heruitzending van de Gemeenteraad van maandag 16 oktober 2023. Agendapunt 32: Vraag van mevrouw B. DEBAETS aan burgemeester P. CLOSE betreffende de kraakpanden in de Alhambrawijk, waaronder de Studio Europe: 17/10 Het bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte werd met een jaar verlengd van 06/10/2023 tot 06/10/2024: 03/10 De laatste weken zijn er dagelijks politiecontroles in de wijk!: 30/08 Naast de repressieve aanpak heeft burgemeester Philippe Close ook aangekondigd dat hij een tweede gebruikerslokaal wil openen en een noodcentrum in het Brugmann-ziekenhuis. In de pers zei hij daarover het volgende: ... 'De politie kan ingrijpen op de publieke orde. Dan houdt men zware verslaafden aan, men steekt ze zes uur in het cachot en dan? Dan zijn ze weer vrij. Af en toe komen ze voor het gerecht, maar dat is zeldzaam. Wat doen we dan met die mensen? Ze negeren? Het is de enige ziekte die we criminaliseren en waar we niet over spreken."' ... In het noodcentrum BRUSIP kunnen de aangehouden drugsverslaafden in overleg met psychiaters een plan uitwerken om te ontwennen. Nu vrijdag ontvangt Rudi Vervoort een delegatie van de '40 wijkcomités' naar aanleiding van de open brief die onlangs verspreid werd, en ook ondertekend werd door het wijkcomité Alhambra. Hij zal dan wellicht meer uitleg geven over Safe.Brussels. Het maakt nogmaals duidelijk dat in tegenstelling tot de eeuwige afwezige Rudi Vervoort, het Philippe Close is die het heft in handen neemt. Het eerste gebruikerslokaal bijvoorbeeld werd een aantal jaren geleden door de Stad Brussel opgericht. Positief wel is dat de Minister-President eindelijk eens van zich laat horen, een primeur in het 20-jarige bestaan van het wijkcomité! De laatste weken is er een enorme toename aan controles in de Kaaienwijk waar de Alhambrawijk en metro IJzer deel van uitmaken: 18/08 Op vraag van burgemeester Philippe Close patrouilleren er nu regelmatig stadswachters wat vroeger niet het geval was. Zij hebben geen politiebevoegdheden maar kunnen wel informatie verzamelen, mensen aanspreken op inciviek gedrag, enz. Meer politiecontroles de laatste dagen zoals vandaag in en rond metrostation IJzer aan de Antwerpsepoort: 08/08 Zeer goed nieuws, het prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat is definitief dicht! Vorige week werd de akte ondertekend. Het is dus officieel!: 22/06 … ‘Ook is de rol van de burgemeester Philippe Close niet te onderschatten. Hij heeft duidelijk gesteld dat hij geen straatprostitutie meer wou in de Alhambrawijk. De taks op de afwerkhotels werden verhoogd en er waren regelmatig controles in het hotel door de lokale politie waar hij hoofd van is. Wij willen ook hem en de lokale politie bedanken voor hun jarenlange inzet.’ … Straatprostitutie: Chinese privé-adressen door de burgemeester verzegeld: 14/06 We danken dan ook burgemeester Philippe Close voor het verzegelen van die privéadressen. We hopen dat dit systematisch zal blijven gebeuren. De internationale prostitutie gaat altijd naar de plaatsen met de minste weerstand. We willen dat de Stad Brussel het de Chinese mensenhandel moeilijk blijft maken zodat ze niet zomaar kwetsbare personen kunnen uitbuiten voor groot geldgewin. Heruitzending van de Gemeenteraad van 22 mei 2023: 23/05 Agendapunt 119: Vraag van dhr. VANDEN BORRE en mevrouw B. DEBAETS betreffende de verslechtende situatie in de buurt van de Hooi-, Arduin-, Kalk- en Timmerhoutkaai ten gevolge van dag- en nachtoverlast. Vraag over de straatprostitutie. Overlast op de Arduin- en Hooikaai, antwoord van het kabinet Philippe Close: 17/05 'Mesdames, Messieurs, Votre mail a bien évidemment retenu toute notre attention. Au vu des éléments que vous nous rapportez et des informations obtenues de part et d’autre nous pouvons vous confirmer que tant les quartiers du Marché aux Porcs, Dixmude et des Quais au Foin et de la Houille font l’objet d’une attention particulière de nos services de police et de prévention. Dans un souci d’efficacité et à la demande du Bourgmestre les services de police étudient la faisabilité de globaliser ces trois quartiers et d’y mener des actions communes et simultanées. Dans l’attente et tout en restant bien évidemment à votre entière disposition, je vous prie de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.' La Ville à 10 minutes Voor deze eerste aflevering ontmoet Philippe Close Bruno Valkeneer, woordvoerder van de VZW Transit, een niet-medisch opvangcentrum voor volwassenen die aan drugs verslaafd zijn. Gisteren waren er twee interpellaties tijdens de gemeenteraad die onze wijk aanbelangen: 30/01 Bianca Debaets vroeg burgemeester Philippe Close hoe het nu zat met de Chinese straatprostitutie, welke acties er ondernomen worden en wat zijn standpunt was over de opstart van een gedoogzone voor straatprostitutie, zoals door het wijkcomité Alhambra gevraagd. Burgemeester Philippe Close was vrij summier in zijn antwoord, tot groot ongenoegen van Bianca Debaets. 'Ik betwijfel of de mensen van het wijkcomité daar voldoende aan zullen hebben'. Nogmaals pleitte ze voor een gecoördineerde aanpak op Gewestelijk niveau. Ook snapte ze niet waarom burgemeester Philippe Close tegen gedoogzones is - of het nu in Brussel is of de Villa Tinto in Antwerpen - 'uit feministische overwegingen'. Vanavond tijdens de gemeenteraad interpelleert Bianca Debaets (CD&V) burgemeester Philippe Close in verband met de Chinese prostitutie in de wijk: 30/01 De Chinese straatprostitutie draait op volle toeren: 10/01/2023 We hebben burgemeester Philippe Close gevraagd om een nieuw kader op te stellen specifiek voor onze wijk, waarin een gedoogzone voor straatprostitutie wordt voorzien, maar ook een nieuw politiereglement dat GAS-boetes opnieuw zou toelaten indien prostituees klanten ronselen buiten die gedoogzone. De stad belooft ons binnenkort een concreet antwoord. 2022 ‘Philippe Close: ‘Drugpreventie lijkt wel een taboe’ - Bruzz - 01/10 ... 'Bruzz: Onder meer in de Noordwijk en rond IJzer loopt het crackgebruik uit de hand. Kan u als hoofd van de politie echt niet meer doen? Philippe Close : De zone tussen Ribaucourt en IJzer is altijd al problematisch geweest. Bovendien was er een verschuiving van de Alhambrawijk naar IJzer. We sturen daar heel geregeld patrouilles op af en hebben vorig jaar in totaal ruim vierhonderd arrestaties rond drugs uitgevoerd. Maar daar los je het probleem niet mee op, die mensen hebben hulp nodig. Je ziet dat ook aan de Varkensmarkt. Ook daar wordt crack gebruikt door mensen die vroeger eerder rond de voetgangerszone hingen: die mensen zijn défoncés – weg van de wereld! Het drugprobleem zit trouwens niet alleen op straat, maar ook op feestjes en festivals. Ik vraag daarvoor een echte preventiestrategie.' ... VIDEO: Gisteren werden op de gemeenteraad twee puntjes besproken die onze wijk aanbelangen: 20/09 Vraag van mevrouw Bianca Debaets. 04:04:26: vraag betreffende de balans na de eerste maanden van de druggebruikersruimte "GATE" in de Woeringenstraat. 04:07:11: Antwoord van burgemeester Philippe Close Het kabinet van de burgemeester Philippe Close heeft ons laten weten dat ze op de hoogte zijn van de incidenten waarvan we de afgelopen dagen getuige zijn geweest, en dat ze de kraakpanden in de Koopliedenstraat 36 en 39/24 Antwerpselaan (2 ingangen) zo snel mogelijk zullen sluiten: 24/08 Gisteren hebben we onze maandelijkse vergadering gehad met de lokale politie. Daar wisselen we informatie uit over thema’s die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van onze wijk. De straatprostitutie- en drugsoverlast staan zoals altijd hoog op de agenda: 09/06 Nu prostitutie uit het strafrecht werd gehaald zullen we met burgemeester Philippe Close overleggen wat onze opties zijn. Misschien moet alle straatprostitutie met een nieuw politiereglement beperkt worden tot de Antwerpselaan waar alle prostitutiecafés zijn. De lokale politie vraag de straatprostituees nu al om zich naar de Antwerpselaan te begeven en niet meer te ronselen in de kleine straatjes van de wijk, wat voor permanente overlast zorgt. Dat compromis werd vroeger ook al voorgesteld door de prostitutieverenigingen. VIDEO: Overzicht van de puntjes op de gemeenteraad van maandag 9 mei die betrekking hebben op onze wijk: 12/05 1/ 2:09:02: Vraag van dhr. Mathias Vanden Borre, Gemeenteraadslid betreffende de oprichting en opening van de risicobeperkende gebruikersruimte GATE in Brussel. Antwoord van burgemeester Philippe Close 2/ 2:14:02: Vraag van mevr. Mathilde El Bakri, Gemeenteraadslid betreffende de voortzetting van de werken van het "Brouck'R"-project ondanks de opschorting van de bouwvergunning. Antwoord van mevrouw Ans Persoons 3/ 3:19:15: Vraag van dhr. David Weytsman, Gemeenteraadslid betreffende de toeristische strategie en programmering voor de zomer van 2022. Antwoord van burgemeester Philippe Close. Fontein Antwerpse Poort: klaar voor de zomer!: 07/05 Vorige week hebben we onze tweemaandelijkse vergadering gehad met burgemeester Philippe Close, in aanwezigheid van de schepenen Ans Persoons, Zoubida Jellab en Fabian Maingain: 23/03 Er werd gesproken over de drugs- en straatprostitutieproblematiek, de vooruitgang van de sluiting van de prostitutiehotels waarover we binnenkort hopen meer in detail te kunnen berichten, de netheid in de wijk en het afsluiten van de Pelikaanstraat om het sluipverkeer en de prostitutiecarrousel te breken. Depenaliseren van de prostitutie, terugkeer van de GAS-boetes in de Alhambrawijk ?: 15/02 Tussentijdse balans: hoe heeft de huidige meerderheid van de Stad Brussel het gedaan de afgelopen 3 jaar?: 07/01 2021 ‘Close pleit voor efficiënter kader in strijd tegen straatprostitutie’ - Bruzz - 20/10 ... 'De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wil efficiënter de strijd kunnen aanbinden met straatprostitutie. Hij heeft daarvoor een brief geschreven aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Burgemeester Close denkt aan gemeentelijke administratieve sancties.' ... Zeer goed nieuws maar de nachtwinkel in de Lakensestraat is eindelijk definitief dicht! Na de Tropicana, de Taverne 54, de Black Jack en de Végas was dit het laatste etablissement dat voor overlast zorgde in de straten rond de KVS!: 20/10 VIDEO: 'Bruxelles: comment lutter contre la prostitution de rue?' - LN24 - 22/10 Wetsvoorstel prostitutie : beste buur, we hebben uw hulp nodig: 19/10 ... ‘Burgemeester Philippe Close heeft de minister van justitie Vincent Van Quickenborne aangeschreven. We zijn hem dankbaar dat hij de stem van de bewoners van de Alhambrawijk verdedigt!’ ... Gisteren op de gemeenteraad werd de verlenging met 12 maanden van het alcoholverbod in de Kaaienwijk - waar de Alhambrawijk deel van uitmaakt - goedgekeurd en de perimeter uitgebreid naar de Nieuwe Graanmarkt: 05/10 VIDEO: ‘La Ville se dote d’un droit de préemption pour lutter contre l’insécurité dans le quartier Alhambra’ - BX1.be - 21/09 PV van de vergadering met burgemeester Philippe Close, de schepenen en de lokale politie: 17/09 Het was een drukke agenda met wel 12 puntjes waaronder de opstart van de wekelijkse markt op de Antwerpse Poort, het gerenoveerde gebouw met de drie handelsruimtes van de Grondregie op het pleintje in de Sint Jan Nepomucenusstraat, openbare netheid, de afwerkhotels, straatprostitutie, drugs, enz. Heruitzending van de Gemeenteraad van 6 september 2021: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van David Weytsman (MR), Bianca Debaets (CD&V), Mathias Vanden Borre (NVA) en Didier Wauters (cdH) over het protocolakkoord.- Risicobeperkende verbruiksruimte: 07/09 Night Shop Lakensestraat: brief aan de burgemeester en aan de voorzitter van het OCMW: 10/06 PV van de vergadering met burgmeester Philippe Close: 21/03 Dossier afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘5th Avenue’, ‘Studio Europe’ / Prostitutie op privé-adressen / Prostitutie-reglement / Wekelijkse markt, Antwerpse Poort 2020 PV van de vergadering met burgemeester Philippe Close en de schepenen Ans Persoons en Zoubida Jellab: 02/12 ... Dossier afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘5th Avenue’, ‘Studio Europe’. Het is de bedoeling van burgemeester Phillipe Close om straatprostitutie volledig te bannen. Daarom werkt hij al enige tijd samen met schepenen Ans Persoons om de kwestie rond de drie afwerkhotels aan te pakken. Zij hebben hierover ook al verschillende contacten gehad met de eigenaars.’ ... Nieuwe verordening: straatprostitutie is weer verboden. De afwerkhotels zullen hun deuren moeten sluiten: 26/10 VIDEO: heruitzending van de Gemeenteraad van 19 oktober 2020: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van Céline Vivier (MR) en Mathias Vanden Borre (NVA) over het intrekken van het prostitutieverbod op het grondgebied van de Stad Brussel: 20/10 Philippe Close: 'Moi j’avoue comme bourgmestre qu’expliquer au belges qui peuvent pas aller boire un verre ensemble, qui – comme le conseil communal – peuvent pas se réunir ensemble, qu’on peut plus choisir qu’une personne dans sa famille, on doit avoir une distance physique d’un mètre cinquante mais la prostitution, c’est pas un problème … ?' Na een klacht van het afwerkhotel 'Studio Europe' en een sekswerker die onlangs nog in een RTBF reportage getuigde, en met de steun van de juridische dienst van de prostitutieverenigingen, heeft de Raad van State vrijdag het prostitutieverbod dat Philippe Close uitvaardigde op 28 september geschorst: 11/10 De Raad van State heeft geen moreel standpunt ingenomen. Het gaat om puur juridische redenen rond de toepassing van het artikel 121. Ook COVID speelt geen rol in deze beslissing. Alhoewel er geen vernietiging van het arrest is mogen de afwerkhotels wel weer hun deuren openen. http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/248000/500/248541.pdf VIDEO: heruitzending van de Gemeenteraad van 5 oktober 2020: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van David Weytsman, Mathias Vanden Borre en Riet Dhont over het bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte: 06/10 Dit is de link naar het bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte waar u kan lezen waarom de stad tot dit besluit is gekomen: 05/10 Verordering Stad Brussel: Straatprostitutie opnieuw verboden in de Alhambrawijk met onmiddellijke ingang vandaag maandag: 28/09 In het kader van de recente beslissingen van de Federale overheid en overwegende de dringende nood, is straatprostitutie en prostitutie in inrichtingen en gebouwen toegewijd aan deze activiteit op het grondgebied van de Stad Brussel opnieuw verboden met onmiddellijke ingang. Vanaf maandag 5 oktober, alcoholverbod 24u/24 in de Alhambrawijk: 25/09 "Ik hoop dat dit decreet niet de norm wordt op lange termijn, want ik kan begrijpen dat mensen een glaasje willen drinken in een park, maar vandaag is dat niet meer mogelijk. Het evenwicht is verstoord. De overlast als gevolg van alcoholgebruik is voor de inwoners van bepaalde wijken ondraaglijk geworden", betreurt de burgemeester. PV van de vergadering met de burgmeester Philippe Close: 24/09 Vorige week hebben we onze tweemaandelijkse vergadering gehad met burgemeester Philippe Close. Samen met de schepenen Zoubida Jellab, Ans Persoons, Khalid Ziad, voorzitter van het OCMW Karine Lalieux en afgevaardigden van BRAVVO en de lokale politie hebben we alle thema’s overlopen die belangrijk zijn voor de Alhambrawijk. VIDEO: Gemeenteraad van 07/09/2020: Agendapunt 261: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk door gemeenteraadslid Bianca Debaets aan burgmeester Philippe Close naar aanleiding van onze open brief van 18 augustus 2020 (6:48): 09/09 Bourgmestre Philippe Close : "... Comme vous le savez, mon intention est d'interdire complètement la prostitution dans le quartier. C'est pourquoi je travaille depuis plusieurs semaines avec les échevins Khalid Zian et Ans Persoons sur la question de ces hôtels et nous avons déjà eu plusieurs contacts avec les propriétaires à ce sujet. Pour moi, il faut leur donner une autre affectation et j'utiliserai tous les moyens légalement possibles pour parvenir à ce résultat. La semaine dernière encore, j'ai pris la décision de fermer deux établissements horéca" ... Brief aan burgemeester Philippe Close over de enorm toegenomen drugsoverlast in de wijk: 18/08 ... ‘COVID maakt het er niet gemakkelijker op. Enerzijds zien we prostituees ronselen op straat zonder masker over de neus. Anderzijds kunnen de bewoners de openbare ruimte niet gebruiken - nochtans een noodzaak in tijden van corona - omdat er grote groepen junkies door de straten waren. Het is dagelijks slalommen tussen miserie, arrogantie, ruzies maar ook menselijke uitwerpselen, urine, achtergelaten vuil, enz.’ ... VIDEO: interpellatie van de Gemeenteraad van maandag 29 juni 2020: 30/06 Agendapunt 36: Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte. Vraag Mathias Vanden Borre: 'Is het reglement ook toepasbaar op Alhambrawijk?' Antwoord van de burgemeester Philippe Close: 'Overlast verplaatst zich eerder naar de Varkensmarkt' (Sint Katelijnewijk). BRAVVO heeft ons laten weten dat de drie afwerkhotels in de wijk hun deuren weer mogen openen. Burgemeester Philippe Close heeft getracht om dat zo lang mogelijk tegen te houden maar de hotels dreigden naar de Raad van State te stappen.: 26/06 Reactie van burgemeester Philippe Close op de mails van bewoners over de toename van de prostitutie in de wijk ondanks de verordening die het verbiedt om zo de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan: 02/06 ... ‘Sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het federaal ministerieel besluit van 18/03/2020 gewijzigd op 23/03 en 17/04/2020 met dringende maatregelen om de bevolking af te zonderen om de verspreiding van het COVID 19-virus te voorkomen, nam ik onmiddellijk twee politiebevelen die - in dezelfde geest - prostitutie verbieden op het hele grondgebied van de Stad en ook in de daarvoor bestemde hotels, die bovendien gesloten zijn.’ ... (...) Mijn steun aan de bewoners van de buurt is onafgebroken, er is al lange tijd rechtstreeks contact met het Alhambra comité en we hebben dan ook verschillende vergaderingen en een concrete opvolging, zoals het verbod op terrasvergunningen voor "Horecazaken ", de sluiting van horecazaken zodra de elementen dit toelaten, enz.’ ... COVID: Brief aan burgemeester Philippe Close over de ongecontroleerde straatprostitutie in de wijk: 25/05 ... ‘Nochtans stellen we sinds enkele dagen vast dat de prostituees zich terug in de straten van onze buurt begeven en hierbij het gezondheidsverbod van de stad negeren. De afwerkplaatsen voor prostitutie in de buurt hebben ook terug hun deuren geopend. (...) als hoofd van de politie: zou het mogelijk zijn om de Covid19-regels rond straatprostitutie en afwerkhotels te laten handhaven? ... ‘La Ville de Bruxelles prolonge l'interdiction de la prostitution jusqu'au 3 mai’ - DH.net - 20/04 COVID: straatprostitutie verboden in de Alhambrawijk tot en met 3 april (+ ordonnantie): 18/03 In het kader van de recente beslissingen van de Federale overheid, is straatprostitutie en prostitutie in inrichtingen en gebouwen toegewijd aan deze activiteit op het grondgebied van de Stad Brussel verboden tot en met 3 april 2020. De afwerkhotels in de Alhambrawijk – ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ en ‘5th Avenue’ hebben deze ochtend hun deuren moeten sluiten. De lokale politie is ter plaatse de sekswerkers komen inlichten. Interpellatie Philippe Close door Bianca Debaets en Mathias Vanden Borre tijdens de Gemeenteraad van 10 februari 2020: 11/02 Agendapunt 14: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk. Werden besproken: de politiecontroles, de controles op de horeca, het politiereglement, buurthuis Tropicana, is de Alhambrawijk nog een prioritaire zone? Enz. 2019 Tijdelijke sluiting per politiebevel van prostitutie- en drugscafé 'Taverne 54': 11/12 Tijdelijke afsluiting van de Koopliedenstraat: 05/12 ... ‘De nodige vergunningen werd verkregen met steun van burgemeester Philippe Close en sinds 1 oktober is de doorgang enkel nog toegankelijk voor de bewoners, die solidair in die tijdelijke oplossing zijn meegestapt. Het privatiseren van een stuk straat of voetpad is nooit wenselijk maar deze oplossing beperkt in de tijd was noodzakelijk om een minimum aan veiligheid te verzekeren voor de bewoners, zeker nu tijdens de wintermaanden met de korte dagen en lange nachten.’ ... ‘Comité Alhambra zit samen met burgemeester Close over ‘afwerkhotels’, als antwoord op onze brief van 23 oktober aan burgemeester Philippe Close over de afwerkhotels: 26/11 Brief aan burgemeester Philippe Close over de afwerkhotels: 23/10 ... ‘Begin september had u ons voorgesteld om elke twee maand een vergadering te organiseren rond een specifiek thema. Wij hadden u daarom willen voorstellen of we samen kunnen bestuderen wat er nodig is om de afwerkhotels in de wijk te doen sluiten.’ ... ‘Close: '1.700 arrestaties rond centrale lanen en Hallepoort'’ - Bruzz - 10/10 ... "Die arrestaties vonden plaats in de buurt rond de Beurs, Anneessens en Lemonnier, maar ook in de Alhambrawijk en rond de Hallepoort", verduidelijkt zijn woordvoerster Maïté Van Rampelbergh ... Heruitzending van de Gemeenteraad van 9 september 2019. Agendapunt 139: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik van afgelopen zomer in de Alhambrawijk: 23/09 PV van de vergadering met de burgemeester en de politiediensten: 18/09 ... ‘Naast de maandelijkse vergadering met de lokale politie komt er ook een tweemaandelijkse vergadering met de burgemeester waar specifiek rond één thema wordt gewerkt (stedenbouw, netheid, prostitutie, drugs, …) om zo tot praktische oplossingen te komen.’ ... Brief aan de burgemeester: coördinatie van de verschillende politiediensten actief in de wijk: 21/08 ... ‘Het is nu ondertussen twintig jaar dat we haast ononderbroken de burgemeester van de Stad Brussel aanschrijven met betrekking tot de problematiek rond de ongecontroleerde straatprostitutie en alle overlast die het aantrekt. Jammer genoeg zien we geen structurele verbetering.’ ... Tijdelijke sluiting per politiebevel van prostitutie- en drugscafé 'City 54': 21/05 ‘Plusieurs maisons de prostitution fermées dans le quartier Alhambra en 2018’ - LaLibre.be - 11/02 ... 'Au sein de la zone locale de police, le cabinet du bourgmestre fait valoir que la sécurité publique et la lutte contre les incivilités liées à la prostitution et aux deals de rue constituent une "priorité absolue".' ... 2018 VIDEO: ‘Akkoord voor spuitruimte in Brussel-Stad’ - Bruzz - 06/12 Als bewonerscollectief hebben we een lijstje opgesteld van wat wij prioritair vinden voor de wijk. We hebben ze gerangschikt in volgorde van belangrijkheid: 21/10 De nieuwe meerderheid die bestaat uit PS, Ecolo/GROEN, Change en Défi is sinds maandag met de onderhandelingen begonnen voor een nieuw bestuursakkoord. Als bewonerscollectief hebben we een lijstje opgesteld van wat wij prioritair vinden voor de wijk. Het vier pagina’s tellende document beslaat alle thema’s die de sfeer in onze wijk bepaalt: prostitutie, drugs, veiligheid, urbanisme, groene ruimtes, handel, burgerinitiatieven, … We hebben ze gerangschikt in volgorde van belangrijkheid. We hebben aan de vooravond van de start van de onderhandelingen het document aan alle betrokken partijen doorgestuurd. We hopen dat er zoveel mogelijk puntjes in het nieuwe bestuursakkoord wordt opgenomen. We zijn alvast zeer gemotiveerd om ook de komende 6 jaar zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan? Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. ‘Sekswerkers schrijven brief aan Close: 'Maak ons niet onzichtbaar' - Bruzz - 03/10 ‘Les travailleuses du sexe s’invitent aux communales à Bruxelles’ - La Capitale - 03/10 Tijdelijke sluiting per politiebevel van de 'City 54'. Hartelijk dank burgemeester Philippe Close: 28/09 ‘Alhambra, zone d'action prioritaire de la police dans les mots et dans les chiffres, affirme Philippe Close’ - RTBF - 11/09 Depuis la dénonciation, images à l'appui, par des riverains de faits répétés de trafics de drogue et autres, au début du mois d'août dernier, le quartier de l'Alhambra, au centre de Bruxelles est devenu une zone d'action prioritaire de la police, a affirmé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. ‘Alhambra, zone prioritaire de la police dans les mots et dans les chiffres, affirme Close’ - Le Soir - 10/09 Cela se traduit par des actions quotidiennes conjointes de différents services de police, en uniforme et sans uniforme, pour contribuer à la prise en flagrant délit, a-t-il expliqué. Le bourgmestre a par ailleurs signé un arrêté pour autoriser l’organisation de contrôles systématiques d’identité depuis la mi-août. Close: 'Politie pakt Brusselse Alhambrawijk prioritair aan': 11/09 ... ‘Close verzekerde dat er sowieso dagelijks politie aanwezig is in de bewuste wijk, zij het in uniform of in burger. Sinds 16 augustus zijn de controles in de wijk wel opgevoerd. "De Alhambrawijk is prioritair actiegebied", verzekerde Close tijdens de gemeenteraad.’ ... ‘Close wil spuitruimte voor druggebruikers openen in 2019’ - Bruzz - 29/08 'We moeten dappere keuzes durven maken”, zegt Close, die in een spuitruimte de oplossing ziet om buurten zoals de Alhambrawijk te verlossen van de overlast van druggebruikers. VIDEO: ‘Le bourgmestre Philippe Close veut ouvrir une "salle de shoot" à Bruxelles en 2019’ - RTBF - 28/08 ... 'Ces salles de consommation sont également une réponse aux nombreuses plaintes exprimées ces dernières semaines (dans le quartier de l'Alhambra). Des riverains avaient publié sur les réseaux sociaux, les images de consommation de drogues en rue, parfois juste sous leurs fenêtres.'... Intrekken van de terrasvergunningen van de prostitutiecafés: het verbod wordt goed nageleefd. Het effect is duidelijk merkbaar: 18/07 Brief aan burgemeester Philippe Close met betrekking tot de drugs- en prostitutieoverlast in de Alhambrawijk: 17/05/2018 ... ‘Wij hopen dat nu met de nakende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook gewoon op een meer algemene manier, er duidelijke, gestructureerde en efficiënte maatregelen komen van alle betrokken partijen om onze wijk zo de kans te geven zich te normaliseren naar de situatie die we gekend hebben twintig jaar geleden, voordat de wijk overgenomen werd door de ongecontroleerde straatprostitutie (en zeker sinds 2005, toen de prostitutienetwerken uit de voormalige Oostbloklanden in onze wijk voet aan wal kregen). Zonder de acties van de stad krijgen de prostitutienetwerken helemaal vrij spel en kunnen ze hun activiteiten dag en nacht zonder enige belemmeringen verder uitbouwen en dat in het centrum van Brussel’ ... Antwoord van burgemeester Philippe Close op onze 5 vragen: 16/03 1. Intrekken van de terrasvergunningen van cafés gelinkt met het prostitutiemilieu? 2. Plaatsen van een politiecamera in de Sint Jan Nepomucenusstraat? 3. Versterking van de politieaanwezigheid? 4. Drugs? 5. Openstellen van de tuinen van het Pachéco Instituut voor de omwonenden? Het Comité Alhambra heeft een onderhoud gehad met het kabinet van de burgemeester Philippe Close. Volgende puntjes werden besproken: 01/02 2017 ‘Bruxelles-Ville : Rencontre stérile entre Philippe Close et les travailleurs du sexe’ - DHNet.be - 20/11 'Je leur ai expliqué que le nouveau règlement a été voté à l’unanimité par l’ensemble des partis du conseil communal, ce qui est assez rare. Aujourd’hui, nous sommes en train d’appliquer ce règlement et il n’est pas question de revenir dessus. La situation actuelle n’est plus tolérable", a commenté Philippe Close. ‘Close: ‘Geen megabordeel onder mijn bewind’’ - Bruzz - 21/08 “Ik heb ideologische en politieke bezwaren tegen de ontwikkeling van zo’n project. Prostitutie staat mijlenver van de romantische ideeën van Apollinaire (een Franse dichter die leefde eind 19de, begin 20ste eeuw, red.). Aan de betrokken organisaties wil ik duidelijk maken dat ze niet op mij kunnen rekenen. Ik schaar mij achter de strijd voor de vrouw en wil prostitutie uitroeien.” ‘Prostitution: la police fait son grand retour à Bruxelles’ - DHnet.be - 21/08 Philippe Close: 'Notre message est clair : nous voulons éradiquer la prostitution dans le quartier Alhambra. Il n’est désormais plus question de la tolérer. Cela peut durer pendant six mois, un an voire même trois ans, on ne lâchera rien !' "Moi bourgmestre, il n’y aura jamais de Villa Tinto à Bruxelles. J’ai une vraie opposition idéologique et politique par rapport à ce type de projet. Je suis derrière le combat des femmes, absolument. Je suis également pour la pénalisation de clients. J’en profite pour adresser un message aux associations concernées : qu’elles ne comptent pas sur moi pour être le sparadrap de la misère humaine.” Brief aan toekomstig burgemeester Philippe Close + antwoord: 14/07 Comité Alhambra: ‘ ... Bijna een generatie later woekert het probleem nog altijd en bestaat straatprostitutie in de Alhambrawijk nu bijna voor tachtig procent uit sekswerkers gelieerd met Albanese, Roemeense of Hongaarse prostitutienetwerken. Als het u menens is met de stad, die enkel verbeterd kan worden wijk per wijk, dan hopen wij dat u de aanzet van de vorige burgemeester consequent verder zet, en u resoluut kiest voor de levenskwaliteit van de bewoners van de Alhambrawijk ... ‘ Philippe Close: ‘... Que ce soit par les plans de circulation, par la taxation des Hotels de passe, par l'amélioration des espaces publics, par la verbalisation des clients via l'installation de zones de circulation réservées aux riverains mais aussi comme vous le soulignez par le rachat avec le cpas d'immeubles "nuisibles " au quartier, ma détermination et mon soutien à la politique du collège est totale. Plus fondamentalement, et je me suis déjà exprimé sur le sujet en tant que parlementaire, je ne suis pas de ceux qui essaye de trouver dans la prostitution une quelconque valeur sociétale du style " c'est le plus vieux métier du monde on y peut rien ... ‘ VIDEO: BX1: Le futur bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close sur la drogue en rue dans le quartier Alhambra (JT de 18h) - BX1 - 10/06 2005 ‘Europese ambtenaren hebben banden met prostitutiehotel’- De Morgen - 14/05 Philippe Close: ‘Er is een verschil tussen vitrines en straatprostitutie. Vitrines kun je gedogen en reguleren maar straatprostitutie woekert en is vooral een proleem van mensenhandel. We tolereren het dus niet, en al helemaal niet in een woonwijk.’