Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
© Comité Alhambra 2019 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Philippe Close (PS) en het Comité Alhambra Overzicht 2005 - 2019 Burgemeester van de Stad Brussel 2019 Brief aan burgemeester Philippe Close over de afwerkhotels: 23/10 ... ‘Begin september had u ons voorgesteld om elke twee maand een vergadering te organiseren rond een specifiek thema. Wij hadden u daarom willen voorstellen of we samen kunnen bestuderen wat er nodig is om de afwerkhotels in de wijk te doen sluiten.’ ... ‘Close: '1.700 arrestaties rond centrale lanen en Hallepoort'’ - Bruzz - 10/10 ... "Die arrestaties vonden plaats in de buurt rond de Beurs, Anneessens en Lemonnier, maar ook in de Alhambrawijk en rond de Hallepoort", verduidelijkt zijn woordvoerster Maïté Van Rampelbergh ... Heruitzending van de Gemeenteraad van 9 september 2019. Agendapunt 139: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik van afgelopen zomer in de Alhambrawijk: 23/09 PV van de vergadering met de burgemeester en de politiediensten: 18/09 ... ‘Naast de maandelijkse vergadering met de lokale politie komt er ook een tweemaandelijkse vergadering met de burgemeester waar specifiek rond één thema wordt gewerkt (stedenbouw, netheid, prostitutie, drugs, …) om zo tot praktische oplossingen te komen.’ ... Brief aan de burgemeester: coördinatie van de verschillende politiediensten actief in de wijk: 21/08 ... ‘Het is nu ondertussen twintig jaar dat we haast ononderbroken de burgemeester van de Stad Brussel aanschrijven met betrekking tot de problematiek rond de ongecontroleerde straatprostitutie en alle overlast die het aantrekt. Jammer genoeg zien we geen structurele verbetering.’ ... Tijdelijke sluiting per politiebevel van prostitutie- en drugscafé 'City 54': 21/05 ‘Plusieurs maisons de prostitution fermées dans le quartier Alhambra en 2018’ - LaLibre.be - 11/02 ... 'Au sein de la zone locale de police, le cabinet du bourgmestre fait valoir que la sécurité publique et la lutte contre les incivilités liées à la prostitution et aux deals de rue constituent une "priorité absolue".' ... 2018 VIDEO: ‘Akkoord voor spuitruimte in Brussel-Stad’ - Bruzz - 06/12 Als bewonerscollectief hebben we een lijstje opgesteld van wat wij prioritair vinden voor de wijk. We hebben ze gerangschikt in volgorde van belangrijkheid: 21/10 De nieuwe meerderheid die bestaat uit PS, Ecolo/GROEN, Change en Défi is sinds maandag met de onderhandelingen begonnen voor een nieuw bestuursakkoord. Als bewonerscollectief hebben we een lijstje opgesteld van wat wij prioritair vinden voor de wijk. Het vier pagina’s tellende document beslaat alle thema’s die de sfeer in onze wijk bepaalt: prostitutie, drugs, veiligheid, urbanisme, groene ruimtes, handel, burgerinitiatieven, … We hebben ze gerangschikt in volgorde van belangrijkheid. We hebben aan de vooravond van de start van de onderhandelingen het document aan alle betrokken partijen doorgestuurd. We hopen dat er zoveel mogelijk puntjes in het nieuwe bestuursakkoord wordt opgenomen. We zijn alvast zeer gemotiveerd om ook de komende 6 jaar zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan?  Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. ‘Sekswerkers schrijven brief aan Close: 'Maak ons niet onzichtbaar' - Bruzz - 03/10 ‘Les travailleuses du sexe s’invitent aux communales à Bruxelles’ - La Capitale - 03/10 Tijdelijke sluiting per politiebevel van de 'City 54'. Hartelijk dank burgemeester Philippe Close: 28/09 ‘Alhambra, zone d'action prioritaire de la police dans les mots et dans les chiffres, affirme Philippe Close’ - RTBF - 11/09 Depuis la dénonciation, images à l'appui, par des riverains de faits répétés de trafics de drogue et autres, au début du mois d'août dernier, le quartier de l'Alhambra, au centre de Bruxelles est devenu une zone d'action prioritaire de la police, a affirmé lundi soir le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. ‘Alhambra, zone prioritaire de la police dans les mots et dans les chiffres, affirme Close’ - Le Soir - 10/09 Cela se traduit par des actions quotidiennes conjointes de différents services de police, en uniforme et sans uniforme, pour contribuer à la prise en flagrant délit, a-t-il expliqué. Le bourgmestre a par ailleurs signé un arrêté pour autoriser l’organisation de contrôles systématiques d’identité depuis la mi-août. Close: 'Politie pakt Brusselse Alhambrawijk prioritair aan': 11/09 ... ‘Close verzekerde dat er sowieso dagelijks politie aanwezig is in de bewuste wijk, zij het in uniform of in burger. Sinds 16 augustus zijn de controles in de wijk wel opgevoerd. "De Alhambrawijk is prioritair actiegebied", verzekerde Close tijdens de gemeenteraad.’ ... ‘Close wil spuitruimte voor druggebruikers openen in 2019’ - Bruzz - 29/08 'We moeten dappere keuzes durven maken”, zegt Close, die in een spuitruimte de oplossing ziet om buurten zoals de Alhambrawijk te verlossen van de overlast van druggebruikers. VIDEO: ‘Le bourgmestre Philippe Close veut ouvrir une "salle de shoot" à Bruxelles en 2019’ - RTBF - 28/08 ... 'Ces salles de consommation sont également une réponse aux nombreuses plaintes exprimées ces dernières semaines (dans le quartier de l'Alhambra). Des riverains avaient publié sur les réseaux sociaux, les images de consommation de drogues en rue, parfois juste sous leurs fenêtres.'... Intrekken van de terrasvergunningen van de prostitutiecafés: het verbod wordt goed nageleefd. Het effect is duidelijk merkbaar: 18/07 Brief aan burgemeester Philippe Close met betrekking tot de drugs- en prostitutieoverlast in de Alhambrawijk: 17/05/2018 ... ‘Wij hopen dat nu met de nakende gemeenteraadsverkiezingen, maar ook gewoon op een meer algemene manier, er duidelijke, gestructureerde en efficiënte maatregelen komen van alle betrokken partijen om onze wijk zo de kans te geven zich te normaliseren naar de situatie die we gekend hebben twintig jaar geleden, voordat de wijk overgenomen werd door de ongecontroleerde straatprostitutie (en zeker sinds 2005, toen de prostitutienetwerken uit de voormalige Oostbloklanden in onze wijk voet aan wal kregen). Zonder de acties van de stad krijgen de prostitutienetwerken helemaal vrij spel en kunnen ze hun activiteiten dag en nacht zonder enige belemmeringen verder uitbouwen en dat in het centrum van Brussel’ ... Antwoord van burgemeester Philippe Close op onze 5 vragen: 16/03 1. Intrekken van de terrasvergunningen van cafés gelinkt met het prostitutiemilieu? 2. Plaatsen van een politiecamera in de Sint Jan Nepomucenusstraat? 3. Versterking van de politieaanwezigheid? 4. Drugs? 5. Openstellen van de tuinen van het Pachéco Instituut voor de omwonenden? Het Comité Alhambra heeft een onderhoud gehad met het kabinet van de burgemeester Philippe Close. Volgende puntjes werden besproken: 01/02 2017 ‘Bruxelles-Ville : Rencontre stérile entre Philippe Close et les travailleurs du sexe’ - DHNet.be - 20/11 'Je leur ai expliqué que le nouveau règlement a été voté à l’unanimité par l’ensemble des partis du conseil communal, ce qui est assez rare. Aujourd’hui, nous sommes en train d’appliquer ce règlement et il n’est pas question de revenir dessus. La situation actuelle n’est plus tolérable", a commenté Philippe Close. ‘Close: ‘Geen megabordeel onder mijn bewind’’ - Bruzz - 21/08 “Ik heb ideologische en politieke bezwaren tegen de ontwikkeling van zo’n project. Prostitutie staat mijlenver van de romantische ideeën van Apollinaire (een Franse dichter die leefde eind 19de, begin 20ste eeuw, red.). Aan de betrokken organisaties wil ik duidelijk maken dat ze niet op mij kunnen rekenen. Ik schaar mij achter de strijd voor de vrouw en wil prostitutie uitroeien.” ‘Prostitution: la police fait son grand retour à Bruxelles’ - DHnet.be - 21/08 Philippe Close: 'Notre message est clair : nous voulons éradiquer la prostitution dans le quartier Alhambra. Il n’est désormais plus question de la tolérer. Cela peut durer pendant six mois, un an voire même trois ans, on ne lâchera rien !' "Moi bourgmestre, il n’y aura jamais de Villa Tinto à Bruxelles. J’ai une vraie opposition idéologique et politique par rapport à ce type de projet. Je suis derrière le combat des femmes, absolument. Je suis également pour la pénalisation de clients. J’en profite pour adresser un message aux associations concernées : qu’elles ne comptent pas sur moi pour être le sparadrap de la misère humaine.” Brief aan toekomstig burgemeester Philippe Close + antwoord: 14/07 Comité Alhambra: ‘ ... Bijna een generatie later woekert het probleem nog altijd en bestaat straatprostitutie in de Alhambrawijk nu bijna voor tachtig procent uit sekswerkers gelieerd met Albanese, Roemeense of Hongaarse prostitutienetwerken. Als het u menens is met de stad, die enkel verbeterd kan worden wijk per wijk, dan hopen wij dat u de aanzet van de vorige burgemeester consequent verder zet, en u resoluut kiest voor de levenskwaliteit van de bewoners van de Alhambrawijk ... ‘ Philippe Close: ‘... Que ce soit par les plans de circulation, par la taxation des Hotels de passe, par l'amélioration des espaces publics, par la verbalisation des clients via l'installation de zones de circulation réservées aux riverains mais aussi comme vous le soulignez par le rachat avec le cpas d'immeubles "nuisibles " au quartier, ma détermination et mon soutien à la politique du collège est totale. Plus fondamentalement, et je me suis déjà exprimé sur le sujet en tant que parlementaire, je ne suis pas de ceux qui essaye de trouver dans la prostitution une quelconque valeur sociétale du style " c'est le plus vieux métier du monde on y peut rien ... ‘ VIDEO: BX1: Le futur bourgmestre de la ville de Bruxelles Philippe Close sur la drogue en rue dans le quartier Alhambra (JT de 18h) - BX1 - 10/06 2005 ‘Europese ambtenaren hebben banden met prostitutiehotel’- De Morgen - 14/05 Philippe Close: ‘Er is een verschil tussen vitrines en straatprostitutie. Vitrines kun je  gedogen en reguleren maar straatprostitutie woekert en is vooral een proleem van mensenhandel. We tolereren het dus niet, en al helemaal niet in  een woonwijk.’