Vue sur le quartier
© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com

BX1 - Benoit Hellings

(Ecolo/GROEN!) over

prostitutie.

J’ai rencontré les gens du Comité Alhambra. C’est quand même terrible la prostitution de rue. Vous avez parfois des passes en rue même, mais aussi le charroi, les clients … Les prostituées sont victimes aussi de la façon dont l’espace public est organisé. La violence qui est exercée contre les prostituées c’est parce qu’une rue est mal éclairée, il y a des petits recoins, etc. Il y a quand même quelque chose de terrible – et je pense que c’est là que les forces policières doivent se concentrer (…) c’est comment s’organise les mafias. J’entends que c’est la mafia bulgare qui tient le quartier Alhambra, il me semble que là on doit mettre aussi des moyens en terme d’écoutes et d’enquêtes’.

BX1: Philippe Close (PS)

over de drugsproblematiek

in de Alhambrawijk.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018/2024

Het antwoord van uw kandidaten op de drugs- en prostitutieproblematiek in onze wijk.
Comité Alhambra

Bruzz: Kopstukkendebat: Els

Ampe (Open VLD)

Els Ampe: ‘Waar is de procureur ... ? Straatprostitutie, dat moet verboden zijn. Men kan inderdaad achter een raam zitten, in een huis, waar het ook hygiënisch is maar straatprostitutie dat moet verboden worden bij wet en de procureur moet optreden.

Bruzz: Kopstukkendebat:

Bart Dhondt (Ecolo/GROEN!)

‘In de Alhambrawijk heb je twee grote problemen. Je hebt de drugs en de prostitutie. Als wij in het bestuur zitten gaan we samen met het Gewest, de buurt, de bewoners, ... kijken hoe we de problemen kunnen oplossen. We moeten natuurlijk vermijden dat we in de hand spelen van de mafia.’

Bruzz: Kopstukkendebat:

Bianca Debaets (CD&V)

‘We moeten niet altijd het warme water uitvinden. Antwerpen kampte met een gelijkwaardige prostitutiewijk. Men heeft daar een Villa Tinto ingericht. (...) In die zin heeft men alle overlast van de straat weggehaald.’

Philippe Close (PS)

14 maanden burgemeester Duidelijk standpunt rond prostitutie : Philippe Close wil geen straatprostitutie meer in een woonwijk. Alhambrawijk : prioritaire zone voor de politie met intensieve politiecontroles over een lange periode. Definitieve intrekking van de terrasvergunningen van de prostitutiecafés. Voorlopige sluitingen van prostitutiecafés zoals de ‘Taverne 54’, de ‘City 54’, ‘Terminus’. Drugs : Philippe Close is voorstander van het openen voor een gebruikersruimte. Ondanks de belofte om elke twee maanden een opvolgvergadering te organiseren, bleef de ontmoetingen beperkt tot 2. Geen structurele aanpak van de prostitutieproblematiek (ter herinnering : Philippe Close maakt deel uit van de meerderheid sinds het mandaat van Freddy Thielemans, waar hij kabinetschef was).

Alain Courtois (MR)

Eerste schepen en schepen van Burgerlijke Stand, Demografie, Sport, Erediensten, Gezin en Senioren. Definitieve intrekking van de terrasvergunningen van de prostitutiecafés. Ondanks de vele beloftes in de oppositie, heeft de MR de afgelopen zes jaar relatief weinig ondernomen rond de straatprostitutieproblematiek.

Els Ampe (Open VLD)

Schepen van Openbare werken, Mobiliteit en Nederlandstalige aangelegenheden. Herinrichten van de Antwerpse Poort na een voorstel van het wijkcomité. Dit is een groot project voor de wijk. Afwijzen van een mobiliteitsplan voor de Pelikaanstraat en omliggende straten om de prostitutiecarrousels te breken, ondanks akkoord van praktisch alle omwonenden daar. Wou de Antwerpe Poort heropenen voor inrijdend verkeer zonder overleg met de bewoners. Heropenen van de Oeverpoort zonder overleg met de bewoners. Het dossier voor de heraanleg van de Antwerpse Poort heeft lang geduurd en we hebben regelmatig moeten aandringen. We hebben de indruk dat het dossier lang in een schuif is blijven liggen. We hopen dat de uitvoering ervan binnenkort van start kan gaan nu het openbaar onderzoek achter de rug is.

Ans Persoons (SPa)

Schepen van Stedelijke herwaardering en Burgerparticipatie tot 26 februari 2018. Muurschildering Dominique Goblet in de Sint Jan Nepomucenusstraat. Steun voor de opstart van een eerste ‘Leefstraat’ in Brussel. Steun aan het Tropicana project in het voormalige prostitutiecafé, nu buurthuis.

Marion Lemesre (MR)

Schepen van Economische Zaken. Definitieve intrekking van de terrasvergunningen van de prostitutiecafés. . Opstart van een wekelijkse markt op de Antwerpse Poort. Haar strijd sinds 2006 voor een Alhambrawijk zonder straatprostitutie! Verdedigen van een Villa Tinto project sinds 2012. Interpellaties over de prostitutiekwestie. Wou de Antwerpe Poort heropenen voor inrijdend verkeer zonder overleg met de bewoners. Niet heel efficiënt wat betreft de opvolging van de dossiers voor de wijk. Het wijkcomité heeft dat grotendeels op zich moeten doen. Ondanks heel duidelijke standpunten in de oppositie was Marion Lemesre minder aanwezig in het prostitutiedebat tijdens de jaren in de meerderheid.

Geoffroy Coomans de Brachène

(MR)

Schepen van Stedenbouw en Patrimonium, belast met de Aankoopcentrale en Dierenwelzijn. Definitieve sluiting van de prostitutiecafés ‘Loch Ness’ en ‘Végas’ na een negatief advies op een Openbaar Onderzoek. Duidelijke stellingname over ongecontroleerde straatprostitutie in een wijk: Dhr Coomans wil er niet van weten. Weinig responsief op onze mails. Weinig actie rond de aanpak van stedenbouwkundige onregelmatigheden van de prostitutiehotels en - cafés, ondanks aandringen van het wijkcomité.

Clémentine Barzin (MR)

Schepen van Stedelijke herwaardering en Burgerparticipatie sinds 26 februari 2018. Heeft groen licht gegeven aan de muurschildering van Dominique Goblet, een project opgestart door haar voorgangster Ans Persoons. Steun aan participatieve projecten. Is de Alhambramoestuin komen bezoeken. Haar open brief omtrent prostitutie werd goed ontvangen in de wijk.

1. De politieke enquête 2018

Om een beter zicht te krijgen op de standpunten van de politieke partijen rond de problematiek van de ongecontroleerde straatprostitutie in de Alhambrawijk, hebben we een aantal maanden geleden een enquête online gezet. Dit zijn de resultaten: Op de vraag ‘Straatprostitutie is compatibel met een woonwijk.’ hebben alle partijen ‘NEE’ gezegd, uitgezonderd Plan B Bruxelles/Brussel die ‘JA’ zegt. Op de vraag ‘Als we verkozen worden, dan annuleren we het politiereglement dat van toepassing is in de Alhambrawijk.’ hebben alle partijen ‘NEE’ gezegd, uitgezonderd Plan B Bruxelles/Brussel die ‘JA’ zegt. PTB • PVDA : Ville Bruxelles • Stad Brussel heeft niet willen deelnemen aan de enquête, ondanks dat we het hen meerdere malen hebben gevraagd. Hun standpunt rond de prostitutieproblematiek blijft dus onduidelijk. Dit zijn alle antwoorden op onze 8 vragen (in PDF-formaat):
Politieke enquête >>> Politieke enquête >>>

2. De video’s 2018

BX1 - Geoffroy Coomans de

Brachène (MR) over

prostitutie.

Geoffroy Coomans de Brachène: ‘Je pense qu’il est important de trouver un lieu qui n’est pas un nouveau problème pour les quartiers avoisinants, parce que c’est vrai qu’avoir à coté de chez vous une ‘Villa Tinto’ n’est pas toujours très valorisant. On doit y penser de nouveau de façon ferme mais humaine ce qui nous permettrait dès lors d’interdire plus facilement la prostitution de rue’.

3. De uittredende meerderheid 2018

Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, onze emails en onze berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. Klik op de foto’s voor meer details van die historiek.

4. De oppositie 2017

Ecolo / GROEN!

CD&V / CDh

N-VA

Défi

PVDA / PTB

Plan B

Mohamed Ouriaghli (PS)

Schepen van Huisvesting, Informatica, Gelijke Kansen en Internationale Solidariteit. Aankoop van drie gebouwen in de Sint Jan Nepomucenusstraat op vraag van het wijkcomité.

Ahmed El Ktibi (PS)

Ahmed El Ktibi is de voorzitter van het OCMW van Brussel. Steun aan de opstart van de Alhambra moestuin. Steun aan initiatieven om de wijk te vergroenen, zoals het aanplanten van klimplanten aan gevels. Planten van nieuwe bomen op het kruispunt Spaarstraat en Koopliedenstraat. Steun aan het Tropicana project in het voormalige prostitutiecafé, nu buurthuis.

5. Onze prioriteitenlijst 2018 - 2024

Als wijkcomité hebben we een lijstje opgesteld van wat wij prioritair

vinden voor de wijk.

De nieuwe meerderheid die bestaat uit PS, Ecolo/GROEN, Change.Brussels en Défi is met de onderhandelingen begonnen voor een nieuw bestuursakkoord. Als wijkcomité hebben we een lijstje opgesteld van wat wij prioritair vinden voor de wijk. Het vijf pagina’s tellende document beslaat alle thema’s die de sfeer in onze straten bepaalt: prostitutie, drugs, veiligheid, urbanisme, groene ruimtes, handel, burgerinitiatieven, … We hebben ze gerangschikt in volgorde van belangrijkheid.
Prioriteitenlijstje 2018 - 2024 in pdf >>> Prioriteitenlijstje 2018 - 2024 in pdf >>>

6. Regeerakkoord 2018 - 2024

Een aantal van onze eisen werden opgenomen in het regeerakkoord

2018 – 2024:.

• De strijd tegen overlast door prostitutie, zoals in de Alhambra-wijk, opdrijven, in samenwerking met het Parket, de zedenbrigade en alle diensten die kunnen optreden tegen mensenhandel (Federale inspectiediensten, OCMW, Bravvo, stedenbouw ...). In die zin zal het reglement ‘Alhambra’ van kracht blijven, zal de politie harder optreden tegen mensenhandelaars en zullen terrassen verboden blijven voor zaken die de orde verstoren. • Samenwerken met verenigingen op het terrein om begeleidingstrajecten uit te werken voor meisjes die uit de prostitutie willen stappen via herinschakelingsprojecten. • De samenwerking van de Stad met het Gewest voortzetten als onderdeel van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan, om een gezamenlijk en complementair beleid inzake prostitutie te ontwikkelen. • Het Parket sensibiliseren voor bepaalde problemen met betrekking tot delinquentie en de onveiligheid in bepaalde buurten (gerelateerd aan prostitutie, drugshandel, streetraces, straatgeweld tegen vrouwen en tegen LGBTQI+ ...).

7. Nieuwe meerderheid 2018 - 2024

Wat doet de nieuwe meerderheid voor onze wijk?

De nieuwe meerderheid bestaat uit PS, Ecolo/GROEN, Change.Brussels en Défi. Een samenvatting van de acties van de meederheid en de oppositie aan de hand van emails en onze berichtjes op onze Facebookpagina van de afgelopen jaren.
Wie doet wat? >>> Wie doet wat? >>>