© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Els Ampe (Voor U) en het Comité Alhambra Overzicht 2014 - 2024 2019 Gemeenteraad: Vraag van Els Ampe aan Bart Dhondt over de verkeerssituatie in de Lakensestraat en bus 46: 07/10 2018 Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan? Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. VIDEO: Het Brusseldebat: ‘Verbied bedelen met kinderen en straatprostitutie’ - Bruzz - 04/09 ‘Vervoort moeit zich met 'Doodskaai'’ - Bruzz - 02/03 ‘Smet: 'Nieuwe doorsteek Handelskaai is volstrekt illegaal'’ - Bruzz - 27/02 2017 Heraanleg Antwerpse Poort': Els Ampe en Marion Lemesre nodigen u uit voor een info-vergadering: 13/11 Het Comité Alhambra heeft onlangs een onderhoud gehad met schepen Els Ampe over de heraanleg van de Antwerpse Poort en het mobiliteitsplan voor de Pelikaanstraat: 07/11 Het hele plein wordt heraangelegd in blauwe hardsteen, in een motief gelijkaardig aan dat van de voetpaden in de Dansaerstraat. Er komt een fontein. De frituur wordt verplaatst en vervangen. Op vraag van de bewoners hebben we mevrouw Ampe gevraagd om de Pelikaanstraat af te sluiten, alsook de Sint Jan Nepomucensstraat en Sint Rochusstraat (= zijstraten Emile Jacqmainlaan). Men kan de wijk inrijden via de zijstraten van de Nieuwbrugstraat. Mevrouw Els Ampe ging akkoord met de plannen. De bevoegde diensten zijn nu aan het uitzoeken hoe het plan kan worden uitgevoerd. 2016 Mail aan mevrouw Ampe en Mevrouw Lemesre ivm de wekelijkse markt : 28/06 In aanvulling van het plan dat mevrouw Ampe ons midden mei getoond heeft, hadden wij enkele opmerkingen gemaakt die in onze ogen essentieel zijn voor het welslagen van de markt: verplaatsen van het frietkot (en ook iets ondernemen tegen de geurhinder), verplaatsen van het Villo station naar de kleine ring (waar plannen zijn voor een nieuw breed fiestpad in het kader van de heraanleg van de kleine ring). Gisterennamiddag hebben we een gesprek gehad met schepenen van mobiliteit Els Ampe: 11/05 Mevrouw Ampe vindt dat de Antwerpse Poort gesloten moet blijven, zoals dat nu het geval is. Het plein zal binnenkort voorlopig heraangelegd worden (eind juni). Alles zal op niveau met de voetpaden gebracht worden door middel van beige asfalt. De inkomende straat, nu afgezet met paaltjes, verdwijnt op die manier. Op 10 mei heeft het wijkcomité afspraak met mevrouw Els Ampe. Puntjes op de agenda: een mobiliteitsplan voor de Alhambrawijk en de heropening (wat we zullen proberen te vermijden) van de Antwerpse Poort: 27/04 Els Ampe gisteren tijdens de gemeenteraad: "De Lakensestraat werd vanaf de Antwerpse Poort heropend op vraag van de bewoners!" : 26/04 2015 Mail aan Els Ampe ivm heraanleg Antwerpse Poort (Lakensestraat): 07/12 ‘ ... Zoals afgesproken tijdens de laatste vergadering, sturen wij u in bijlage ons voorstel voor de heraanleg van de Antwerpse Poort ...’ Iets meer dan een jaar geleden heeft schepenen Els Ampe ons haar ‘paaltjesplan’ voorgesteld. Het Comité Alhambra heeft het afgelopen jaar veel gemaild en gebeld om op de hoogte te blijven van de evolutie van dit plan totdat mevrouw Ampe ons tijdens een vergadering een goeie week geleden gezegd heeft dat het paaltjesplan niet doorgaat: 09/11 Brief aan mevrouw Els Ampe ivm sluiting van de Lakensestraat: 17/02  2014 Onderhoud met mevrouw Els Ampe: 10/03