© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Bianca Debaets (CD&V) en het Comité Alhambra Overzicht 2016 - 2024 2024 ‘Oppositie blijft op honger zitten na 'vage plannen' Gewestelijke Veiligheidsraad’ - Bruzz - 27/02/2024 Parlementslid Bianca Debaets (CD&V) hekelde dan weer "de struisvogelpolitiek” van Vervoort. "Er waren maar liefst zeven schietpartijen voor nodig op heel korte tijd om hem wakker te schudden en sinds het begin van deze legislatuur heeft hij consequent de grote veiligheidsproblemen doorgeschoven naar andere machtsniveaus terwijl hij zijn eigen verantwoordelijkheden ontwijkt. Het is hoog tijd dat de minister-president een coördinerende rol opneemt om met alle betrokken partijen concrete oplossingen te vinden." 2023 Heruitzending van de Gemeenteraad van maandag 16 oktober 2023. Agendapunt 32: Vraag van mevrouw B. DEBAETS aan burgemeester P. CLOSE betreffende de kraakpanden in de Alhambrawijk, waaronder de Studio Europe: 17/10 ‘Brussels beleidsvoorstel rond sekswerk krijgt groen licht’ - Bruzz - 30/06/2023 ... “Ik vind het een goede zaak dat dit probleem eindelijk hier in het Brussels parlement is besproken", zegt Mathias Vanden Borre, Brussels parlementslid voor de N-VA die zelf nog voor de hoorzittingen begonnen een gewestelijk prostitutieplan voorstelde. "Ik hoop dat de meerderheid verder gaat dan mooie woorden en beloften, en er eindelijk een kentering komt op het terrein," Vanden Borre betreurt dat de Antwerpse prostitutieambtenaar niet gehoord is, noch het Comité Alhambra dat zich inzet voor leefbaarheid in een buurt met veel straatprostitutie. Bianca Debaets (CD&V) is tevreden met het overlegplatform, waar ze al vijftien jaar om vraagt, maar sluit zich verder aan bij de visie van Vanden Borre. ... 'Brussels Gewest werkt voor het eerst beleid rond sekswerk uit, maar oogst kritiekst-kritiek-2023' - Bruzz - 20/06/2023 "De kern van het probleem wordt niet aangepakt," zegt ook Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). "Er staat niets in de resolutie over het verbieden van straatprostitutie. In Antwerpen zijn het de socialisten die de gedoogzone rond Villa Tinto hebben ingericht, er zijn paniekknoppen in elke kamer, het is mooi en verzorgd en er is geen overlast." … 'N-VA en CD&V vinden dat resolutie rond sekswerk tekortschiet: “Buurtbewoners en sekswerkers zijn de dupe”' - Het Nieuwsblad - 20/06/2023 … ‘Zowel de N-VA-fractie als CD&V-fractieleidster Bianca Debaets dienden enige tijd terug een voorstel van resolutie in met het oog op het aanpakken van de prostitutieproblematiek in het Brussels Gewest. “Vooral een goed omkaderde gedoogzone, zoals de Antwerpse Villa Tinto, blijkt moeilijk te liggen bij de meerderheid. Bovendien is het toch zeer cynisch dat men liever de absolute chaos van de Aarschotstraat behoudt, eerder dan te werken aan een nieuw complex, waar veiligheid en omkadering door politie en welzijnswerk gewaarborgd zijn”, klinkt het bij Debaets.’ … Voorstel van resolutie voor een globaal gewestelijk beleid inzake sekswerk (Toepassing van artikel 29.2 van het reglement): 20/06 Voorstel van resolutie omtrent de opmaak en uitvoering van een Gewestelijk Prostitutieplan (van de heer Mathias Vanden Borre (NL), mevrouw Cieltje Van Achter (NL) en de heer Gilles VERSTRAETEN (NL)), nr. A-336/1 – 2020/2021. Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een kader omtrent prostitutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van mevrouw Bianca Debaets (NL)), nr. A-348/1 – 2020/2021. http://weblex.brussels/display_pdf.php?info=convoc_nl&key=26964&fbclid=IwAR2Y6QQmGuGZc_O3cWNaQn80DYFo8jU8e6x963- xioZIrdlwAqEGHT23xhs Heruitzending van de Gemeenteraad van 22 mei 2023: 23/05 Agendapunt 119: Vraag van dhr. VANDEN BORRE en mevrouw B. DEBAETS betreffende de verslechtende situatie in de buurt van de Hooi-, Arduin-, Kalk- en Timmerhoutkaai ten gevolge van dag- en nachtoverlast. Vraag over de straatprostitutie. Gisteren waren er twee interpellaties tijdens de gemeenteraad die onze wijk aanbelangen: 30/01 Bianca Debaets vroeg burgemeester Philippe Close hoe het nu zat met de Chinese straatprostitutie, welke acties er ondernomen worden en wat zijn standpunt was over de opstart van een gedoogzone voor straatprostitutie, zoals door het wijkcomité Alhambra gevraagd. Burgemeester Philippe Close was vrij summier in zijn antwoord, tot groot ongenoegen van Bianca Debaets. 'Ik betwijfel of de mensen van het wijkcomité daar voldoende aan zullen hebben'. Nogmaals pleitte ze voor een gecoördineerde aanpak op Gewestelijk niveau. Ook snapte ze niet waarom burgemeester Philippe Close tegen gedoogzones is - of het nu in Brussel is of de Villa Tinto in Antwerpen - 'uit feministische overwegingen'. ‘BRUZZ 24 over de eerste gemeenteraad in het nieuwe Brucity-gebouw’ - 30/01 In deze reportage van Bruzz - opgenomen vlak voor de start van de gemeenteraad - hoort u het standpunt van Bianca Debaets over de opstart van een gedoogzone voor straatprostitutie. Schepenen Ans Persoons gaat akkoord met de stelling dat straatprostitutie niet thuishoort in een woonwijk en dat het op straat ook onveilig werken is voor de sekswerkers zelf. Vanuit haar bevoegdheid Stedenbouw probeert ze via het opstellen van een perimeter van voorverkooprecht specifiek voor de Alhambrawijk te vermijden dat vastgoed in handen komt van pooiers. Vanavond tijdens de gemeenteraad interpelleert Bianca Debaets (CD&V) burgemeester Philippe Close in verband met de Chinese prostitutie in de wijk: 30/01 • Beschikt u over elementen of indicatoren van de politie of stewards van de Stad dat de problematiek van Chinese straatprostitutie inderdaad toeneemt? • Op welke manier hebt u beslist om deze problematiek aan te pakken? • Wat is uw antwoord op het verzoek van het comité Alhambra om een gedoogzone voor straatprostitutie in te plannen en boetes te voorzien voor prostituees buiten de gedoogzone?Kan u dit nader toelichten? • Welke maatregelen hebt u besloten te ondernemen nu blijkt dat het hier effectief om mensenhandel zou gaan? • Kan u duiden of er op regelmatige basis controles worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de omgeving van de Alhambrawijk? Werden deze controles reeds geïntensiveerd in het kader van deze nieuwe problematiek? • In welke mate werkt u met het Brussels Gewest rond de problematiek en hebt u meegewerkt aan een gewestelijke strategie? 2022 VIDEO: Gisteren werden op de gemeenteraad twee puntjes besproken die onze wijk aanbelangen: 20/09 Vraag van mevrouw Bianca Debaets. 04:04:26: vraag betreffende de balans na de eerste maanden van de druggebruikersruimte "GATE" in de Woeringenstraat. 04:07:11: Antwoord van burgemeester Philippe Close Tussentijdse balans: hoe heeft de huidige meerderheid van de Stad Brussel het gedaan de afgelopen 3 jaar?: 07/01 2021 Heruitzending van de Gemeenteraad van 6 september 2021: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van David Weytsman (MR), Bianca Debaets (CD&V), Mathias Vanden Borre (NVA) en Didier Wauters (cdH) over het protocolakkoord.- Risicobeperkende verbruiksruimte: 07/09 ‘N-VA en CD&V eisen Gewestelijk prostitutieplan: ‘Stilstand kan niet meer’ - Bruzz - 10/03 ... 'Ook Bianca Debaets wil een of meerdere afgebakende zones waar prostitutie gedoogd wordt, en kijkt daarvoor naar het Antwerpse Villa Tinto. “Professionele sekswerkers zouden zich in dat systeem systematisch registreren en zo kunnen genieten van een betere veiligheid, aangezien er in die zone ook een politie-antenne en een sociale dienst voor psychosociale begeleiding moeten komen”, aldus Debaets.' ... 2020 VIDEO: Gemeenteraad van 07/09/2020: Agendapunt 261: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk door gemeenteraadslid Bianca Debaets aan burgmeester Philippe Close naar aanleiding van onze open brief van 18 augustus 2020 (6:48): 09/09 Interpellatie van de Gemeenteraad van 10 februari 2020: 11/02 Agendapunt 14: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk. Werden besproken: de politiecontroles, de controles op de horeca, het politiereglement, buurthuis Tropicana, is de Alhambrawijk nog een prioritaire zone? Enz. 2019 Bianca Debaets, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal deze avond maandag 18 maart de gemeenteraad interpelleren over de overlast die de ongecontroleerde straatprostitutie veroorzaakt in de Alhambrawijk: 18/03 2018 Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan? Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. VIDEO: Het Brusseldebat - Bruzz - 04/09 Bianca Debaets pleit om een gedoogzone voor straatprostitutie in te richten. 2017 ‘CD&V wil megabordeel in Brussel’ - Het Nieuwsblad - 29/08 Brussels staatssecretaris en gemeenteraadslid Bianca Debaets pleit voor een gecontroleerd megabordeel naar Antwerps model. “Beter zoiets dan de ellende van nu.” De Standaard: ‘‘De hoofdstad heeft geen globale visie op prostitutie' ‘ ... Zo onderneemt Yvan Mayeur, de PS-burgemeester van de stad Brussel, stappen tegen de Belgische staat om het toch mogelijk te maken sneller GAS-boetes uit te schrijven tegen pooiers en prostituees ...’ ‘Door een gebrek aan coördinatie en gemeenschappelijk belang neemt geen enkele burgemeester volledig zijn verantwoordelijkheid op', zegt Adriaenssens. Dat vindt ook Bianca Debaets (CD&V), Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen. ‘Aan dezelfde tafel zitten en samen nadenken, gebeurt niet.’ 2016 ‘La Capitale’: Bianca Debaets plainde pour une Villa Tinto à Bruxelles’ «Dégager la prostitution de la rue et la rassembler dans un seul endroit centralisé et bien supervisé. La Villa Tinto d'Anvers, où on retrouve à la fois un poste de police et une antenne d’encadrement social, peut certainement servir d'exemple. » a déclaré la conseillère communale Bianca Debaets qui a abordé le sujet hier lors du Conseil communal de la Ville de Bruxelles.