Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
© Comité Alhambra 2019 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Mathias Vanden Borre (N-VA) en het Comité Alhambra Overzicht 2018 2018 Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan?  Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. N-VA-jongeren komen met 5-puntenplan voor Brusselse Noordwijk 2.0: 24/09 ... ‘Het is onbegrijpelijk dat malafide cafés, afwerkhotels, mensenhandelaren en zware criminelen kunnen floreren in deze wijk. Nochtans zijn er wel degelijk alternatieven voor deze mensonterende toestanden. Antwerpen heeft reeds jaren geleden aangetoond dat dankzij een integrale aanpak straatprostitutie kan worden gebannen en een wijk op relatief korte termijn terug kan opleven. Een gecontroleerde omgeving met politie en andere hulpdiensten, een stringent "ramenbeleid" met eventueel een "Brusselse Villa Tinto" en samenwerking tussen alle betrokken diensten en het nachtleven zijn sleutelrecepten om deze zwarte pagina in Brussel om te slaan.’ ... Close: 'Politie pakt Brusselse Alhambrawijk prioritair aan' - Bruzz - 11/09 ... ‘Brussels burgemeester Philippe Close (PS) gaf de cijfers maandagavond vrij op vraag van oppositielid Johan Van den Driessche (N-VA). Recent trok het wijkcomité Alhambra nog aan de alarmbel over het drugsgebruik in de wijk dat uit de hand dreigt te lopen.’ ...