© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Mathias Vanden Borre (N-VA) en het Comité Alhambra Overzicht 2018 - 2024 2023 ‘Oppositie blijft op honger zitten na 'vage plannen' Gewestelijke Veiligheidsraad’ - Bruzz - 27/02/2024 "Te weinig en te laat”, reageert Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). "Jarenlang vraag ik Vervoort om doortastend in te grijpen. Nu komt hij met een onaf plan met nog vele vraagtekens." Volgens Vanden Borre ligt het antwoord wel degelijk in een samenvoeging van de zes politiezones. "De strijd tegen de drugshandel en de georganiseerde misdaad vergt een kordate en uniforme aanpak met eenheid van commando. Dit plan blijft te vaag en het is dus geen structurele oplossing." ‘Vervoort roept Gewestelijke Veiligheidsraad bijeen voor aanpak drugsgeweld’ - Bruzz - 19/02/2024 … "We vragen reeds jaren aan Vervoort om eindelijk zijn veiligheidsbevoegdheden op te nemen," reageert Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). "Tot voor kort zei hij dat hij niets kon doen. Nu plots wel. Hopelijk is dit meer dan verkiezingspraat, want het is 5 na 12 in de strijd tegen drugsgeweld. De huidige malaise komt door jarenlang schuldig verzuim. Het is hoog tijd voor structurele hervormingen en een doortastende aanpak." … Heruitzending van de Gemeenteraad van maandag 4 december 2023. Agendapunt 140: Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Fabian Maingain betreffende de oprichting van een wekelijkse markt op de Antwerpse Poort: 06/12 Op 25 april hadden we schepenen Fabian Maingain een email gestuurd met nog een reminder op 16 september, maar we kregen geen antwoord op onze vraag of de markt er al dan niet komt. Op de interpellatie van de heer Mathias Vanden Borre tijdens de gemeenteraad van 4 december - waarvoor dank - zei de bevoegde schepenen dat er begin 2024 een open oproep komt om te zien of er interesse is om zo'n markt op te starten. Is dit weer getalm of een concrete stap naar de verwezenlijking van die wekelijkse markt waarover we nu al sinds 2015 spreken? Het antwoord blijft onduidelijk. ‘Alcoholverbod en lik-op-stukbeleid: politiek Brussel wil parlement vervroegd terugroepen’ - Bruzz - 23/08 … Vanden Borre komt ook met een stappenplan en vraagt onder meer een gewestelijk alcoholverbod in de stationsbuurten in Brussel. Hij vindt ook dat het Gewest een verbod zou moeten opleggen op samenscholingen, bedelen, straatprostitutie en tentenkampen aan de stations. “Deze maatregelen zijn op korte termijn nodig om orde te scheppen in de situatie”, klinkt het.’ … Druggebruik in de Alhambrawijk en metro IJzer was het hoofdpunt gisteren in het VRT Journaal. Aan het woord: Bruno Valkeniers van Transit, politicus Mathias Vanden Borre (NVA) en Jan Leerman van het wijkcomité Alhambra: 05/08 ‘Brussels beleidsvoorstel rond sekswerk krijgt groen licht’ - Bruzz - 30/06/2023 ... “Ik vind het een goede zaak dat dit probleem eindelijk hier in het Brussels parlement is besproken", zegt Mathias Vanden Borre, Brussels parlementslid voor de N-VA die zelf nog voor de hoorzittingen begonnen een gewestelijk prostitutieplan voorstelde. "Ik hoop dat de meerderheid verder gaat dan mooie woorden en beloften, en er eindelijk een kentering komt op het terrein," Vanden Borre betreurt dat de Antwerpse prostitutieambtenaar niet gehoord is, noch het Comité Alhambra dat zich inzet voor leefbaarheid in een buurt met veel straatprostitutie. Bianca Debaets (CD&V) is tevreden met het overlegplatform, waar ze al vijftien jaar om vraagt, maar sluit zich verder aan bij de visie van Vanden Borre. ... 'N-VA en CD&V vinden dat resolutie rond sekswerk tekortschiet: “Buurtbewoners en sekswerkers zijn de dupe”' - Het Nieuwsblad - 20/06/2023 … “Sekswerk op een veilige manier laten plaatsvinden, kan voor ons het best door straatprostitutie te verbieden en enkel raamprostitutie te gedogen in een afgebakend concentratiegebied, in samenwerking met de hulp- en veiligheidsdiensten”, vertelt Mathias Vanden Borre, Brussels parlementslid voor de N-VA. “Maar nu is er zelfs geen sprake van een verbod op straatprostitutie. Integendeel, de meerderheid wil straatprostitutie zelfs faciliteren, door onder andere openbare toiletten te voorzien in de buurten waar die vorm van sekswerk plaatsvindt.” … Voorstel van resolutie voor een globaal gewestelijk beleid inzake sekswerk (Toepassing van artikel 29.2 van het reglement): 20/06 Voorstel van resolutie omtrent de opmaak en uitvoering van een Gewestelijk Prostitutieplan (van de heer Mathias Vanden Borre (NL), mevrouw Cieltje Van Achter (NL) en de heer Gilles VERSTRAETEN (NL)), nr. A-336/1 – 2020/2021. Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een kader omtrent prostitutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van mevrouw Bianca Debaets (NL)), nr. A-348/1 – 2020/2021. http://weblex.brussels/display_pdf.php?info=convoc_nl&key=26964&fbclid=IwAR2Y6QQmGuGZc_O3cWNaQn80DYFo8jU8e6x963- xioZIrdlwAqEGHT23xhs Heruitzending van de Gemeenteraad van 22 mei 2023: 23/05 Agendapunt 119: Vraag van dhr. VANDEN BORRE en mevrouw B. DEBAETS betreffende de verslechtende situatie in de buurt van de Hooi-, Arduin-, Kalk- en Timmerhoutkaai ten gevolge van dag- en nachtoverlast. Vraag over de straatprostitutie. Gisteren waren er twee interpellaties tijdens de gemeenteraad die onze wijk aanbelangen: 30/01 De vraag van Mathias Van den Borre aan Fabian Maingain over de opstart van de wekelijkse markt aan de Antwerpse Poort. Komt die wekelijkse markt er nu? Zo ja, wanneer kan die markt van start gaan en blijft men bij het concept van apéro- en gourmetmarkt? Indien neen, waarom komt de markt er uiteindelijk niet? Het antwoord van Fabian Maingain is niet helemaal duidelijk. Enerzijds zou volgens een onderzoek zo'n markt niet rendabel zijn voor de deelnemende actoren. Anderzijds zegt hij om toch 'in overleg met de wijk' en 'zo snel mogelijk' - hij liet zelfs even de maand maart vallen - een markt op te starten. Het is jammer dat er een interpellatie van de oppositie aan te pas moet komen om meer informatie te krijgen over de wekelijkse markt, een dossier waar we al sinds 2021 in contact mee staan met het kabinet, en al veel langer tijdens de vorige legislatuur met mevrouw Marion Lemesre. Wat wij als wijkcomité willen is gewoon een duidelijke 'ja' of 'nee' en niet nog jaren van overleg. Onze mails van een aantal maanden geleden blijven ondertussen nog altijd onbeantwoord. 2022 VIDEO: Overzicht van de puntjes op de gemeenteraad van maandag 9 mei die betrekking hebben op onze wijk: 12/05 2:09:02: Vraag van dhr. Mathias Vanden Borre, Gemeenteraadslid betreffende de oprichting en opening van de risicobeperkende gebruikersruimte GATE in Brussel. Antwoord van burgemeester Philippe Close Tussentijdse balans: hoe heeft de huidige meerderheid van de Stad Brussel het gedaan de afgelopen 3 jaar?: 07/01 2021 Wetsvoorstel prostitutie : beste buur, we hebben uw hulp nodig: 19/10 Reactie van Mathias Vanden Borre: ‘Ik heb een resolutie ingediend hierover in het Brussels parlement. Als het Philippe Close menens is, zou hij dit op het niveau van het Gewest moeten aanpakken samen met Rudi Vervoort en de andere gemeenten. Waarop wachten we? Link naar resolutie: http://weblex.brussels/.../crb/doc/2020-21/142379/images.pdf Heruitzending van de Gemeenteraad van 6 september 2021: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van David Weytsman (MR), Bianca Debaets (CD&V), Mathias Vanden Borre (NVA) en Didier Wauters (cdH) over het protocolakkoord.- Risicobeperkende verbruiksruimte: 07/09 ‘N-VA en CD&V eisen Gewestelijk prostitutieplan: ‘Stilstand kan niet meer’ - Bruzz - 10/03 ... “We schuiven duidelijk het Antwerps model naar voor, met een concentratiegebied waar raamprostitutie gedoogd wordt in combinatie met een algemeen verbod op straatprostitutie", aldus het Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre "De hulp- en veiligheidsdiensten zijn in de afgebakende zone aanwezig, met controle op de hygiëne en de menselijkheid van de werkomstandigheden.” ... 2020 'Brusselse N-VA: ‘Houding Vervoort tegenover prostitutie is schuldig verzuim’' - Bruzz - 21/10/2020 'Brusselse N-VA vraagt actie van minister-president Vervoort om tijdelijk prostitutieverbod waar te maken' - HLN.be - 20/10/2020 VIDEO: heruitzending van de Gemeenteraad van 19 oktober 2020: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van Céline Vivier (MR) en Mathias Vanden Borre (NVA) over het intrekken van het prostitutieverbod op het grondgebied van de Stad Brussel: 20/10 Agendapunt 104: Intrekking van de beslissing nr. 72 van de Gemeenteraad dd. 05/10/2020 die de Politieverordening van de Burgemeester dd. 28/09/2020 tot verbod van de prostitutie bekrachtigde. Mathias Vaden Borre: 'Op het niveau van het Gewest moet er een oplossing worden gevonden en dat staat ook bijna letterlijk in het meederheidsakoord van het Gewest: « Wat de prostitutie betreft, zal de Regering voorstellen dat een intergemeentelijke coördinatie wordt opgezet en gaat zij harmonisering brengen in de verschillende benaderingen, met respect voor de lokale eigenheid en in samenwerking met de actoren op het terrein en de omwonenden. De Regering zal een specifieke aanpak voorbehouden voor de problematiek van de prostitutie van migranten en voor een preventie- en risicobeperkingsbeleid. De Regering zal een laagdrempelig opvangcentrum opstarten om deze groep op een aangepaste wijze te ondersteunen via uitstaptrajecten, sanitaire voorlichting, sociale en juridische bijstand. » Het is al drie jaren lang dat de minister president Rudi Vervoort niets doet (...) Hebt u al overleg gehad met Vervoort?'. VIDEO: heruitzending van de Gemeenteraad van 5 oktober 2020: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van David Weytsman, Mathias Vanden Borre en Riet Dhont over het bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte: 06/10 Agendapunt 4: Het bijzondere reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte aannemen. VIDEO: interpellatie van de Gemeenteraad van maandag 29 juni 2020: 30/06 Agendapunt 36: Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte. Vraag Mathias Vanden Borre: 'Is het reglement ook toepasbaar op Alhambrawijk?' Antwoord van de burgemeester Philippe Close: 'Overlast verplaatst zich eerder naar de Varkensmarkt' (Sint Katelijnewijk). VIDEO: interpellatie van de Gemeenteraad van 10 februari 2020: 11/02 Agendapunt 14: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk. Werden besproken: de politiecontroles, de controles op de horeca, het politiereglement, buurthuis Tropicana, is de Alhambrawijk nog een prioritaire zone? Enz. 2019 Antwoord van minister-president Rudi Vervoort op een vraag van Mathias Vanden Borre in de commissie Binnenlandse Zaken: 5/11 "Nous butons sur la réalité institutionnelle bruxelloise. Je souhaite moi aussi une approche coordonnée de la prostitution. Le phénomène concerne principalement trois communes : la Ville de Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek. Force est de constater que ces communes ont des approches différentes dans leurs manières d'appréhender le phénomène. Nous avons réalisé des tentatives de coordination mais j'ai pu voir que les visions sont diamétralement opposées. Cela se traduit aussi dans la façon dont les zones de police agissent. La situation est quasiment schizophrénique pour la zone de Bruxelles-Nord puisqu'elle gère deux communes qui ont des visions différentes. On peut avoir toutes les discussions du monde, mais il faut bien tenir compte des compétences des communes. Il est clair que cela engendre des frustrations pour l'ensemble des acteurs de terrain et les associations, y compris le parquet de Bruxelles, qui doit s'adapter. Je ne peux que constater que les choses ne sont pas simples. Je n'avais pas vu que M. Clerfayt était présent. Je parle sous son contrôle ! M. Clerfayt connaît bien la problématique en tant que président de la zone de police Bruxelles- Nord." Zie pagina 16 in het verslag. ‘Vervoort over gewestelijke aanpak prostitutie: 'Geen vooruitgang'’ - Bruzz - 08/10 ... 'Een gecoördineerde, intergemeentelijke aanpak van prostitutie blijft voorlopig dode letter, ondanks de aankondiging van die maatregel in 2017. "In dit dossier hebben we nog geen noemenswaardige vooruitgang geboekt", gaf minister-president Rudi Vervoort (PS) toe in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. "Schaamtelijk", vindt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).' ... Heruitzending van de Gemeenteraad van 9 september 2019. Agendapunt 139: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik van afgelopen zomer in de Alhambrawijk: 23/09 2018 Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan? Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. N-VA-jongeren komen met 5-puntenplan voor Brusselse Noordwijk 2.0: 24/09 ... ‘Het is onbegrijpelijk dat malafide cafés, afwerkhotels, mensenhandelaren en zware criminelen kunnen floreren in deze wijk. Nochtans zijn er wel degelijk alternatieven voor deze mensonterende toestanden. Antwerpen heeft reeds jaren geleden aangetoond dat dankzij een integrale aanpak straatprostitutie kan worden gebannen en een wijk op relatief korte termijn terug kan opleven. Een gecontroleerde omgeving met politie en andere hulpdiensten, een stringent "ramenbeleid" met eventueel een "Brusselse Villa Tinto" en samenwerking tussen alle betrokken diensten en het nachtleven zijn sleutelrecepten om deze zwarte pagina in Brussel om te slaan.’ ... Close: 'Politie pakt Brusselse Alhambrawijk prioritair aan' - Bruzz - 11/09 ... ‘Brussels burgemeester Philippe Close (PS) gaf de cijfers maandagavond vrij op vraag van oppositielid Johan Van den Driessche (N- VA). Recent trok het wijkcomité Alhambra nog aan de alarmbel over het drugsgebruik in de wijk dat uit de hand dreigt te lopen.’ ...