Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
© Comité Alhambra 2019 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Mathias Vanden Borre (N-VA) en het Comité Alhambra Overzicht 2018 - 2019 2019 Antwoord van minister-president Rudi Vervoort op een vraag van Mathias Vanden Borre in de commissie Binnenlandse Zaken: 5/11  "Nous butons sur la réalité institutionnelle bruxelloise. Je souhaite moi aussi une approche coordonnée de la prostitution. Le phénomène concerne principalement trois communes : la Ville de Bruxelles, Saint-Josse et Schaerbeek. Force est de constater que ces communes ont des approches différentes dans leurs manières d'appréhender le phénomène. Nous avons réalisé des tentatives de coordination mais j'ai pu voir que les visions sont diamétralement opposées. Cela se traduit aussi dans la façon dont les zones de police agissent. La situation est quasiment schizophrénique pour la zone de Bruxelles-Nord puisqu'elle gère deux communes qui ont des visions différentes. On peut avoir toutes les discussions du monde, mais il faut bien tenir compte des compétences des communes. Il est clair que cela engendre des frustrations pour l'ensemble des acteurs de terrain et les associations, y compris le parquet de Bruxelles, qui doit s'adapter. Je ne peux que constater que les choses ne sont pas simples. Je n'avais pas vu que M. Clerfayt était présent. Je parle sous son contrôle ! M. Clerfayt connaît bien la problématique en tant que président de la zone de police Bruxelles-Nord." Zie pagina 16 in het verslag. ‘Vervoort over gewestelijke aanpak prostitutie: 'Geen vooruitgang'’ - Bruzz - 08/10 ... 'Een gecoördineerde, intergemeentelijke aanpak van prostitutie blijft voorlopig dode letter, ondanks de aankondiging van die maatregel in 2017. "In dit dossier hebben we nog geen noemenswaardige vooruitgang geboekt", gaf minister-president Rudi Vervoort (PS) toe in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement. "Schaamtelijk", vindt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA).' ... Heruitzending van de Gemeenteraad van 9 september 2019. Agendapunt 139: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik van afgelopen zomer in de Alhambrawijk: 23/09 2018 Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan?  Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. N-VA-jongeren komen met 5-puntenplan voor Brusselse Noordwijk 2.0: 24/09 ... ‘Het is onbegrijpelijk dat malafide cafés, afwerkhotels, mensenhandelaren en zware criminelen kunnen floreren in deze wijk. Nochtans zijn er wel degelijk alternatieven voor deze mensonterende toestanden. Antwerpen heeft reeds jaren geleden aangetoond dat dankzij een integrale aanpak straatprostitutie kan worden gebannen en een wijk op relatief korte termijn terug kan opleven. Een gecontroleerde omgeving met politie en andere hulpdiensten, een stringent "ramenbeleid" met eventueel een "Brusselse Villa Tinto" en samenwerking tussen alle betrokken diensten en het nachtleven zijn sleutelrecepten om deze zwarte pagina in Brussel om te slaan.’ ... Close: 'Politie pakt Brusselse Alhambrawijk prioritair aan' - Bruzz - 11/09 ... ‘Brussels burgemeester Philippe Close (PS) gaf de cijfers maandagavond vrij op vraag van oppositielid Johan Van den Driessche (N-VA). Recent trok het wijkcomité Alhambra nog aan de alarmbel over het drugsgebruik in de wijk dat uit de hand dreigt te lopen.’ ...