© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Ans Persoons (Vooruit) en het Comité Alhambra Overzicht 2014 - 2024 Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, Buitenlandse handel en Brandbestrijding en dringende medische hulp: 2023 -> 2024 Schepen van Stedenbouw, Openbare ruimten, Nederlandstalige cultuur en onderwijs: 2018 -> 2023 Nederlandstalige Aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie: 2012 -> 2017 2024 Op de gemeenteraad van 11 maart 2024 werd een aanvullend politiereglement goedgekeurd voor het plaatsen van nieuwe verkeersborden in de Adolphe Maxlaan, de Mechelsestraat, de Sint-Michielsstraat, de Sint-Pietersstraat, de Finisterraestraat, de Bruidsstraat en de Nieuwbrugstraat in het kader van de heraanleg van die straten tot woonerf en voetgangerszone: 12/03 2023 Nog de hele week lang aanplantingen van bomen en struiken in de Adolphe Maxlaan: 05/12 Vandaag is het vijf jaar geleden dat in de Sint Jan Nepomucenusstraat vlak aan café Flamingo de muurschildering ‘‘De grote Wolf die het schaap draagt’ van Dominique Goblet werd ingehuldigd: 10/11 De heraanleg van de Adolphe Maxlaan en enkele omliggende straten gaat goed vooruit: 24/10 Heraanleg Adolphe Maxlaan: ... ' Te betreden op eigen risico, de vleesetende planten die hier groeien zijn dol op mensen die hun willen vertrappelen' ...: 24/06 Zeer goed nieuws, het prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat is definitief dicht! Vorige week werd de akte ondertekend. Het is dus officieel!: 22/06 … ‘We willen uitdrukkelijk ondertussen ex-schepen van Stedenbouw Ans Persoons bedanken die ook dit dossier tot een goed einde heeft gebracht. De afgelopen jaren hebben we met de schepenen achter de schermen regelmatig contacten gehad, waarbij informatie werd uitgewisseld zodat er kort op de bal gespeeld kon worden. De perimeter van voorkooprecht werd door mevrouw Persoons ingevoerd. Ze heeft regelmatig contacten gehad met de vorige eigenaars, en uiteindelijk ook met de koper om te checken of die bonafide is! Tot drie keer toe hebben de vorige eigenaars de stad proberen af te zetten, door de gebouwen aan een veel te hoge prijs te verkopen aan kennissen in de hoop dat de stad dan haar voorkooprecht zou doen gelden. Als respons op die praktijken werd er door de stad even gedreigd om het hotel te onteigenen.’ … Een eerste bijna helemaal afgewerkte deel van de Adolphe Maxlaan werd opengesteld voor voetgangers en verkeer: 10/05 Het pleintje achter de Multitoren wordt heraangelegd met een mengsel van blauwe steen en graniet. In de groenzones worden betonnen banken met houten rugleuningen en zitplaatsen geplaatst alsook een picknickbank: 07/03 De werken voor de heraanleg van de Adolphe Maxlaan schieten goed op: 03/03 De heraanleg van de Adolphe Maxlaan is vandaag gestart!: 08/02 ‘BRUZZ 24 over de eerste gemeenteraad in het nieuwe Brucity-gebouw’ - 30/01 In deze reportage van Bruzz - opgenomen vlak voor de start van de gemeenteraad - hoort u het standpunt van Bianca Debaets over de opstart van een gedoogzone voor straatprostitutie. Schepenen Ans Persoons gaat akkoord met de stelling dat straatprostitutie niet thuishoort in een woonwijk en dat het op straat ook onveilig werken is voor de sekswerkers zelf. Vanuit haar bevoegdheid Stedenbouw probeert ze via het opstellen van een perimeter van voorverkooprecht specifiek voor de Alhambrawijk te vermijden dat vastgoed in handen komt van pooiers. Openbaar Onderzoek (S3209/2022): Zaterdagplein: 20/01/2023 Herinrichten van gevel tot gevel van het zaterdagplein (langs de kant van het plein). Aanleggen van een doorlaatbare zone in dolomiet. 2022 Hoe zit het nu precies met de heraanleg van de Lakensestraat?: 14/12 Het participatief proces is niet meer voor dit jaar. Wanneer dan wel, dat zou het kabinet Bart Dhondt laten weten van zodra ze een stand van zaken hebben gekregen van de MIVB. Wel beginnen vanaf januari de heraanleg van de straten rond BruCity. 'Het voorkooprecht is in de eerste plaats een sociale maatregel' - Bruzz - 07/09 ... 'Ook de Alhambrawijk maakt deel uit van een perimeter met voorkooprecht. Ook dat gebied is redelijk uitgestrekt: het gaat om alle percelen tussen de Antwerpselaan, het IJzerplein, de Handelskaai, Kalkkaai, Vaartstraat, Nieuwbrug en Emile Jacqmainlaan. "Een cruciale wijk," zei schepen van Stedenbouw Ans Persoons (One.brussels/Vooruit) eerder aan BRUZZ. "We merken dat we niet genoeg vat krijgen op dat gebied waar er heel wat problemen zijn: 31 panden zijn er onbewoonbaar verklaard, in 11 panden is sprake van leegstand en in ruim 30 sprake van bouwmisdrijven."'… VIDEO: Overzicht van de puntjes op de gemeenteraad van maandag 9 mei die betrekking hebben op onze wijk: 12/05 2:14:02: Vraag van mevr. Mathilde El Bakri, Gemeenteraadslid betreffende de voortzetting van de werken van het "Brouck'R"-project ondanks de opschorting van de bouwvergunning. Antwoord van mevrouw Ans Persoons Fontein Antwerpse Poort: klaar voor de zomer!: 07/05 Bericht van Openbaar Onderzoek : heraanleg van de omgeving Brucity met inbegrip van volgende straten : Hallenstraat, Zwarte Lievevrouwstraat, Kiekenstraat, Visverkoperstraat, Bisschopsstraat, Sint-Katelijnestraat, Laekensestraat, Augustijnenstraat: 12/02 Tussentijdse balans: hoe heeft de huidige meerderheid van de Stad Brussel het gedaan de afgelopen 3 jaar?: 07/01 2021 Goed nieuws, het kabinet van Ans Persoons heeft ons laten weten dat ze de rechtszaak gewonnen hebben tegen de huurder van het prostitutieappartement in de Lakensestraat 165, nadat de stad het appartement had verzegeld. De eigenaar kan nu het huurcontract verbreken: 08/12 VIDEO: ‘La Ville se dote d’un droit de préemption pour lutter contre l’insécurité dans le quartier Alhambra’ - BX1.be - 21/09 PV van de vergadering met burgemeester Philippe Close, de schepenen en de lokale politie: 17/09 Het was een drukke agenda met wel 12 puntjes waaronder de opstart van de wekelijkse markt op de Antwerpse Poort, het gerenoveerde gebouw met de drie handelsruimtes van de Grondregie op het pleintje in de Sint Jan Nepomucenusstraat, openbare netheid, de afwerkhotels, straatprostitutie, drugs, enz. Interessant puntje op de agenda van de volgende Gemeenteraad op maandag 20 september: Punt 37: ‘Vaststelling van een perimeter van voorkoop "Alhambra"': 16/09 PV van de vergadering met de lokale politie. We hebben het weer gehad over de privéadressen waar prostituees klanten ontvangen. Het kraakpand ‘hotel Belmont’ wordt binnenkort ontzet. Prostitutie in het tuintje in de Bloemenstraat. Ook in het dossier rond de nightshop is er vooruitgang: 30/06/2021 ... ‘Het kabinet Ans Persoons verzekert ons dat ze deze problematiek nauwgezet opvolgen en dat er al meerdere vergaderingen hebben plaatsgevonden tussen de cel controle van de dienst Stedenbouw en de lokale politie om oplossingen te vinden voor deze complexe materie wat prostitutie op privéadressen wel degelijk is. (...) Een goede coördinatie tussen de politie en de cel controle van Stedenbouw is noodzakelijk en beide diensten werken daarom aan de ontwikkeling van een modus operandi om gezamenlijke acties te kunnen organiseren.’ ... 2020 PV van de vergadering met burgemeester Philippe Close en de schepenen Ans Persoons en Zoubida Jellab: 02/12 ... Dossier afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘5th Avenue’, ‘Studio Europe’. Mevrouw Ans Persoons heeft ons uitgebreid een stand van zaken gegeven over het ingewikkelde kluwen rond de drie afwerkhotels in de wijk. Zoals u weet, is het de bedoeling van burgemeester Phillipe Close om straatprostitutie volledig te bannen. Daarom werkt hij al enige tijd samen met schepenen Ans Persoons om de kwestie rond de drie afwerkhotels aan te pakken. Zij hebben hierover ook al verschillende contacten gehad met de eigenaars.’ ... PV van de vergadering met de burgmeester Philippe Close: 24/09 Vorige week hebben we onze tweemaandelijkse vergadering gehad met burgemeester Philippe Close. Samen met de schepenen Zoubida Jellab, Ans Persoons, Khalid Ziad, voorzitter van het OCMW Karine Lalieux en afgevaardigden van BRAVVO en de lokale politie hebben we alle thema’s overlopen die belangrijk zijn voor de Alhambrawijk. VIDEO: Gemeenteraad van 07/09/2020: Agendapunt 261: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk door gemeenteraadslid Bianca Debaets aan burgmeester Philippe Close naar aanleiding van onze open brief van 18 augustus 2020 (6:48): 09/09 Bourgmestre Philippe Close : "... Comme vous le savez, mon intention est d'interdire complètement la prostitution dans le quartier. C'est pourquoi je travaille depuis plusieurs semaines avec les échevins Khalid Zian et Ans Persoons sur la question de ces hôtels et nous avons déjà eu plusieurs contacts avec les propriétaires à ce sujet. Pour moi, il faut leur donner une autre affectation et j'utiliserai tous les moyens légalement possibles pour parvenir à ce résultat. La semaine dernière encore, j'ai pris la décision de fermer deux établissements horéca" ... 2018 Verkiezingen 2018: hoe heeft de meerderheid het gedaan? Een samenvatting van de acties van de uittredende meederheid aan de hand van persartikels, video's, onze politieke enquête, emails en berichtjes op Facebook van de afgelopen jaren. De voorbereidende werken zijn begonnen voor de muurschildering 'Les hommes loups' van Dominique Goblet. Die komt in de Sint Jan Nepomucenusstraat, vlak aan de Flamingo Brussels: 12/09 Onze lichtboom is ondertussen 2 jaar oud. En ook andere projecten houden stand in de wijk: 22/08 2017 Café Tropicana: Bedankt Kasper en ‘Vrienden van Brussel’ voor alle mooie momenten van de afgelopen maanden in en rond Café Tropicana : 18/06 ’Les hommes loups', de muurschildering van Dominique Goblet zal in september gerealiseeerd worden in de Sint Jan Nepomucenusstraat. Ans Persoons heeft dat net bevestigd via haar Facebookpagina: 15/06 8 maart: Internationale vrouwendag - Stripmuur Dominique Goblet. perscommuniqué Ans Persoons: 08/03 2016 Leefstraat: facebookpost van de schepen Ans Persoons: 19/09 Zaterdag 17 september: opbouw Leefstraat! Bedankt aan alle mensen die een handje toegestoken hebben: 18/09 Gisterenavond, op het Castorplein (Spaarstraat). Project: ‘Prend ton quartier en main’: 07/05 Voorstellen van 3D 'Panna meubel' en barbecue die op het plein geïnstalleerd zullen worden Leefstraat!! In samenwerking met Brussel Participatie en de Stad Brussel: 17/04 2015 Stripmuur Sint Jan Nepomucenusstraat: 02/11 Het projet werd opgenomen in het budget 2016. Het wijkcomité heeft schepenen Ans Persoons gevraagd of zij het organiseren van een leefstraat in de Alhambrawijk naar Gents voorbeeld zou willen steunen: 18/09 Opbouw Alhambra moestuin: 18/04 2014 Het dossier voor een stripmuur in de Sint Jan Nepomucenusstraat is gelanceerd: 10/09 Mail aan mevrouw Ans Persoons over de realisatie van een stripmuur in de Sint Jan Nepomucenusstraat: 1/09 Gesprek met mevrouw Ans persoons over de Alhambra moestuin en de stripmuur: 30/07