Start Dossiers Drugs en prostitutie Acties Media Het Comité Meewerken Journalist? Video Verkiezingen '18 Archief Contact FR >>>
© Comité Alhambra 2019 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Voor & Tegen Misschien moeilijk te geloven, maar de prostitutieverenigingen en het Comité Alhambra zitten grotendeels op dezelfde golflengte, op één belangrijk punt na : het Comité vraagt een pragmatische aanpak van de prostitutieproblematiek, als compromis op het pure ideologische van die van Espace P en UTSOPI : 1. Wij zijn voor ‘P-Zones’ (dat zijn zones waar prostitutie gedoogd wordt, bijvoorbeeld onder de vorm van een ‘Drive-in’, die de sekswerkers toelaat om in alle discretie klanten te ontvangen) als alternatief voor de straatprostitutie maar buiten de woonwijken. In dat type oplossing kan bijvoorbeeld ook medische en sociale infrastructuur worden voorzien. De verenigingen willen ook ‘P-Zones’ maar niet buiten de woonwijken. Integendeel, zij pleiten voor een legalisering van de straatprostitutie in woonwijken zoals de onze, en dat voor de veiligheid van de sekswerkers. Wat de bewoners daarvan denken is altijd van secundair belang geweest, alhoewel de verenigingen de overlast in de wijken nooit ontkend hebben. 2. Wij zijn voor een Vila Tinto als alternatief voor de raamprostitutie in de Noordwijk. We hebben het moeilijk met de anarchistische aanpak van de verenigingen die willen dat elke sekswerker, met welke achtergrond dan ook, altijd en overal – ook in woonwijken - klanten kunnen ronselen en dat liefst zonder al te veel inmenging van bewoners en politie. De verenigingen hebben nooit veel enthousiasme getoond voor een Villa Tinto, en dat voornamelijk omdat sekswerkers zonder papieren er niet aan de slag kunnen. Alhoewel we vinden dat er ook een oplossing moet komen voor de sekswerkers zonder papieren, hebben we het toch moeilijk met de anarchistische aanpak van de verenigingen die willen dat elke sekswerker, met welke achtergrond dan ook, altijd en overal klanten kunnen ronselen en dat liefst zonder al te veel inmenging van bewoners en politie. Zij proberen die visie door te drukken zonder het door te praten met de bewoners, de politie of de stad. En nochtans verwachten ze van diezelfde bewoners, politie en stad dat ze instaan voor de veiligheid van de prostituees. 3. Wij zijn voor een legaal kader voor de sekswerkers. Zoals voor de andere ethische kwesties - orgaandonatie, euthanasie, homohuwelijk en abortus, ijveren ook wij voor een legaal kader voor de sekswerkers. Als zo’n statuut wordt toegekend, dan krijgen de sekswerkers een aantal rechten maar ook plichten, bijvoorbeeld gewoon de wet respecteren en dat op het vlak van ronselen, nachtlawaai, goed gedrag en zeden, … 4. Wij zijn voor controles van klanten door de politie en tegen ongecontroleerde straatprostitutie in een woonwijk. Wij steunen de burgemeester en de lokale politie die gewoon doen wat de wet hen vraagt, namelijk de openbare rust waarborgen. Zij worden soms onjuist beschuldigd. 5. Een onafhankelijk persoon aanstellen die moet mediëren tussen de verschillende burgemeesters, prostitutieverenigingen en bewoners zou een oplossing kunnen zijn om het prostitutiedebat in Brussel vooruit te helpen.. Wij vragen ons af of de prostitutieverenigingen, zoals UTSOPI, vaak gezien met anarchistische groeperingen, wel de beste partners zijn om dit progressief project tot een goed einde te bregen. Misschien vindt u deze vraag overdreven, maar ze verdient gesteld te worden want een compromis zal nodig zijn om het Brusselse prostitutiedebat uit de huidige impasse te krijgen. Tot op vandaag hebben de prostitutieverenigingen weinig tot geen positieve projecten gelanceerd die blijk geven van pragmatisme en consensus, en los staan van een strak ideologische discours. Dat is niet alleen nefast voor de Alhambrawijk, de Noordwijk maar ook voor de +/- 20 000 sekswerkers die er elke dag de prijs voor betalen.