© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
De afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ & ‘5th Avenue’ Hoeveel brengen de afwerkhotels op in onze wijk en hebben ze nog een toekomst? Er zijn drie afwerkhotels in de wijk: ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ en de ‘5th Avenue’. In het begin waren het ‘klassieke’ rendez-vous hotels waar getrouwde mannen en vrouwen afspraak hadden met hun minnares / minnaar. Geleidelijk aan zijn die etablissementen veranderd in afwerkhotels en dat gelijktijdig met de exponentiële groei van het aantal sekswerkers in de wijk. De hotels zijn een grote bron van overlast, en ook de reden waarom de straatprostitutie zich zo diep heeft kunnen nestelen in een wijk die historisch altijd een woonbuurt is geweest. In aanvang waren de hotels enkel open overdag. Sinds 1997 ook ‘s nachts. De cohabitatie met de straatprostitutie werd daardoor zeer lastig. De Belgische sekswerkers zijn geleidelijk aan uit het straatbeeld verdwenen en hun plaats werd ingenomen door personen voornamelijk afkomstig uit de voormalige Oostbloklanden en Zuid-Amerika. In 2005 installeerde de Stad Brussel een taks op de afwerkhotels. Die bedraagt 2500 euro per lokaal. De opbrengst voor de stad van de hotels in de wijk (41 kamers) komt neer op 180 000 euro per jaar (cijfers 2018). 1. Studio 2000 Is het grootste hotel van de wijk. In het begin van de jaren 1990 verhuurde de toenmalige uitbater een aantal kamers aan studenten die zich prostitueerden om wat geld te verdienen. Dat was het begin van de omschakeling van het rendez-vous hotel tot een afwerkhotel. De Belgische sekswerkers werden geleidelijk aan verdrongen door Bulgaarse, Roemeense, Hongaarse, … prostituees die andere tarieven hanteerden. Vanaf 2005 werd de wijk geconfronteerd met prostitutienetwerken uit de voormalige Oostbloklanden die de bars overnamen en omvormden tot prostitutiecafé's. Oordeel van een klant over het hotel: “Hôtel de passe populaire situé dans le quartier central de la prostitution de rue à Bruxelles. Un bon point pour le parking, qu'on peut réserver à l'avance. Très difficile, en effet, de se garer dans le coin. Contrairement à beaucoup d'autres hôtels du même genre, où les clients ne se croisent pas, ici c'est très bruyant et tous les couples se croisent à l'intérieur! Une dame âgée distribue les préservatifs quand vous montez. Les chambres sont correctes même si les installations sanitaires sont plutôt minimalistes. Les miroirs au plafond rappellent l'utilisation des lieux. Rappel à l'ordre téléphonique dès que vous dépassez le temps prévu de quelques minutes. Bref, un chouette lieu populaire pour s'encanailler. Vous venez avec la demoiselle avec qui vous avez pris rendez-vous ou vous choisissez parmi celles qui attendent en face de l'entrée.” 2. Studio Europe: op de 12 kamers betaalt het hotel een jaarlijkse taks van 33 000 euro : definitief gesloten sinds juni 2023! Eensgezinswoning in de Koopliedenstraat die in 1993 werd omgevormd tot afwerkhotel. Maakt deel uit van een huizenblok ontworpen door architect J. Michiels in 1911 met de bedoeling om de rijkere burgerij naar het centrum te lokken. In oktober 2005 werden de twee gebouwen – waaronder het hotel – opgekocht voor 1 miljoen euro door de huidige eigenaars, waarvan een ex-ambtenaar van de Europese Unie. Er ontstond onmiddellijk een gespannen relatie tussen de nieuwe eigenaars en de voormalige leden van het Comité Alhambra. In 2005, nadat ze onze halfjaarlijkse vergadering voor de buren hebben verstoord in de KVS, spannen de eigenaars een proces aan tegen het Comité Alhambra wegens laster en eerroof. Het is pas tien jaar later dat er een uitspraak komt in het voordeel van het wijkcomité. In november 2016 echter vraagt één van de mede-eigenaars onze hulp om zijn eigen hotel te kunnen sluiten. Hij had bij de dienst Stedenbouw van Brussel stad al een lijvig dossier ingediend met alle stedenbouwkundige inbreuken van zijn pand. Hij wil niets liever dan het afwerkhotel zo snel mogelijk het faillissement inwerken en alle manieren zijn goed om dat te bereiken. Ondertussen hadden ook de andere eigenaars contact opgenomen met het Comité Alhambra want zij wilden zo snel mogelijk hun hotel omvormen tot woningen. Om dat te kunnen doen hebben ze het akkoord nodig van hun vennoot, want ons momenteel dus in een heel absurde situatie plaatst. Deze stellingenoorlog tussen de vennoten is nu ondertussen al vele jaren bezig. Daarom vragen wij de stad Brussel om alle mogelijke stappen te ondernemen om het hotel te sluiten, via de talrijke stedenbouwkundige overtredingen bijvoorbeeld, of met de taks op de afwerkhotels, de leegstandtaks op de appartementen die door de ruzie tussen de eigenaars nu al jaren niet meer verhuurd worden of via bemiddeling tussen de verschillende eigenaars om alternatieven te vinden totdat de rechtbank een uitspraak doet om uit deze onverdeelbaarheid te geraken. 3. 5th Avenue: 13 kamers Is het hotel waar we het minste problemen mee hebben. De eigenaars willen niet dat de sekswerkers rond hun etablissement ronselen. Alle prostituees moeten binnen de muren van het etablissement hun klanten vinden en veroorzaken dus geen of weinig overlast voor de directe buren. 5th Avenue zou een voorbeeld kunnen zijn voor alle afwerkhotels in de wijk. De uitbater renoveert momenteel alle kamers om er in de nabije toekomst een klassiek hotel van te maken. Misschien dat zijn zoon de zaak zal overnemen, maar dat is nog niet zeker. Het mooie Art-Deco café op het gelijkvloerse trekt voor de Afterwork heelwat (Vlaamse) ambtenaren aan. Zoals ‘Hotel Espérance’, een voormalig rendez-vous hotel in Art-Deco stijl aan de Nieuwstraat, of ‘Hotel Berger’ in Elsene, heeft de ‘5th Avenue’ alles in huis om een aantrekkelijk hotel te worden voor klassiek toerisme. We hopen dat ze niet lang meer zullen talmen om die omschakeling te maken. OVERZICHT 2020 - 2024: 2024 Een grote filmproductie is neergestreken in de wijk: 24/02 2023 De problemen met het voormalige prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat, dat in juni werd verkocht en sindsdien leegstaat in afwachting van een grondige renovatie, slepen aan: 09/11 Al sinds half september worden de gebouwen gekraakt door een pooier/drugverslaafde/dakloze die al jaren voor overlast zorgt in de wijk. ‘Le barbu’ zoals we hem hier zullen noemen dealt vanuit het hotel drugs en laat af en toe prostituees met klanten toe. Ook bevinden er zich soms andere drugverslaafden in het gebouw. De eigenaar heeft onlangs nochtans de ramen dichtgemetseld, prikkeldraad geplaatst, en drie sloten op de voordeur gezet. Heruitzending van de Gemeenteraad van maandag 16 oktober 2023. Agendapunt 32: Vraag van mevrouw B. DEBAETS aan burgemeester P. CLOSE betreffende de kraakpanden in de Alhambrawijk, waaronder de Studio Europe: 17/10 Een uur geleden werd het voormalige prostitutiehotel Studio Europe gekraakt in de Koopliedenstraat: 19/08 Na een gebouw op de Antwerpselaan, het voormalige café Tropicana naast de KVS, probeerde een groep Roma met kinderen nu de Studio Europe te kraken. Daarbij kwam het tot schermutselingen met drugverslaafden, die zelf ook het voormalige hotel binnen wilden. We kregen melding van twee potentiële kraakpanden in de wijk: het leegstaande prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat en het uitgebrande pand - nadat het al eerder gekraakt werd door drugverslaafden - in de Pakhuisstraat 12: 14/07 Zeer goed nieuws, het prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat is definitief dicht! Vorige week werd de akte ondertekend. Het is dus officieel!: 22/06 Zeer goed nieuws, het prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat is definitief dicht! Vorige week werd de akte ondertekend. Het is dus officieel! We zullen niet onder stoelen of banken steken dat we zeer verheugd zijn met dit nieuws! Studio Europe is, samen met het andere prostitutiehotel Studio 2000 in de Van Gaverstraat, de reden waarom de straatprostitutie naar de Alhambrawijk is gekomen! Het was het begin van de neerwaartse spiraal die de wijk decennialang in een wurggreep zou houden, en ook andere problemen zou aantrekken zoals de prostitutiecafés, de drugsproblematiek en de Chinese mensenhandel. Om te vermijden dat de Alhambrawijk een tweede Noordwijk zou worden hebben wij er alles aan gedaan om het hotel dicht te krijgen. Het was bij momenten moeilijk en frustrerend – met ook de prostitutieverenigingen die alles in de strijd gegooid hebben om het hotel open te houden - maar we zijn blij dat ons verzet uiteindelijk heeft geloond! We willen uitdrukkelijk ondertussen ex-schepen van Stedenbouw Ans Persoons bedanken die ook dit dossier tot een goed einde heeft gebracht. De afgelopen jaren hebben we met de schepenen achter de schermen regelmatig contacten gehad, waarbij informatie werd uitgewisseld zodat er kort op de bal gespeeld kon worden. De perimeter van voorkooprecht werd door mevrouw Persoons ingevoerd. Ze heeft regelmatig contacten gehad met de vorige eigenaars, en uiteindelijk ook met de koper om te checken of die bonafide is! Tot drie keer toe hebben de vorige eigenaars de stad proberen af te zetten, door de gebouwen aan een veel te hoge prijs te verkopen aan kennissen in de hoop dat de stad dan haar voorkooprecht zou doen gelden. Als respons op die praktijken werd er door de stad even gedreigd om het hotel te onteigenen. Ondanks dat de eigenaars van het hotel in 20005 de vorige leden van het wijkcomité een proces hebben aangespannen na een woelige buurtvergadering in de KVS, hebben ze jaren later toch de hulp van datzelfde wijkcomité ingeroepen om elkaar het leven zuur te maken. Het is zo dat de twee koppels die het hotel in hun bezit hadden in een dispuut zijn terechtgekomen en weigerden om elkaar uit te kopen, tenzij er een exuberante hoge prijs werd betaald. Zonder dat dispuut had het hotel al veel eerder kunnen sluiten. Er werd ons door één van de vennoten bijvoorbeeld gevraagd om klacht in te dienen bij stedenbouw omdat de brandveiligheid niet in orde zou zijn, en ook om de bouwovertredingen aan te klagen, wat we natuurlijk hebben gedaan. Het dispuut werd voor de rechtbank gebracht, en pas toen de rechter gedreigd had met een openbare verkoop hebben de eigenaars het hotel uiteindelijk te koop gesteld, maar aan een hoge prijs! Tot onze verrassing heeft een Brusselse bouwpromotor uiteindelijk toegehapt! Dat bedrijf is gespecialiseerd in het restaureren van gebouwen met erfgoedwaarde om die dan te verhuren als woningen. Ter informatie, het hele huizenblok – waar ook café Flamingo bij hoort – is van de hand van de architect Jean Michiels die de gebouwen in 1910 had ontworpen om meer burgerij naar het centrum te lokken. Het prostitutiehotel was dan ook gevestigd in wat ooit een statig herenhuis was, zoals er wel meer zijn in de Koopliedenstraat. De gebouwen zullen dus niet alleen zorgvuldig gerenoveerd worden maar ook hun oorspronkelijk functie terugkrijgen. Want wie er nog aan twijfelt, de Alhambrawijk is historisch altijd een woonwijk geweest! Ook is de rol van de burgemeester Philippe Close niet te onderschatten. Hij heeft duidelijk gesteld dat hij geen straatprostitutie meer wou in de Alhambrawijk. De taks op de afwerkhotels werden verhoogd en er waren regelmatig controles in het hotel door de lokale politie waar hij hoofd van is. Wij willen ook hem en de lokale politie bedanken voor hun jarenlange inzet. Studio Europe is eigenlijk al twee maanden dicht – ondanks dat de verkoop pas vorige week werd afgerond - en we kunnen nu al zeggen dat het effect direct zichtbaar is. Rond het hotel – op het kruispunt Spaarstraat met de Koopliedenstraat en de Sint Jan Nepomucenusstraat is er al veel minder prostitutie. De sfeer is er al stukken beter dan een jaar geleden. Er is eindelijk hoop op een meer leefbare wijk. Sekswerk is ondertussen een jaar gedepenaliseerd. Afgelopen week is er een commissie samengekomen waar er werd gedebatteerd over een voorstel van een resolutie voor een globaal gewestelijk beleid inzake sekswerk. We hebben deze initiatieven altijd gesteund maar uiteindelijk kunnen we maar één conclusie trekken: voor de wijk levert het niets concreets op! Integendeel, bepaalde politici – zoals Els Rochette bijvoorbeeld – wil de straatprostitutie een vaste plek geven in de Alhambrawijk. Wat ons uiteindelijk zal redden is niet wat er in commissies wordt beslist – en waar we als wijkcomité ook nooit worden op uitgenodigd, maar wel de gentrificatie die nu volop bezig is. We zeggen dit met gemengde gevoelens, want we hebben al mensen zien vertrekken voor wie de wijk te duur is geworden. Singles, maar ook gezinnen die bij de geboorte van een tweede kindje geen betaalbare woningen meer vinden. Wrang is ook dat de eigenaars van het prostitutiehotel nu dik geld hebben verdiend nadat ze de wijk een negatief imago hebben gegeven en de bewoners jarenlang het leven onmogelijk hebben gemaakt. Hetzelfde voor de Studio 2000 in de Van Gaverstraat, het andere grote prostitutiehotel. De eigenares heeft een compromis getekend met een bouwpromotor – nadat ze de Stad Brussel die geïnteresseerd was in de aankoop van de gebouwen een verkoopprijs vroeg ver boven de geschatte prijs – en nu wil ze de akte niet ondertekenen. De verkoop zit vast in een juridisch geschil. Het zegt veel over de mentaliteit van die mensen. De Studio Europe is dicht, de Studio 2000 volgt binnenkort. En dan is de zwanenzang pas echt ingezet wat de straatprostitutie betreft in de Alhambrawijk. Privéadressen – waar geen sekswerker gedomicilieerd zijn, en die enkel gebruikt worden om klanten te ontvangen aan de lopende band – worden door de burgemeester verzegeld. En ook andere, concrete en pragmatische maatregelen worden genomen om de Koopliedenstraat en omgeving weer leefbaar te maken. We zien nu al dat we niet meer die grote aantallen sekswerkers hebben dan pakweg vijf jaar geleden! Bij deze, een heel gelukkig wijkcomité! Nu op naar de sluiting van de Studio 2000! 2022 Virtuele toer via Immoweb van het prostitutiehotel 'Studio Europe' in de Koopliedenstraat. Er zou een koper gevonden zijn: 19/12 Dank aan Brandweer Brussel: 30/10 De brand gisteren in het prostitutiehotel Studio Europe is ontstaan door een brandende sigaret die in een zetel was gevallen: 30/10 VIDEO: brand momenteel in het prostitutiehotel Studio Europe Koopliedenstraat: 29/10 'Het voorkooprecht is in de eerste plaats een sociale maatregel' - Bruzz - 07/09 ... 'Ook de Alhambrawijk maakt deel uit van een perimeter met voorkooprecht. Ook dat gebied is redelijk uitgestrekt: het gaat om alle percelen tussen de Antwerpselaan, het IJzerplein, de Handelskaai, Kalkkaai, Vaartstraat, Nieuwbrug en Emile Jacqmainlaan. "Een cruciale wijk," zei schepen van Stedenbouw Ans Persoons (One.brussels/Vooruit) eerder aan BRUZZ. "We merken dat we niet genoeg vat krijgen op dat gebied waar er heel wat problemen zijn: 31 panden zijn er onbewoonbaar verklaard, in 11 panden is sprake van leegstand en in ruim 30 sprake van bouwmisdrijven."'.. Zeer goed nieuws: het prostitutiehotel Studio Europe staat te koop. Het hotel zou eind december sluiten!: 01/08 2021 De ‘5th Avenue’ heeft geen terrasvergunning gekregen en mag dus niet langer een terras plaatsen. ‘Stanley Grill’ heeft een terras geplaatst ondanks dat ze geen terrasvergunning hebben. De lokale politie is tussenbeide gekomen: 17/11 De drie afwerkhotels in de wijk – 'Studio 2000', 'Studio Europe' en '5th Avenue' - zijn sinds een paar dagen weer open. Volgens de laatste COVID restricties moeten ze wel om 23:30 sluiten zoals alle andere Horeca: 11/06 2020 PV van de vergadering met burgemeester Philippe Close en de schepenen Ans Persoons en Zoubida Jellab: 02/12 ... Dossier afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘5th Avenue’, ‘Studio Europe’. Het is de bedoeling van burgemeester Phillipe Close om straatprostitutie volledig te bannen. Daarom werkt hij al enige tijd samen met schepenen Ans Persoons om de kwestie rond de drie afwerkhotels aan te pakken. Zij hebben hierover ook al verschillende contacten gehad met de eigenaars. Die hotels zijn de oorzaak van bijna alle overlast in de wijk. Zelfs de eigenaars van ‘Studio 2000’ en ‘Studio Europe’ ontkennen dat niet langer en tolereren bijvoorbeeld niet meer dat er nog aan hun deur geronseld wordt. ‘5th Avenue’ heeft het ronselen rond hun hotel altijd al verboden om overlast te vermijden. De burgemeester herhaalde zijn voornemen om de drie hotels op korte termijn te sluiten. Het frustrerende echter is dat de eigenaars dat zelf ook willen maar door interne conflicten lukt dat maar niet. De eigenares van ‘Studio 2000’ wil de gebouwen verkopen maar ze vraagt een veel te hoge prijs. Bovendien hebben we soms de indruk dat zij samen met de uitbater van het hotel met een dubbele tong spreken. Dat is onlangs nog gebleken in een RTBF reportage. Burgemeester Phillipe Close heeft samen met Ans Persoons eind november nog een vergadering gehad met de eigenaars van het hotel ‘Studio Europe’. Daar ligt de situatie helemaal anders. De eigenaars willen zo snel mogelijk zelf een andere bestemming geven aan het afwerkhotel maar door een veldslag tussen de verschillende vennoten wordt dat verhinderd. De rechtbank zal weldra de knoop doorhakken in een conflict dat nu al vele jaren duurt.’ ... Na een klacht van het afwerkhotel 'Studio Europe' en een sekswerker die onlangs nog in een RTBF reportage getuigde, en met de steun van de juridische dienst van de prostitutieverenigingen, heeft de Raad van State vrijdag het prostitutieverbod dat Philippe Close uitvaardigde op 28 september geschorst: 11/10 De Raad van State heeft geen moreel standpunt ingenomen. Het gaat om puur juridische redenen rond de toepassing van het artikel 121. Ook COVID speelt geen rol in deze beslissing. Alhoewel er geen vernietiging van het arrest is mogen de afwerkhotels wel weer hun deuren openen. http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/248000/500/248541.pdf VIDEO: Gemeenteraad van 07/09/2020: Agendapunt 261: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk door gemeenteraadslid Bianca Debaets aan burgmeester Philippe Close naar aanleiding van onze open brief van 18 augustus 2020 (6:48): 09/09 Bourgmestre Philippe Close : "... Comme vous le savez, mon intention est d'interdire complètement la prostitution dans le quartier. C'est pourquoi je travaille depuis plusieurs semaines avec les échevins Khalid Zian et Ans Persoons sur la question de ces hôtels et nous avons déjà eu plusieurs contacts avec les propriétaires à ce sujet. Pour moi, il faut leur donner une autre affectation et j'utiliserai tous les moyens légalement possibles pour parvenir à ce résultat. La semaine dernière encore, j'ai pris la décision de fermer deux établissements horéca" ... COVID: we waren verrast bij het zien van de affiches 'Ronselen verboden' voor het afwerkhotel 'Studio 2000' in de Van Gaverstraat!: 30/06 COVID: Nu de afwerkhotels dicht zijn, en in deze tijden van lockdown waar iedereen zijn buurt herontdekt, is het ongetwijfeld een goede gelegenheid om even te gaan wandelen in de Koopliedenstraat en de Van Gaverstraat: 30/04