© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Strijd tegen de prostitutieoverlast: overzicht 2012 - 2024 Als wijkcomité hebben we ons altijd verzet tegen de cohabitatie met straatprostitutie, die ons eenzijdig werd opgedrongen door de drie afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’, ‘5th Avenue’. De overlast die ongecontroleerde straatprostitutie in combinatie met drugshandel veroorzaakt is ondertussen genoegzaam bekend. Sinds 2005 heeft de prostitutie een internationaal karakter gekregen met de komst van de Bulgaarse, Roemeense, Albanese en Hongaarse prostitutiecafés die we voorheen in de wijk niet kenden. En vanaf 2020 is daar ook de Chinese straatprostitutie bijgekomen die klanten ontvangen op privé-adressen. Naast de Oost-Europese en Chinese netwerken die actief sekswerkers tewerkstellen - dikwijls gelinkt met mensenhandel, is onze wijk ook het werk- en woonterrein geworden voor de drugsverslaafde prostituees die verschillende problematieken cumuleren zoals dakloosheid en psychosociale problemen. Het is nu ondertussen meer dan twintig jaar dat we ijveren voor een progressief beleid in Brussel dat de woonwijken verlost van de drugs- en prostitutieoverlast maar dat ook betere werk- en leefomstandigheden moet voorzien voor de sekswerkers. Meer in onze ‘Vraag en antwoord’ >>> De lokale politie en het Comité Alhambra: Meer >>> De drie afwerkhotels in onze wijk: Meer >>> Wetgeving rond prostitutie en de afwerkhotels: Meer >>> Overzicht 2012 - 2024: Beste Brusselse wijken om te wonen in 2023: het centrum op nummer één!: 19/01/2024 Het centrum van Brussel zou de ideale wijk zijn om te wonen in de hoofdstad, met een eindscore van 7/10. Rentola wijst erop dat het centrum vooral uitblinkt in de categorieën Gezin & Leven, Gezondheid, Onderwijs en Ecologie (elk met een 10/10). Het biedt een opmerkelijke levenskwaliteit, eersteklas gezondheidsdiensten, kwaliteitsonderwijs en zet zich sterk in voor een duurzaam milieu". Daarentegen kreeg de categorie Veiligheid een 1/10. ‘In Alhambrawijk valt eindeloze carrousel van geile mannen stil’ - De Standaard - 19/12/2023 Na decennialang een stempel op de wijk te hebben gedrukt, is het einde van de straatprostitutie in de beruchte Brusselse Alhambrawijk nabij. Al durven de inwoners nog niet te luid te juichen. “Het was hier de hel. Nu verbaast de rust me.” Het voormalige prostitutiecafé Jimmy Bar / Terminus is voorgoed gesloten. Het gebouw staat momenteel te koop: 26/10/2023 Voormalig prostitutiehotel Studio Europe en nu drugskraakpand: de overlast blijft aanhouden: 11/10/2023 We hebben al vaak bericht over het prostitutiehotel Studio Europe dat nu al vele jaren lang een bron van overlast is in de Alhambrawijk. Toen in juni na jaren onderhandelen eindelijk de verkoopakte werd ondertekend dachten we eindelijk van alle ellende verlost te zijn. Het hotel zou voorgoed sluiten en alle overlast zou verdwijnen. Helaas draait het helemaal anders uit. ‘Alcoholverbod en lik-op-stukbeleid: politiek Brussel wil parlement vervroegd terugroepen’ - Bruzz - 23/08/2023 … Vanden Borre komt ook met een stappenplan en vraagt onder meer een gewestelijk alcoholverbod in de stationsbuurten in Brussel. Hij vindt ook dat het Gewest een verbod zou moeten opleggen op samenscholingen, bedelen, straatprostitutie en tentenkampen aan de stations. “Deze maatregelen zijn op korte termijn nodig om orde te scheppen in de situatie”, klinkt het.’ … ‘Brusselse horecafederatie wil sekswerk buiten eigen paritair comité houden’ - 21/08 … ‘Als het van minister Dermagne afhangt, vallen sekswerkers straks onder het paritair comité van de horeca. Het zou de sekswerkers een aantal voordelen bieden om samen met de horeca in het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers te zitten, maar Horeca Brussel ziet dat niet zitten. “Wij weigeren dit, maar niet omwille van morele overwegingen.”’ … De frustratie zit hoog momenteel onder de bewoners van de Kaaienwijk, waar de Alhambrawijk deel van uitmaakt. En terecht: 18/07/2023 Nog een gevecht tussen verslaafde sekswerkers. ‘Doucheflux vraagt transitopvang voor dakloze vrouwen opnieuw te openen’ - Bruzz - 07/07/2023 ... 'Concreet heeft de transitplek de laatste jaren bijvoorbeeld aan sekswerkers onderdak geboden, die op straat tippelen in de omgeving van metro IJzer. De opvang is gratis, en doordat de vrouwen een dak boven hun hoofd hadden, konden ze volgens Doucheflux op langere termijn over de toekomst nadenken.' ... ‘Man blijft bewusteloos slachtoffer schoppen terwijl buurtbewoners machteloos toekijken’ - Bruzz - 05/07/2023 ... 'Twee personen, een man en een vrouw, zijn woensdagochtend, omstreeks 5.30 uur, aangevallen door een man in de Pelikaanstraat, in de Alhambrawijk, in het centrum van Brussel. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis, ze verkeren niet in levensgevaar.' ... ... 'Volgens de buurtbewoner is het niet de eerste keer dat er geweld gepleegd wordt in zijn straat. “Je ziet hier veel straatprostitutie, ’s nachts hoor ik vaak geschreeuw”, klinkt het. “Ik durf bijna niet meer buitenkomen.”' ... 'Versus : comment gérer la prostitution à Bruxelles ?': 29/06 Hartelijk dank aan de buren van de Koopliedenstraat voor de plaatsing van een poort om een inham af te sluiten! Het is jammer dat het op deze manier moet gebeuren, om de overlast gelieerd met drugs en straatprostitutie te kunnen verlichten: 27/06/2023 Zeer goed nieuws, het prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat is definitief dicht! Vorige week werd de akte ondertekend. Het is dus officieel!: 22/06/2023 … ‘Zeer goed nieuws, het prostitutiehotel Studio Europe in de Koopliedenstraat is definitief dicht! Vorige week werd de akte ondertekend. Het is dus officieel! We zullen niet onder stoelen of banken steken dat we zeer verheugd zijn met dit nieuws! Studio Europe is, samen met het andere prostitutiehotel Studio 2000 in de Van Gaverstraat, de reden waarom de straatprostitutie naar de Alhambrawijk is gekomen! Het was het begin van de neerwaartse spiraal die de wijk decennialang in een wurggreep zou houden, en ook andere problemen zou aantrekken zoals de prostitutiecafés, de drugsproblematiek en de Chinese mensenhandel.’ … 'Les parlementaires bruxellois demandent une politique régionale sur le travail du sexe' - DH.net - 20 06 2023 'Brussels Gewest werkt voor het eerst beleid rond sekswerk uit, maar oogst kritiekst-kritiek-2023' - Bruzz - 20/06/2023 'N-VA en CD&V vinden dat resolutie rond sekswerk tekortschiet: “Buurtbewoners en sekswerkers zijn de dupe”' - Het Nieuwsblad - 20/06/2023 Vanmorgen werd er gedebatteerd over een voorstel van een resolutie voor een globaal gewestelijk beleid inzake sekswerk: 20/06/2023 Als wijkcomité zijn we al jaren vragende partij voor een globale en geïntegreerde aanpak op Gewestelijk niveau. Als we volksvertegenwoordiger van het Brussels Parlement mevrouw Els Rochette echter horen ijveren voor meer openbare toiletten in wijken met straatprostitutie, dan houden we ons hart vast. Wat we de afgelopen twintig jaar geleerd hebben is dat straatprostitutie onmogelijk kan cohabiteren in een woonwijk. Wie het omgekeerde poneert, vragen wij een concreet en pragmatisch antwoord - toepasbaar op korte termijn - op volgende vragen: Voorstel van resolutie voor een globaal gewestelijk beleid inzake sekswerk (Toepassing van artikel 29.2 van het reglement): 20/06 Voorstel van resolutie omtrent de opmaak en uitvoering van een Gewestelijk Prostitutieplan (van de heer Mathias Vanden Borre (NL), mevrouw Cieltje Van Achter (NL) en de heer Gilles VERSTRAETEN (NL)), nr. A-336/1 – 2020/2021. Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een kader omtrent prostitutie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (van mevrouw Bianca Debaets (NL)), nr. A-348/1 – 2020/2021. http://weblex.brussels/display_pdf.php?info=convoc_nl&key=26964&fbclid=IwAR2Y6QQmGuGZc_O3cWNaQn80DYFo8jU8e6x963- xioZIrdlwAqEGHT23xhs Straatprostitutie: Chinese privé-adressen door de burgemeester verzegeld: 14/06/2023 We danken dan ook burgemeester Philippe Close voor het verzegelen van die privéadressen. We hopen dat dit systematisch zal blijven gebeuren. De internationale prostitutie gaat altijd naar de plaatsen met de minste weerstand. We willen dat de Stad Brussel het de Chinese mensenhandel moeilijk blijft maken zodat ze niet zomaar kwetsbare personen kunnen uitbuiten voor groot geldgewin. Het ziet ernaar uit dat nu ook de prostitutiecafé's 'Diamant Bar' en 'Jimmy Bar 2' op de Antwerpselaan definitief de deuren gesloten hebben: 14/03/2023 We dachten dat dit het einde ging zijn van de Chinese straatprostitutie op 4 adressen in de wijk maar niets is minder waar: 25/02/2023 Zeer goed nieuws! In het kader van de problematiek rond de Chinese straatprostitutie, is de Federale politie deze ochtend vroeg binnengevallen op vier adressen in de wijk!: 07/02/2023 Daarbij werden verschillende mensen gearresteerd. De Chinese supermarkt in de Sint Pietersstraat blijkt de spil te zijn van de toenemende Aziatische straatprostitutie, een fenomeen dat we tot een paar jaar geleden niet kenden in de wijk. Deze actie kadert in een breder plan. Ook in andere steden werden er vandaag acties gevoerd. De lokale politie had ons ingelicht dat de Federale politie met het dossier bezig was. De bewoners hebben de lokale politie allerlei inlichtingen verschaft die het dossier vooruit konden helpen. Dat heeft vandaag eindelijk tot resultaten geleid. Gisteren werd een nieuw openbaar toilet geïnstalleerd aan de Antwerpse Poort: 02/01/2023 De toekomst zal uitwijzen of de prostitutie- en drugsproblematiek een impact zullen hebben op de beschikbaarheid van deze openbare wc. Gisteren waren er twee interpellaties tijdens de gemeenteraad die onze wijk aanbelangen: 30/01/2023 Bianca Debaets vroeg burgemeester Philippe Close hoe het nu zat met de Chinese straatprostitutie, welke acties er ondernomen worden en wat zijn standpunt was over de opstart van een gedoogzone voor straatprostitutie, zoals door het wijkcomité Alhambra gevraagd. Burgemeester Philippe Close was vrij summier in zijn antwoord, tot groot ongenoegen van Bianca Debaets. 'Ik betwijfel of de mensen van het wijkcomité daar voldoende aan zullen hebben'. Nogmaals pleitte ze voor een gecoördineerde aanpak op Gewestelijk niveau. Ook snapte ze niet waarom burgemeester Philippe Close tegen gedoogzones is - of het nu in Brussel is of de Villa Tinto in Antwerpen - 'uit feministische overwegingen'. ‘BRUZZ 24 over de eerste gemeenteraad in het nieuwe Brucity-gebouw’ - 30/01/2023 In deze reportage van Bruzz - opgenomen vlak voor de start van de gemeenteraad - hoort u het standpunt van Bianca Debaets over de opstart van een gedoogzone voor straatprostitutie. Schepenen Ans Persoons gaat akkoord met de stelling dat straatprostitutie niet thuishoort in een woonwijk en dat het op straat ook onveilig werken is voor de sekswerkers zelf. Vanuit haar bevoegdheid Stedenbouw probeert ze via het opstellen van een perimeter van voorverkooprecht specifiek voor de Alhambrawijk te vermijden dat vastgoed in handen komt van pooiers. Vanavond tijdens de gemeenteraad interpelleert Bianca Debaets (CD&V) burgemeester Philippe Close in verband met de Chinese prostitutie in de wijk: 30/01/2023 Vandaag zijn aan de Antwerpse Poort werken gestart voor de installatie van een openbaar toilet. Het urinoir wordt weggehaald: 16/01/2023 Dit kadert binnen het 'toilettenplan' dat de stad heeft opgestart om - eindelijk - ook meer toiletten voor vrouwen en personen met beperkte mobiliteit te voorzien. Er was ook sprake van het installeren van een 'uritrottoir' om het wildplassen in de wijk tegen te gaan maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Meer toiletten voor vrouwen is een goede zaak. Het weghalen van het enige urinoir daarentegen in een wijk zoals de onze vinden we een slechte zet. We betwijfelen of de doorsnee hoerenloper het toilet zal gebruiken, en weer zal kiezen voor de snelle oplossing: plassen tegen de gevels! De Chinese straatprostitutie draait op volle toeren: 10/01/2023 We hebben burgemeester Philippe Close gevraagd om een nieuw kader op te stellen specifiek voor onze wijk, waarin een gedoogzone voor straatprostitutie wordt voorzien, maar ook een nieuw politiereglement dat GAS-boetes opnieuw zou toelaten indien prostituees klanten ronselen buiten die gedoogzone. De stad belooft ons binnenkort een concreet antwoord. VIDEO: vorige zaterdag, om 16u in de namiddag: een aantal sekswerkers vallen een man aan. Ze gooien met kasseien en flessen naar zijn hoofd, ondanks dat die persoon vermoedelijk onder invloed is en zich amper kan verweren: 22/12/2022 VIDEO: brand momenteel in het prostitutiehotel Studio Europe Koopliedenstraat: 29/10/2022 2 kraakpanden in de Koopliedenstraat en toename van drugs- en prostitutieoverlast: 23/08/2022 We hebben een email gestuurd naar de organisatie PAG-ASA om hen in te lichten over de problematiek van de Chinese straatprostituees in de Alhambrawijk: 18/08/2022 Het is nu twee jaar geleden – eind juli 2019 – dat de Taverne 54 definitief de deuren heeft moeten sluiten: 03/08/2022 Zeer goed nieuws: het prostitutiehotel Studio Europe staat te koop. Het hotel zou eind december sluiten!: 01/08/2022 ‘Chinezen in België seksueel en economisch uitgebuit: ‘Het wordt steeds erger’ - De Morgen - 16/06/2022 ... Volgens Sarah De Hovre, directrice van de Brusselse hulporganisatie Pag-Asa , zijn de slachtoffers inderdaad “een makkelijke prooi”. Dat heeft te maken met de taalkloof en de culturele barrière, maar ook met het feit dat de meesten een grote som geld moeten neertellen om hier te geraken. Die schuld betalen ze af door gratis te werken. “Aziatische restaurants en massagesalons zijn de twee belangrijkste sectoren”, zegt ze' ... ... 'Het resultaat is ook te zien in de Brusselse Alhambrawijk, gekend om haar straatprostitutie. “Daar zien we al een tijdje een toename van Chinese sekswerkers”, zegt Vanhoutte. VIDEO: ‘Herbekijk BRUZZ 24 over Chinese prostitutie in de Alhambrawijk’ - Bruzz - 15/06/2022 ... Stef Janssens van het federale migratiecentrum Myria liet eerder ook weten dat Chinese vrouwen per vliegtuig naar Oost-Europa worden gesmokkeld met een valse identiteit. Vandaar reizen ze dan verder naar andere landen met een tweede valse identiteit. Denk daarbij aan Duitsland, Zwitserland, Nederland, Oostenrijk, Spanje en ook België. "Daar moeten ze hun smokkelschulden dan afbetalen met prostitutiewerk."' ... Toename van het aantal Chinese sekswerkers op privé-adressen: 15/06/2022 Ook het aantal adressen waar klanten mee naartoe genomen worden is gestegen van één naar vier. Wellicht zijn het er meer. De prijs voor een ‘all-in’ is gezakt van 70 euro naar 50 euro. ‘Une prostituée accuse son ami travesti de l’avoir torturée dans le quartier Alhambra’ - Sudinfo - 12/06/2022 ... 'Après sa journée de travail, la victime est allée faire la fête dans l’appartement du prévenu en compagnie d’une seconde prostituée, où cocaïne et alcool ont coulé à flot selon chaque partie au procès. À une heure tardive de la nuit, alors que l’autre prostituée est déjà partie, elle a décidé de rester dormir sur place et de confier ses gains à Abdelali M., soit près de 1.000 euros entend-on à l’audience. Au petit matin, la situation aurait complètement dégénéré quand Abdelali M. aurait refusé de la laisser partir et de lui rendre son argent' ... Het wetsvoorstel voor de hervorming van het seksuele strafrecht, dat in december jongstleden in eerste lezing door de commissie Justitie werd goedgekeurd, is gisteren, dinsdag, in tweede lezing door de leden aangenomen: 23/02/2022 Depenaliseren van de prostitutie, terugkeer van de GAS-boetes in de Alhambrawijk ?: 15/02/2022 ‘Hoe de Chinese prostitutie uitdijt in de Alhambrawijk’ - Bruzz - 09/02/2022 ... "Het minpunt, behalve mijn medelijden met Yoyo die letterlijk bandwerk verricht, is dat de beloofde tijd erg theoretisch blijft.” Zijn verhaal over het bandwerk wordt door andere klanten bevestigd. Een verdere forum­bezoeker vertelt dan weer hoe hij in het appartement een erg jonge vrouw mocht kiezen. ... ‘Spanish police break up Chinese prostitution ring after tip’ - MYNorthwest - 18/01/2022 Onlangs hebben we onze maandelijkse vergadering gehad met de lokale politie. We hebben het vooral gehad over de Aziatische sekswerkers die doorgaans ronselen op de Emile Jacqmainlaan, maar hun actiegebied nu uitbreiden naar de Sint Rochusstraat en de Koopliedenstraat: 18/01/2022 Goed nieuws, het kabinet van Ans Persoons heeft ons laten weten dat ze de rechtszaak gewonnen hebben tegen de huurder van het prostitutieappartement in de Lakensestraat 165, nadat de stad het appartement had verzegeld. De eigenaar kan nu het huurcontract verbreken: 08/12/2021 Goed nieuws voor de bewoners die wonen in en rond de Bloemenstraat! De Grondregie heeft een nieuw hekken geplaatst – 3 maal hoger dan het oude - dat moet voorkomen dat straatprostituees nog klanten meenemen in het tuintje achter de bibliotheek!: 22/11/2021 ‘Close pleit voor efficiënter kader in strijd tegen straatprostitutie’ - Bruzz - 20/10/2021 ... 'De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) wil efficiënter de strijd kunnen aanbinden met straatprostitutie. Hij heeft daarvoor een brief geschreven aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Burgemeester Close denkt aan gemeentelijke administratieve sancties.' ... Wetsvoorstel prostitutie : beste buur, we hebben uw hulp nodig: 19/10/2021 ... ‘Tijdens onze volgende tweemaandelijkse vergadering met de burgemeester zullen we samen met de juridische dienst van de stad overleggen wat de impact van de nieuwe wet zal zijn en welke voordelen het kan hebben in de aanpak van de overlast door de straatprostitutie in onze wijk. Het spreekt voor zich dat we het niet lijdzaam zullen ondergaan’ ... Brief aan Staatsecretaris Sarah Schlitz over het wetsvoorstel tot wijziging van het seksueel strafrecht en de legalisering van prostitutie + antwoord. We hebben ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gecontacteerd maar geen antwoord gekregen: 19/10/2021 ... ‘Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de traiter la prostitution de rue comme une problématique spécifique, distincte de celle du métier de la prostitution, et qui nécessite donc une approche très spécifique. Plutôt que de légaliser la prostitution de rue, nous vous demandons, au contraire, de donner aux autorités locales les moyens de la combattre dans les zones résidentielles’ ... VIDEO: ‘La Ville se dote d’un droit de préemption pour lutter contre l’insécurité dans le quartier Alhambra’ - BX1.be - 21/09/2021 PV van de vergadering met burgemeester Philippe Close, de schepenen en de lokale politie: 17/09/2021 Het was een drukke agenda met wel 12 puntjes waaronder de opstart van de wekelijkse markt op de Antwerpse Poort, het gerenoveerde gebouw met de drie handelsruimtes van de Grondregie op het pleintje in de Sint Jan Nepomucenusstraat, openbare netheid, de afwerkhotels, straatprostitutie, drugs, enz. Interessant puntje op de agenda van de volgende Gemeenteraad op maandag 20 september: Punt 37: ‘Vaststelling van een perimeter van voorkoop "Alhambra"': 16/09/2021 We zitten in zomermodus, maar toch een overzichtje van een aantal dossiers die belangrijk zijn voor de wijk (met zoals altijd recente foto’s om die te illustreren): 18/08/2021 Ondanks dat de prostitutiehotels weer open zijn blijven sekswerkers klanten ontvangen op privé-adressen. Het is een tendens die ook al merkbaar was voor COVID. Na BRUZZ gisteren, nu ook BX1 vandaag: zeer frustrerend wanneer de lokale pers halve waarheden verspreidt: 13/08/2021 ‘La Ville de Bruxelles rachète une partie d’un hôtel de passe pour en faire des logements étudiants’ - BX1 - 13/08/2021 ‘Oostende stalt megabordeel én politiekantoor in de haven: ‘De havensfeer spreekt tot de verbeelding’’ - De Morgen - 04/08/2021 PV van de vergadering met de lokale politie. We hebben het weer gehad over de privéadressen waar prostituees klanten ontvangen. Het kraakpand ‘hotel Belmont’ wordt binnenkort ontzet. Prostitutie in het tuintje in de Bloemenstraat. Ook in het dossier rond de nightshop is er vooruitgang: 30/06/2021 De drie afwerkhotels in de wijk – 'Studio 2000', 'Studio Europe' en '5th Avenue' - zijn sinds een paar dagen weer open. Volgens de laatste COVID restricties moeten ze wel om 23:30 sluiten zoals alle andere Horeca: 11/06/2021 PV van de vergadering met de lokale politie: 27/05/2021 PV van de vergadering met de lokale politie: 28/04/2021 Straatprostitutie / Nightshop / Politiecamera’s PV van de vergadering met burgmeester Philippe Close: 21/03/2021 Dossier afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘5th Avenue’, ‘Studio Europe’ / Prostitutie op privé-adressen / Prostitutie-reglement / Wekelijkse markt, Antwerpse Poort ‘N-VA en CD&V eisen Gewestelijk prostitutieplan: ‘Stilstand kan niet meer’ - Bruzz - 10/03/2021 ... “We schuiven duidelijk het Antwerps model naar voor, met een concentratiegebied waar raamprostitutie gedoogd wordt in combinatie met een algemeen verbod op straatprostitutie", aldus het Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre "De hulp- en veiligheidsdiensten zijn in de afgebakende zone aanwezig, met controle op de hygiëne en de menselijkheid van de werkomstandigheden.” ... ... 'Ook Bianca Debaets wil een of meerdere afgebakende zones waar prostitutie gedoogd wordt, en kijkt daarvoor naar het Antwerpse Villa Tinto. “Professionele sekswerkers zouden zich in dat systeem systematisch registreren en zo kunnen genieten van een betere veiligheid, aangezien er in die zone ook een politie-antenne en een sociale dienst voor psychosociale begeleiding moeten komen”, aldus Debaets.' ... ‘De stilstand van het sekswerk: ‘Met prostitutie koop je geen stemmen’: 10/03/2021 ... 'Het sekswerkerscollectief Utsopi en de gezondheidsorganisatie Espace P stellen veiligheid en een sociale, medische omkadering voorop. Ze pleiten er al jaren voor om de straatprostitutie te beperken tot enkele straten van de Alhambrawijk. Het Comité Alhambra komt daarentegen op voor de belangen van de wijkbewoners. “Prostitutie oké, maar niet in de eigen voortuin.” Beide standpunten zijn legitiem, maar niemand weet ze tot een structureel alternatief te verzoenen.' ... In de weekendeditie van De Standaard is afgelopen weekend een artikel verschenen dat een goed inzicht geeft over de staat van de prostitutie in België: 25/01/2021 Zowel sekswerkers als buurtbewoners zijn slachtoffer van een systeem dat geen perspectief biedt en COVID legt nu de lacunes in de wetgeving extra bloot. Het artikel kaart de problemen van de sekswerkers aan maar ook de overlast die prostitutie veroorzaakt in woonwijken zoals de onze. PV van de vergadering met burgemeester Philippe Close en de schepenen Ans Persoons en Zoubida Jellab: 02/12/2020 ... Dossier afwerkhotels ‘Studio 2000’, ‘5th Avenue’, ‘Studio Europe’. Het is de bedoeling van burgemeester Phillipe Close om straatprostitutie volledig te bannen. Daarom werkt hij al enige tijd samen met schepenen Ans Persoons om de kwestie rond de drie afwerkhotels aan te pakken. Zij hebben hierover ook al verschillende contacten gehad met de eigenaars.’ ... PV van de vergadering met de lokale politie: 01/12/2020 ... ‘De lokale politie doet heel veel moeite om onze wijk te verbeteren maar wat de prostitutie betreft hebben ze dikwijls de wet niet aan hun kant. Ronselen is verboden maar dat is heel moeilijk te bewijzen. Ook geeft het parket niet altijd prioriteit aan dit soort dossiers. Bovendien is er geen duidelijke wetgeving rond prostitutie in België waardoor wat officieel niet bestaat officieel ook niet gekaderd kan worden. Tijdens een pandemie bijvoorbeeld zorgt dat voor absurde situaties, niet enkel voor de prostituees maar ook voor onze woonwijk.’... ‘Brussels Gewest stemt prostitutieverbod af op federaal niveau’ - Bruzz - 19/11/2020 VIDEO: Het wijkleven herneemt wanneer de straatprostitutie stopt: 08/11 Nieuwe verordening: straatprostitutie is weer verboden. De afwerkhotels zullen hun deuren moeten sluiten: 26/10 VIDEO: heruitzending van de Gemeenteraad van 19 oktober 2020: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van Céline Vivier (MR) en Mathias Vanden Borre (NVA) over het intrekken van het prostitutieverbod op het grondgebied van de Stad Brussel: 20/10 Philippe Close: 'Moi j’avoue comme bourgmestre qu’expliquer au belges qui peuvent pas aller boire un verre ensemble, qui – comme le conseil communal – peuvent pas se réunir ensemble, qu’on peut plus choisir qu’une personne dans sa famille, on doit avoir une distance physique d’un mètre cinquante mais la prostitution, c’est pas un problème … ?' Prostitutieverbod, ons standpunt: 15/10 ... ‘Ten derde, het is nu ondertussen twintig jaar dat we ijveren voor een progressief beleid in Brussel dat de woonwijken verlost van de drugs- en prostitutieoverlast maar dat ook betere werk- en leefomstandigheden moet voorzien voor de sekswerkers. Er wordt in dat opzicht ook nogal gemakkelijk gebruik gemaakt van een reeks clichés die we graag even willen nuanceren’ ... Na een klacht van het afwerkhotel 'Studio Europe' en een sekswerker die onlangs nog in een RTBF reportage getuigde, en met de steun van de juridische dienst van de prostitutieverenigingen, heeft de Raad van State vrijdag het prostitutieverbod dat Philippe Close uitvaardigde op 28 september geschorst: 11/10 De Raad van State heeft geen moreel standpunt ingenomen. Het gaat om puur juridische redenen rond de toepassing van het artikel 121. Ook COVID speelt geen rol in deze beslissing. Alhoewel er geen vernietiging van het arrest is mogen de afwerkhotels wel weer hun deuren openen. http://www.raadvst-consetat.be/Arrets/248000/500/248541.pdf VIDEO: heruitzending van de Gemeenteraad van 5 oktober 2020: antwoord van burgemeester Philippe Close op de interpellaties van David Weytsman, Mathias Vanden Borre en Riet Dhont over het bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte: 06/10 Dit is de link naar het bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte waar u kan lezen waarom de stad tot dit besluit is gekomen: 05/10 Verordering Stad Brussel: Straatprostitutie opnieuw verboden in de Alhambrawijk met onmiddellijke ingang vandaag maandag: 28/09 In het kader van de recente beslissingen van de Federale overheid en overwegende de dringende nood, is straatprostitutie en prostitutie in inrichtingen en gebouwen toegewijd aan deze activiteit op het grondgebied van de Stad Brussel opnieuw verboden met onmiddellijke ingang. Vanaf maandag 5 oktober, alcoholverbod 24u/24 in de Alhambrawijk: 25/09 "Ik hoop dat dit decreet niet de norm wordt op lange termijn, want ik kan begrijpen dat mensen een glaasje willen drinken in een park, maar vandaag is dat niet meer mogelijk. Het evenwicht is verstoord. De overlast als gevolg van alcoholgebruik is voor de inwoners van bepaalde wijken ondraaglijk geworden", betreurt de burgemeester. PV van de vergadering met de burgmeester Philippe Close: 24/09 Vorige week hebben we onze tweemaandelijkse vergadering gehad met burgemeester Philippe Close. Samen met de schepenen Zoubida Jellab, Ans Persoons, Khalid Ziad, voorzitter van het OCMW Karine Lalieux en afgevaardigden van BRAVVO en de lokale politie hebben we alle thema’s overlopen die belangrijk zijn voor de Alhambrawijk. VIDEO: Gemeenteraad van 07/09/2020: Agendapunt 261: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk door gemeenteraadslid Bianca Debaets aan burgmeester Philippe Close naar aanleiding van onze open brief van 18 augustus 2020 (6:48): 09/09 Bourgmestre Philippe Close : "... Comme vous le savez, mon intention est d'interdire complètement la prostitution dans le quartier. C'est pourquoi je travaille depuis plusieurs semaines avec les échevins Khalid Zian et Ans Persoons sur la question de ces hôtels et nous avons déjà eu plusieurs contacts avec les propriétaires à ce sujet. Pour moi, il faut leur donner une autre affectation et j'utiliserai tous les moyens légalement possibles pour parvenir à ce résultat. La semaine dernière encore, j'ai pris la décision de fermer deux établissements horéca" ... Brief aan burgemeester Philippe Close over de enorm toegenomen drugsoverlast in de wijk: 18/08 ... ‘COVID maakt het er niet gemakkelijker op. Enerzijds zien we prostituees ronselen op straat zonder masker over de neus. Anderzijds kunnen de bewoners de openbare ruimte niet gebruiken - nochtans een noodzaak in tijden van corona - omdat er grote groepen junkies door de straten waren. Het is dagelijks slalommen tussen miserie, arrogantie, ruzies maar ook menselijke uitwerpselen, urine, achtergelaten vuil, enz.’ ... Op 23 juli 2020 kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat de HORECA-inrichtingen verplicht zouden worden een register van hun klanten bij te houden. De drie afwerkhotels in onze wijk - 'Studio Europe', 'Studio 2000' en '5th Avenue' vallen daar ook onder: 31/07 Zeer goed nieuws: het prostitutie- en drugscafé ‘Taverne 54’ is dan eindelijk definitief dicht! Dat heeft de eigenaar van het gebouw ons bevestigd: 30/07 Toen een buurtbewoner zijn aardbeien ging begieten deze ochtend vond hij een naakte man in de Alhambra moestuin!: 07/07 De Alhambramoestuin is dikwijls een graadmeter voor wat er gebeurt rond de Koopliedenstraat. Sinds straatprostitutie weer is toegelaten is de overlast opnieuw toegenomen. ‘Dodelijke steekpartij in Brussels prostitutiecafé: daders krijgen tot 18 jaar cel’ - Bruzz - 01/07 ‘Tué d'une vingtaine de coups de couteau dans un café bruxellois: 13 ans de prison requis contre Robert Frroku’ - DH.net - 30/06 We waren verrast bij het zien van de affiches 'Ronselen verboden' voor het afwerkhotel 'Studio 2000' in de Van Gaverstraat!: 30/06 BRAVVO heeft ons laten weten dat de drie afwerkhotels in de wijk hun deuren weer mogen openen. Burgemeester Philippe Close heeft getracht om dat zo lang mogelijk tegen te houden maar de hotels dreigden naar de Raad van State te stappen.: 26/06 Afgelopen vrijdag heeft de lokale politie de grote middelen ingezet om de terrasvergunningen in te trekken van de prostitutiecafés op de Antwerpselaan: 24/06 Ondanks de ordonnantie van burgemeester Philippe Close ging gisterochtend het afwerkhotel Studio Europe in de wijk toch open. Ook merkten we dat de prostitutiecafés sinds zaterdag een terras hadden ondanks dat hun terrasvergunning in 2018 werd ingetrokken: 16/06 COVID: ook volgende week blijft prostitutie - dus ook de straatprostitutie in onze wijk - verboden op het grondgebied van de Stad Brussel: 11/06 COVID: Overzicht media: Compromis à la belge brengt de gekste regels voor sekswerkers voort' - De Morgen - 10/06 'Antwerpse prostituees pas volgende week aan het werk, mét mondmasker' - De Standaard - 10/06 'Sekswerkers moeten zich houden aan strikt protocol na heropstart: wegwerpbare lakens en mondmasker verplicht' - Het Nieuwsblad - 08/06 'Workers in Tokyo's red-light district to be tested for coronavirus after new spike' - The Guardian - 08/06 'Verbied sekswerk tot na de zomer' - De Standaard - 07/06 'Sekswerkers mogen straks weer aan de slag maar niemand durft het openlijk te zeggen': De Morgen - 05/06 'Niet zeker of Gentse sekswerkers maandag mogen starten' - Het Laatste Nieuws - 04/06 'Travailleuses du sexe: «C’était mourir de faim ou du Covid»' - Le Soir - 03/06 ‘En wat met de sekswerkers, het contactberoep bij uitstek?’ – De Standaard – 09/05 COVID: Vanaf volgende maandag weer prostitutie in onze wijk?: 10/06 ... ‘In Nederland mag de prostitutie pas in september hernemen. In België is de situatie helemaal anders en dat zorgt voor veel polemiek en onduidelijkheid, ook onder de prostituees. We hebben in dit berichtje een overzicht gemaakt van een reeks krantenartikels waaruit dit blijkt ...’ Le Soir: ... 'Les prostituées qui se déclarent comme indépendantes doivent s’enregistrer selon le code Nace-Bel de « service à la personne », dont il est entendu, implicitement, qu’il reprend les métiers du sexe. Si ce code donnait théoriquement accès au droit passerelle, peu de travailleurs et travailleuses du sexe en ont fait la demande, par crainte de la stigmatisation, entre autres.' ... De Standaard: ... 'Maar waarom durft niemand dat dan openlijk te zeggen? Het probleem is dat prostitutie sowieso niet is toegestaan in ons land: het wordt gedoogd. Dus aangezien het officieel niet bestaat, kan je het ook niet opnieuw toelaten. Maar hier geldt dus de nieuwe regel: wat niet vermeld wordt als verboden, is toegelaten.' ... COVID: Reactie van burgemeester Philippe Close op de mails van bewoners over de toename van de prostitutie in de wijk ondanks de verordening die het verbiedt om zo de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan: 02/06 ... ‘Sinds de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het federaal ministerieel besluit van 18/03/2020 gewijzigd op 23/03 en 17/04/2020 met dringende maatregelen om de bevolking af te zonderen om de verspreiding van het COVID 19-virus te voorkomen, nam ik onmiddellijk twee politiebevelen die - in dezelfde geest - prostitutie verbieden op het hele grondgebied van de Stad en ook in de daarvoor bestemde hotels, die bovendien gesloten zijn.’ ... (...) Mijn steun aan de bewoners van de buurt is onafgebroken, er is al lange tijd rechtstreeks contact met het Alhambra comité en we hebben dan ook verschillende vergaderingen en een concrete opvolging, zoals het verbod op terrasvergunningen voor "Horecazaken ", de sluiting van horecazaken zodra de elementen dit toelaten, enz.’ ... COVID: Brief aan burgemeester Philippe Close over de ongecontroleerde straatprostitutie in de wijk: 25/05 ... ‘Nochtans stellen we sinds enkele dagen vast dat de prostituees zich terug in de straten van onze buurt begeven en hierbij het gezondheidsverbod van de stad negeren. De afwerkplaatsen voor prostitutie in de buurt hebben ook terug hun deuren geopend. (...) als hoofd van de politie: zou het mogelijk zijn om de Covid19-regels rond straatprostitutie en afwerkhotels te laten handhaven? ... COVID: Nu de afwerkhotels dicht zijn, en in deze tijden van lockdown waar iedereen zijn buurt herontdekt, is het ongetwijfeld een goede gelegenheid om even te gaan wandelen in de Koopliedenstraat en de Van Gaverstraat: 30/04 ‘La Ville de Bruxelles prolonge l'interdiction de la prostitution jusqu'au 3 mai’ - DH.net - 20/04/2020 COVID: straatprostitutie verboden in de Alhambrawijk tot en met 3 april (+ ordonnantie): 18/03/2020 In het kader van de recente beslissingen van de Federale overheid, is straatprostitutie en prostitutie in inrichtingen en gebouwen toegewijd aan deze activiteit op het grondgebied van de Stad Brussel verboden tot en met 3 april 2020. De afwerkhotels in de Alhambrawijk – ‘Studio 2000’, ‘Studio Europe’ en ‘5th Avenue’ hebben deze ochtend hun deuren moeten sluiten. De lokale politie is ter plaatse de sekswerkers komen inlichten. COVID: waarom blijven de afwerkhotels gewoon open in deze uitzonderlijke tijden?: 17/03/2020 ‘Amsterdam considering moving red light district indoors’ - The Guardian - 19/02/2020 ‘Les assises pour le meurtre de la «Taverne 54»’ - La Capitale.be - 18/02/2020 Un peu moins d’arrestations judiciaires dans le quartier bruxellois de l’Alhambra en 2019' - BX1 - 11/02/2020 Gerechtelijke aanhoudingen in Brusselse Alhambrawijk gedaald in 2019' - Bruzz - 11/09/2020 Interpellatie Philippe Close door Bianca Debaets en Mathias Vanden Borre tijdens de Gemeenteraad van 10 februari 2020: 11/02/2020 Agendapunt 14: Vraag met betrekking tot de overlast gelieerd met de ongecontroleerde straatprostitutie en het druggebruik in de Alhambrawijk. Werden besproken: de politiecontroles, de controles op de horeca, het politiereglement, buurthuis Tropicana, is de Alhambrawijk nog een prioritaire zone? Enz. Vervolg pagina 2 >>