© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
Chinese straatprostitutie De Aziatische sekswerkers zijn doorgaans discreet en zoeken hun klanten vooral online. Sinds eind 2020 echter merken we dat ze meer en meer ronselen op straat en dat hun aantal toeneemt. Dat baart ons zorgen. Nu dat er wat minder Oost-Europese prostituees actief zijn in de wijk, zouden we niet willen dat de Chinese sekswerkers hun plaats innemen. Ze lijken goed georganiseerd en we weten niet welke organisatie daarachter zit. Klanten melden op gespecialiseerde websites dat ze kunnen kiezen in een appartement tussen verschillende vrouwen. Een soortgelijk verschijnsel doet zich voor in andere Europese steden waar deze vorm van straatprostitutie vaak gelinkt wordt met mensenhandel. Is het wijkcomité tegen straatprostitutie? En 13 andere antwoorden >>> Overzicht 2021 - 2024 2023 Straatprostitutie: Chinese privé-adressen door de burgemeester verzegeld: 14/06 We danken dan ook burgemeester Philippe Close voor het verzegelen van die privéadressen. We hopen dat dit systematisch zal blijven gebeuren. De internationale prostitutie gaat altijd naar de plaatsen met de minste weerstand. We willen dat de Stad Brussel het de Chinese mensenhandel moeilijk blijft maken zodat ze niet zomaar kwetsbare personen kunnen uitbuiten voor groot geldgewin. Chinese straatprostitutie niet meer zichtbaar in het straatbeeld: 16/03 We dachten dat dit het einde ging zijn van de Chinese straatprostitutie op 4 adressen in de wijk maar niets is minder waar: 25/02 … ‘Op 7 februari viel de Federale politie binnen op verschillende adressen in de wijk in het kader van mensenhandel gelinkt met de Chinese straatprostitutie. Na de indrukwekkende politie-actie werden verschillende daders en slachoffers geïdentificieerd. We dachten dat dit het einde ging zijn van de Chinese straatprostitutie op 4 adressen in de wijk maar niets is minder waar. De dag nadien stonden de prostituees alweer te ronselen in de Sint - Pietersstraat. Ook vanuit de appartementen boven de Chinese supermarkt werd via het raam klanten gelokt. De Federale politie liet weten dat - tot hun grote frutratie - geen enkele sekswerker klacht had ingediend. Zonder klachten staan zij machteloos’ … 'Twee weken na politie-inval steekt Chinese straatprostitutie opnieuw de kop op' - Bruzz - 25/02 Zeer goed nieuws! In het kader van de problematiek rond de Chinese straatprostitutie, is de Federale politie deze ochtend vroeg binnengevallen op vier adressen in de wijk!: 07/02 Daarbij werden verschillende mensen gearresteerd. De Chinese supermarkt in de Sint Pietersstraat blijkt de spil te zijn van de toenemende Aziatische straatprostitutie, een fenomeen dat we tot een paar jaar geleden niet kenden in de wijk. Deze actie kadert in een breder plan. Ook in andere steden werden er vandaag acties gevoerd. De lokale politie had ons ingelicht dat de Federale politie met het dossier bezig was. De bewoners hebben de lokale politie allerlei inlichtingen verschaft die het dossier vooruit konden helpen. Dat heeft vandaag eindelijk tot resultaten geleid. REPORTAGE. Hoe buurtbewoners een internationaal prostitutienetwerk op het spoor kwamen: “Vals profiel aangemaakt op gespecialiseerde website om bende in de gaten te houden” - HLN.be - 09/02/2023 'In de Alhambrawijk is beterschap op komst' - De Standaard - 08/02/2023 'Politie onderzoekt link tussen opgerold prostitutienetwerk en gevonden romp in Deurne' - De Standaard - 08/02/2023 … ‘Het oprollen van een Chinees prostitutienetwerk dat vooral actief was in de Brusselse Alhambrawijk, brengt mogelijk ook een oplossing in een lugubere moordzaak in Deurne. Enkele bewoners van een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne deden vrijdag 27 januari een lugubere vondst. Bij het verhuizen van een kast naar de ondergrondse berging ontdekten ze een onbekende reiskoffer. In die koffer bleek een vrouwentorso te zitten.’ … 'Gevonden romp in Deurne is wel degelijk prostituee ‘Linda’, moordenaar schilderde appartement om sporen uit te wissen' - HLN.be - 08/02/2023 'Un million et demi d'euros, quatre tonnes de pièces, neuf arrestations, "coup d'envergure" contre le réseau de prostitution du quartier Alhambra' - La DH. be - 08/02/2023 … ‘Neuf individus ont été placés sous mandat d'arrêt parmi la vingtaine de personnes qui ont été interpellées mardi, à la suite de perquisitions dans le milieu de prostitution chinoise, a déclaré le parquet fédéral mercredi. Ce dernier a précisé que 27 personnes au total ont été interpellées après cette action de police d'envergure, "l'une des plus importantes opérations de lutte contre la traite des êtres humains", a affirmé le parquet. (…) "Outre des billets de banque pour une valeur d'environ un million et demi d'euros, quatre tonnes de pièces de monnaie ont été saisies", a-t-il ajouté. Par ailleurs, plus de 20 victimes présumées, toutes d'origine chinoise, ont été découvertes.’ … 'Opération de police de grande ampleur pour mettre fin à la prostitution chinoise dans le quartier Alhambra' - La Capitale - 07/02/2023 … ‘Les victimes étaient souvent déplacées d’un endroit à un autre en Europe et devaient remettre une grande partie de leurs gains. Une proportion importante des victimes n’a plus de statut de résidence légale, ce qui augmentait leur dépendance vis-à-vis de l’organisation criminelle. Les organisateurs exploitaient cette situation précaire de diverses manières. L’organisation criminelle a acquis ainsi d’importantes sommes d’argent, transférées à l’étranger par des voies légales et illégales.’ … 'Chinees mensensmokkel- en prostitutienetwerk opgerold in Alhambrawijk' - Bruzz - 07/02/2023 … ‘"De organisatoren misbruiken die precaire situatie om hen op diverse vlakken uit te buiten. De criminele organisatie verwierf op die manier grote sommen geld die getransfereerd werden naar het buitenland langs legale en illegale kanalen." De slachtoffers worden begeleid door een gespecialiseerd opvangcentrum.’ … 'Politieactie tegen Chinees prostitutienetwerk succesvol door tips van buurtbewoners' - Bruzz - 07/02/2023 'Chinees mensensmokkel- en prostitutienetwerk opgerold in Alhambrawijk' - Bruzz - 07/02/2023 'Netwerk mensensmokkelaars met Chinese prostituees opgerold in Brussel' - De Morgen - 07/02/2023 'Mensensmokkelnetwerk met Chinese prostituees opgerold in centrum Brussel' - De Standaard - 07/02/2023 'Grosse opération policière dans le milieu de la prostitution chinoise : 25 arrestations et 20 victimes découvertes en Belgique ce mardi' - La Libre Belgique - 07/02/2023 Gisteren waren er twee interpellaties tijdens de gemeenteraad die onze wijk aanbelangen: 30/01 Bianca Debaets vroeg burgemeester Philippe Close hoe het nu zat met de Chinese straatprostitutie, welke acties er ondernomen worden en wat zijn standpunt was over de opstart van een gedoogzone voor straatprostitutie, zoals door het wijkcomité Alhambra gevraagd. Burgemeester Philippe Close was vrij summier in zijn antwoord, tot groot ongenoegen van Bianca Debaets. 'Ik betwijfel of de mensen van het wijkcomité daar voldoende aan zullen hebben'. Nogmaals pleitte ze voor een gecoördineerde aanpak op Gewestelijk niveau. Ook snapte ze niet waarom burgemeester Philippe Close tegen gedoogzones is - of het nu in Brussel is of de Villa Tinto in Antwerpen - 'uit feministische overwegingen'. Vanavond tijdens de gemeenteraad interpelleert Bianca Debaets (CD&V) burgemeester Philippe Close in verband met de Chinese prostitutie in de wijk: 30/01 • Beschikt u over elementen of indicatoren van de politie of stewards van de Stad dat de problematiek van Chinese straatprostitutie inderdaad toeneemt? • Op welke manier hebt u beslist om deze problematiek aan te pakken? • Wat is uw antwoord op het verzoek van het comité Alhambra om een gedoogzone voor straatprostitutie in te plannen en boetes te voorzien voor prostituees buiten de gedoogzone?Kan u dit nader toelichten? • Welke maatregelen hebt u besloten te ondernemen nu blijkt dat het hier effectief om mensenhandel zou gaan? • Kan u duiden of er op regelmatige basis controles worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de omgeving van de Alhambrawijk? Werden deze controles reeds geïntensiveerd in het kader van deze nieuwe problematiek? • In welke mate werkt u met het Brussels Gewest rond de problematiek en hebt u meegewerkt aan een gewestelijke strategie? Op 1 juni 2022 werd prostitutie gedepenaliseerd. Wel blijven bijvoorbeeld pooierschap, mensenhandel, organiseren van prostitutie van een ander om er abnormal veel profijt uit te halen strafbaar: Art. 76. In hoofdstuk IIIbis/1, ingevoegd bij artikel 75, wordt een artikel 433quater/1 ingevoegd, luidende: "Art. 433quater/1. Het pooierschap Het pooierschap bestaat, onverminderd de toepassing van artikel 433quinquies, uit een van de volgende daden gepleegd tegen een meerderjarig persoon: - het organiseren van de prostitutie van een ander met als doel het bekomen van een voordeel, behalve in de gevallen die de wet bepaalt; - het bevorderen, ertoe aanzetten, aanmoedigen of vergemakkelijken van prostitutie met als doel het, rechtstreeks of onrechtstreeks, bekomen van een abnormaal economisch voordeel of elk ander abnormaal voordeel; - maatregelen nemen om het verlaten van de prostitutie te verhinderen of te bemoeilijken. Dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro. De poging tot het plegen van dit misdrijf wordt bestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro. De boete bedoeld in het tweede en derde lid wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.". Meer: https://etaamb.openjustice.be/nl/wet-van-21-maart-2022_n2022031330.html https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=22-03-30&numac=2022031330 De Chinese straatprostitutie draait op volle toeren: 10/01/2023 We hebben burgemeester Philippe Close gevraagd om een nieuw kader op te stellen specifiek voor onze wijk, waarin een gedoogzone voor straatprostitutie wordt voorzien, maar ook een nieuw politiereglement dat GAS-boetes opnieuw zou toelaten indien prostituees klanten ronselen buiten die gedoogzone. De stad belooft ons binnenkort een concreet antwoord. 2022 We hebben een email gestuurd naar de organisatie PAG-ASA om hen in te lichten over de problematiek van de Chinese straatprostituees in de Alhambrawijk: 18/08 Ze hebben ons geantwoord met de vraag of we een flyer kunnen verdelen onder de vermoedelijke slachtoffers. De informatie – ook in het Chinees/ Mandarijns - verwijst naar een website, een telefoonnummer en een adres. Een aantal buren zijn bereid om die flyer af te printen en te verdelen. Of we de vermoedelijke slachtoffers van uitbuiting zo kunnen bereiken is nog maar de vraag. Wenst u ook die flyers te verdelen dan kunnen wij u die pdf altijd toesturen. In juni werd prostitutie gedepenaliseerd. De bevoegde minister Vincent Van Quickenborne had toen beloofd dat mensenhandel streng zou worden aangepakt. In de praktijk blijkt dat echter niet zo eenvoudig te zijn zoals onlangs nog gebleken is met de uitbuiting van 55 arbeiders op een grote bouwwerf in de haven van Antwerpen. De minister heeft toen 40 extra controleurs beloofd maar volgens experten is dat niet eens voldoende om alle bouwverven te controleren. Wat dan met de straatprostitutie? En krijgt raamprostitutie dan nog eens voorrang gezien de beperkte middelen? Pag-Asa raadt ons aan om de situatie te blijven aanklagen bij de lokale politie tijdens onze maandelijkse vergaderingen. Zelf kunnen ze niets meer doen zolang de slachtoffers niet zelf contact opnemen met de organisatie of de politie. We stellen het goede werk van de organisatie niet in twijfel, maar het is toch wel frustrerend dat er opgeroepen wordt om misbruiken te signaleren maar dat er dan eigenlijk weinig actie ondernomen kan worden. ‘Chinezen in België seksueel en economisch uitgebuit: ‘Het wordt steeds erger’ - De Morgen - 16/06/2022 ... Volgens Sarah De Hovre, directrice van de Brusselse hulporganisatie Pag-Asa , zijn de slachtoffers inderdaad “een makkelijke prooi”. Dat heeft te maken met de taalkloof en de culturele barrière, maar ook met het feit dat de meesten een grote som geld moeten neertellen om hier te geraken. Die schuld betalen ze af door gratis te werken. “Aziatische restaurants en massagesalons zijn de twee belangrijkste sectoren”, zegt ze' ... ... 'Het resultaat is ook te zien in de Brusselse Alhambrawijk, gekend om haar straatprostitutie. “Daar zien we al een tijdje een toename van Chinese sekswerkers”, zegt Vanhoutte. VIDEO: ‘Herbekijk BRUZZ 24 over Chinese prostitutie in de Alhambrawijk’ - Bruzz - 15/06/2022 ... Stef Janssens van het federale migratiecentrum Myria liet eerder ook weten dat Chinese vrouwen per vliegtuig naar Oost-Europa worden gesmokkeld met een valse identiteit. Vandaar reizen ze dan verder naar andere landen met een tweede valse identiteit. Denk daarbij aan Duitsland, Zwitserland, Nederland, Oostenrijk, Spanje en ook België. "Daar moeten ze hun smokkelschulden dan afbetalen met prostitutiewerk."' ... Toename van het aantal Chinese sekswerkers op privé-adressen: 15/06/2022 In januari hadden we voor de eerste keer bericht de Chinese straatprostitutie op de Emile Jacqmainlaan, een fenomeen dat we eerder niet kenden in de wijk maar dat de laatste twee jaar in alle stilte in omvang toenam. Er was toen sprake van één adres boven de Chinese supermarkt in de Sint Pieterstraat. Onze Facebookpost werd opgepikt door de pers waardoor de Chinese ronselaars even uit het straatbeeld verdwenen. Ze zijn heel erg op hun discretie gesteld. We zijn nu 6 maanden verder en we merken ineens weer een grote toename van het aantal Aziatische sekswerkers. Ook het aantal adressen waar klanten mee naartoe genomen worden is gestegen van één naar vier. Wellicht zijn het er meer. De prijs voor een ‘all-in’ is gezakt van 70 euro naar 50 euro. ‘Hoe de Chinese prostitutie uitdijt in de Alhambrawijk’ - Bruzz - 09/02/2022 ... "Het minpunt, behalve mijn medelijden met Yoyo die letterlijk bandwerk verricht, is dat de beloofde tijd erg theoretisch blijft.” Zijn verhaal over het bandwerk wordt door andere klanten bevestigd. Een verdere forum­bezoeker vertelt dan weer hoe hij in het appartement een erg jonge vrouw mocht kiezen. ... ‘Spanish police break up Chinese prostitution ring after tip’ - MYNorthwest - 18/01/2022 MADRID (AP) — Spanish police have broken up a human trafficking ring that forced Chinese women into prostitution in Spain. The gang approached the women in China and promised them well-paying jobs in Europe, Police Commissioner Carlos Rio-Miranda Iglesias said Tuesday. Each woman paid the gang between 8,000 and 10,000 euros ($9,100-$11,400). After being flown to Spain, however, they were told they had a debt to the gang, held in unhygienic conditions in apartments and forced to work as prostitutes 24 hours a day, Rio-Miranda Iglesias told a press conference. The gang took away the women’s passports and anyone who opposed the gang’s demands was drugged, he said. The apartments were in the Spanish capital of Madrid and the northern Spanish cities of Zaragoza and Bilbao. Police acted on a tip-off and arrested 63 people, including 60 Chinese citizens, two Spaniards and a Pakistani. The alleged ringleader in Spain was a Chinese woman, although the gang’s true bosses are believed to be in China, police said. ‘Chinese straatprostitutie in de lift in de Alhambrawijk’ - Bruzz - 19/01 … ‘Het prostitutienetwerk beloofde aan Chinese meisjes jobs en papieren in Europa, tegen de betaling van 8.000 tot 10.000 euro. Eens aangekomen kregen ze via een ingewikkelde constructie wel verblijfspapieren (die weer afgenomen werden), maar werd hen ook verteld dat ze een hoge schuld moesten afbetalen door als prostituee te werken. De facto kwamen ze daardoor in een soort slavernij terecht, in huizen waar ze ook in erbarmelijke omstandigheden werkten.’ … Onlangs hebben we onze maandelijkse vergadering gehad met de lokale politie. We hebben het vooral gehad over de Aziatische sekswerkers die doorgaans ronselen op de Emile Jacqmainlaan, maar hun actiegebied nu uitbreiden naar de Sint Rochusstraat en de Koopliedenstraat: 18/01/2022 We hebben het vooral gehad over de Aziatische sekswerkers die doorgaans ronselen op de Emile Jacqmainlaan, maar hun actiegebied nu uitbreiden naar de Sint Rochusstraat en de Koopliedenstraat. Hoe werkt het? Een klant op de gespecialiseerde site Youppie. net legt het uit: ‘Nouvelle pratique de Chinoises sur le boulevard Jacqmain: à deux reprises, j’ai été abordé par une femme chinoise qui d’habitude tapine et qui me propose, dans un mélange d’anglais et d’espagnol de rencontrer deux filles qui sont dans l’immeuble en annonçant le tarif (70 euro). Si aucune ne me plait je peux juste partir, il n’y a aucune obligation. Je tente le coup et dans l’ascenseur, la rabatteuse me demande déjà si je préfère les petites ou les grosses poitrines. Arrivés à l’étage, elle me présente deux filles: l’une à la poitrine plantureuse et déjà un peu mature et l’autre toute jeune avec de petits nichons. Je suis resté avec celle-là et je ne l’ai pas regretté. Donc si une Chinoise vous aborde mais qu’elle ne vous attire pas spécialement, écoutez-la toujours. Il y a parfois une bonne surprise à la clé!' De Aziatische sekswerkers zijn doorgaans discreet en zoeken hun klanten vooral online. De laatste tijd echter merken we dat ze meer en meer ronselen op straat en dat hun aantal toeneemt. Dat baart ons zorgen. Nu dat er wat minder Oost-Europese prostituees actief zijn in de wijk, zouden we niet willen dat de Chinese sekswerkers hun plaats innemen. Ze lijken goed georganiseerd en we weten niet welke organisatie daarachter zit. 2021 Brief aan Staatsecretaris Sarah Schlitz over het wetsvoorstel tot wijziging van het seksueel strafrecht en de legalisering van prostitutie + antwoord. We hebben ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gecontacteerd maar geen antwoord gekregen: 19/10/2021 '‘Chère Mme Schlitz, (…) Depuis 20 ans, nous plaidons pour que des mesures structurelles libèrent les quartiers résidentiels des nuisances de la drogue et de la prostitution, et offrent de meilleures conditions de travail et de vie aux travailleurs du sexe. Depuis 1999, nous répétons que nous ne sommes pas opposés au travail du sexe et nous ne voulons pas stigmatiser cette profession. A cet égard, nous saluons votre ambition de lui donner un cadre juridique niveau fédéral. Cela nous semble légitime et important pour notre société. Néanmoins, malgré notre soutien au cadre juridique que vous souhaitez donner au métier, nous sommes très inquiets lorsque nous lisons que vous souhaitez légaliser la prostitution de rue. (…) Ce qui nous inquiète, c’est la porte ouverte à la prostitution de rue dans des quartiers résidentiels. En effet, des années d’expérience nous ont montré que les deux activités - prostitution de rue et résidentiel - sont incompatibles pour plusieurs raisons : (…) 3. Troisièmement, la prostitution de rue est la forme selon laquelle les filles sont le plus exploitées : elles sont promenées comme des objets par leurs souteneurs à travers l’Europe au gré du laxisme législatif des pays. (…) Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de traiter la prostitution de rue comme une problématique spécifique, distincte de celle du métier de la prostitution, et qui nécessite donc une approche très spécifique. Plutôt que de légaliser la prostitution de rue, nous vous demandons, au contraire, de donner aux autorités locales les moyens de la combattre dans les zones résidentielles. (…)” Antwoord van mevrouw Schlitz: “Cher Comité Alhambra, Nous vous remercions pour votre e-mail et nous nous excusons de ne pas avoir pu y répondre plus tôt. Nous avons bien pris connaissance de vos inquiétudes quant à la situation dans votre quartier. Le projet de loi du Ministre de Justice vise à dépénaliser la prostitution, mais le proxénétisme et l’abus de prostitution restent punissables. Cela offrira la possibilité de créer un cadre juridico-social pour les personnes en situation de prostitution, leur permettant d’avoir un statut social et un environnement de travail plus sûr. (…)”