© Comité Alhambra 2024 - www.comitealhambra.be - www.facebook.com/quartieralhambra - comitealhambra@gmail.com
Comité Alhambra
De Hooi- en Arduinkaai De Kaaien achter de KVS is één van de weinige plekken in de wijk waar je nog in relatieve stilte op een bank onder een boom een boek kan lezen. Er zijn geen cafés en de open ruimte wordt er niet constant gebruikt voor allerlei evenementen zoals elders in de Vijfhoek. Ondanks het alcoholverbod is er sinds 2022 echter een enorme toename van overlast. Grote groepen van vooral mannen drinken er de hele dag door – dikwijls met luide muziek - en ’s avonds ontaardt dit in ruzies die tot laat in de nacht duren. Er is ook druggebruik. Het speeltuintje wordt niet meer gebruikt omdat ouders ze zich niet meer op hun gemak voelen met hun kinderen. Ook bereiken ons berichten dat vrouwen worden lastiggevallen, bijvoorbeeld bij het uitlaten van hun hond. Kortom, een zeer moeilijke situatie en dat op een plek waar voorheen geen problemen waren. Overzicht 2022 - 2024 2024 Een trouwpak is vandaag gestolen op de Arduinkaai: 27/01 De bomen op de Arduin- en Hooikaai werden drastisch gesnoeid: 10/01 Dit heeft tot reacties geleid bij omwonenden maar volgens de dienst Groene Ruimten is er niets abnormaals aan de hand en kadert dit in het Bomenplan van de Stad Brussel. Een van de redenen van de snoei is veiligheid. Te grote bomen kunnen omvallen bij stormweer. 2023 Herfstkleuren: 13/10 Het bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte werd met een jaar verlengd van 06/10/2023 tot 06/10/2024: 03/10 Heruitzending van de Gemeenteraad van 22 mei 2023: 23/05 Agendapunt 119: Vraag van dhr. VANDEN BORRE en mevrouw B. DEBAETS betreffende de verslechtende situatie in de buurt van de Hooi-, Arduin-, Kalk- en Timmerhoutkaai ten gevolge van dag- en nachtoverlast. Overlast op de Arduin- en Hooikaai, antwoord van het kabinet Philippe Close: 17/05 'Mesdames, Messieurs, Votre mail a bien évidemment retenu toute notre attention. Au vu des éléments que vous nous rapportez et des informations obtenues de part et d’autre nous pouvons vous confirmer que tant les quartiers du Marché aux Porcs, Dixmude et des Quais au Foin et de la Houille font l’objet d’une attention particulière de nos services de police et de prévention. Dans un souci d’efficacité et à la demande du Bourgmestre les services de police étudient la faisabilité de globaliser ces trois quartiers et d’y mener des actions communes et simultanées. Dans l’attente et tout en restant bien évidemment à votre entière disposition, je vous prie de croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.' 'Buurt klaagt overlast in Kaaienwijk aan: ‘Lawaai, onveiligheid en exhibitionisme’' - Bruzz - 16/05/2023 De overlast op de Hooi- en Arduinkaai blijft aanhouden: 15/05 Voor de bewoners is het niet altijd gemakkelijk om met deze situatie om te gaan. Ze bellen regelmatig de 112, maar hebben de indruk dat het niet veel helpt. Ook willen ze niet weer als de 'onverdraagzame' buurtbewoner worden afgeschreven. We hebben de lokale politie ingelicht en zij bevestigen de toegenomen overlast. Een deel van de mensen die voorheen voor problemen zorgden aan het monument voor de oorlogsduif aan de Varkensmarkt heeft zich verplaatst naar de Kaaien aan de KVS. Iedereen is er zich van bewust dat er opvang moet komen voor de mensen in een precaire situatie. In een wijk echter die het al moeilijk heeft met de drugs- en prostitutieoverlast kun je niet aan de buurtbewoners vragen om weer jaren geduld te hebben. De bewoners overwegen nu om burgemeester Philippe Close te interpelleren. Zij willen dat er in samenspraak met de lokale politie en de straathoekwerkers een plan wordt uitgewerkt. 2022 Naar aanleiding van de reacties op onze Facebookpost van 27 juli in verband met de toenemende overlast op de Hooi- en Arduinkaai werd een gesloten Facebookgroep opgericht om de bewoners samen te brengen: 02/08 Naar aanleiding van de reacties op onze Facebookpost van 27 juli in verband met de toenemende overlast op de Hooi- en Arduinkaai werd een gesloten Facebookgroep opgericht om de bewoners samen te brengen. Woont u op de die kaaien en wenst u deel uit te maken van die groep, klik dan op deze link: https://www.facebook.com/groups/3271538703087248 We krijgen steeds meer meldingen van overlast op de Hooi- en de Arduinkaai: 27/07 We krijgen steeds meer meldingen van overlast op de Hooi- en de Arduinkaai. Grote groepen mannen drinken er de hele dag door – dikwijls met luide muziek - en ’s avonds ontaardt dit in ruzies die tot laat in de nacht duren. Er is ook druggebruik. De Kaaien achter de KVS is één van de weinige plekken in de wijk waar je nog in relatieve stilte op een bank onder een boom een boek kan lezen. Er zijn geen cafés en de open ruimte wordt er niet constant gebruikt voor allerlei evenementen zoals elders in de Vijfhoek. Jammer dus dat we sinds enkele maanden te maken krijgen met een situatie zoals we die al een hele tijd kennen op de Varkensmarkt, waar nu bijna permanent een politiecombi staat – ook deze ochtend bijvoorbeeld. Daar zorgen een groep van drank- en drugsverslaafden al jaren voor overlast. In de hele Kaaienwijk is er sinds 2020 een alcoholverbod. Dat wil – gelukkig – niet zeggen dat iedereen die in stilte een pintje drinkt op een bank systematisch beboet wordt. Het alcoholverbod werd door de Stad Brussel opgesteld om de politie een extra tool te geven om de openbare orde te kunnen handhaven bij excessen. De politie grijpt echter alleen maar in als er klachten van omwonenden zijn. We raden daarom alle bewoners aan die hinder ondervinden van de overlast om systematisch de 112 te bellen. Met hoe meer hoe beter. Niets doen en in alle stilte de frustraties verbijten helpt niemand vooruit. We zullen het probleem ook aankaarten bij onze volgende vergadering met de lokale politie in september. Ondervindt ook u overlast? Stuur ons dan een berichtje in PM. We proberen een gesloten groep op te richten om alle buren samen te brengen zodat we een gecoördineerde aanpak kunnen uitwerken.